Lonicera xylosteum, zaznamenal Petr Horáček, 2006
Popis: scan (Botanická zahrada Univerzity Karlovy Na Slupi, Praha 2) (A10)