Fraxinus excelsior 'Diversifolia', zaznamenal Petr Horáček, 2006.07.19
Popis: listy a plody (Dendrologická zahrada Průhonice) (D1)