Viburnum opulus, zaznamenal Petr Horáček, 2006.09.14
Popis: habitus (areál a okolí Krajinné výstavy bez hranic u řeky Ohře, Cheb) (C44a)