pruh

Pyrus communis
hrušeň obecná
Autor: L.
Čeleď: Rosaceae-růžovité
Rod: Pyrus
Zařazeno: 31.12.2006
Synonyma: Pyrus achras, Pyrus domestica, Pyrus pyraster Borkh.
Popis: strom s protáhle vejcovitou až široce jehlancovitou, nahoře zaoblenou korunou, výška okolo 15(–20–30) m, větve často trnité, mladé větévky lysé nebo také slabě chlupaté; listy oválně eliptické, okrouhle vejčité až eliptické nebo vejčitě kopinaté, (2–)5–10 cm dlouhé, špičaté, vroubkovaně pilovité, zprvu řídce (kosmatě) chlupaté, brzy celé lysé, svrchu tmavozelené, lesklé, řapíky tenké, 15–70 mm; květy 25–40 mm široké, v kosmatě chlupatých chocholících po 6–11, kalich plstnatý, sepaly trojúhle kopinaté a hustě pýřité, prašníky červené, korunní lístky obvejčité a krátce nehetnaté, 12–15 mm dlouhé, tyčinek asi 20, kvete IV–V; plody vejcovité, hruškovité až téměř kulovité, 25–120 mm dlouhé, nakonec žlutozelené, stopky plodů 1–5 cm dlouhé; Evropa, Malá Asie; hybridogenní druh s několika tisíci ovocnými kultivaryPoznámka: Velmi nenáročná, snáší sušší i vlhčí stanoviště s vápenitou půdou na plně osluněném místě, na posypovou sůl reaguje citlivě, přestože snáší výsadbu do zpevněných ploch, kvůli množství dužnatých plodů se tato vlastnost nevyužívá. Již v mladší době kamenné byly známým ovocem. Z divokých hrušní s drobnými plody vznikly neustálým výběrem kulturní formy s většími plody, a to již v době bronzové. Římský přírodovědec Plinius znal v prvním století dokonce 35 různých odrůd. Obsahují mnoho draslíku, který ve větším množství má určitý odvodňovací účinek tím, že zvyšuje vyměšované množství moči, přesto nejsou hrušky zázračným prostředkem proti vodnatelnosti nohou.
Zóna: 4Zdroje: 111, 250, 402, 407
Seznam souvisejících obrázků:

2002.05.14   bonsai (Botanická zahrada Praha Troja) (A11)
2006.08.23   habitus (L1441) (ulice Plzeňská - Za Opravnou, Praha) (C30)
2005.09.05   habitus (L914) (arboretum Borová Hora, Slovensko) (A13)
2011.07.23   habitus (NPR Červené blato, CHKO Třeboňsko) (F50)
2007.10.06   habitus na podzim (Návary, Česká Kanada) (F47)
2005.04.17   habitus v květu
2005.04.20   habitus v květu (Botanická zahrada Praha Troja) (A11)
2007.04.23   habitus v květu (Riegrovy sady, Praha) (C5)
2006.08.28   kmen (L1537) (komplex zahrad vrchu Petřína, Praha) (C7)
2005.04.24   květy (Botanická zahrada Praha Troja) (A11)
2005.04.20   květy (Botanická zahrada Praha Troja) (A11)
Seznam lokalizovaných exemplářů:

zdroj lokalita souřadnice    
PHArboretum Borová Hora (u Zvolena)327 metrů n.m., 48°35'52.4'' sev. šířky, 19°08'5.9'' vých. délky
PHBotanická zahrada hl. města Prahy (Praha – Trója)228 metrů n.m., 50°07’06.7'' sev. šířky, 14°24’53.4'' vých. délky
PHFolimanka (Praha)200 metrů n.m., 50°04'1.1'' sev. šířky, 14°25'38.5'' vých. délky
PPKroměříž – zámek (JM)184 metrů n.m., 49°18'14,458'' sev. šířky, 17°23'28,188'' vých. délky
PPKroměříž – zámek (JM)184 metrů n.m., 49°18'10,82'' sev. šířky, 17°23'42,068'' vých. délky
PPKroměříž – zámek (JM)184 metrů n.m., 49°18'14,502'' sev. šířky, 17°23'51,567'' vých. délky
PHPetřín (Praha)239 metrů n.m., 50°05'02.4'' sev. šířky, 14°24'02.8'' vých. délky
PHRiegrovy sady (Praha)261 metrů n.m., 50°04'46.5'' sev. šířky, 14°26'38.8'' vých. délky
PHUlice Plzeňská – Za Opravnou (Praha 5 – Motol)279 metrů n.m., 50°04'03.6'' sev. šířky, 14°19'51.7'' vých. délky
PHVojanovy sady (Praha 1 – Malá Strana)196 metrů n.m., 50°05'18.6'' sev. šířky, 14°24'32.1'' vých. délky
Nižší taxonomické jednotky a kultivary:

 
Pyrus communis (ovocná) 'Amanliská', roste bujně zdravě, koruna vysoká a větve pod pravidelnou tíhou ovoce nápadně obloukovitě převislé; plody baň...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Ananaska Courtrayská', roste slabě až středně, koruna vzpřímená, jehlancovitá, hustší, větve mírně skloněné; plody střední až...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Avranšská', roste bujně, koruna jehlancovitě vzpřímená, v teplých polohách velká; plody střední až dost velké, kuželovi...
Pyrus communis 'Beech Hill', strom se široce kuželovitou či pyramidální korunou, asi 9–15 × 5–7 cm velký; listy jsou vejčité nebo elipti...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Bezsemjanka', roste dost bujně, koruna hustá, širší a jehlancovitá; plody malé, krátce kuželovitě baňaté, mírně zhrbolen...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Boscova lahvice', letorosty hnědé s olivově nazelenalým nádechem; listy tmavě zelené, lesklé; květy o průměru 42–46 mm, širo...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Červencová', letorosty hnědé s červeným až nafialovělým nádechem; listy tmavě zelené, lesklé, okraj téměř celokrajný; ...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Charneuská', letorosty nazelenale až nafialověle hnědé, pololesklé; listy tmavě zelené, lesklé; květy o průměru 20–22 mm...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Clappova červená', totožná s Pyrus communis 'Clappova', ale plody jsou zprvu červeně fialové, pak vínově červené
 
Pyrus communis (ovocná) 'Clappova', letorosty zelenavě nahnědlé až jasně nafialovělé hnědé; listy tmavě zelené, lesklé; květy o průměru 36–...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Děkanka Robertova', letorosty hnědě zelené, na osluněných místech hnědavě načervenalé; listy zelené, lesklé; květy o průměru ...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Děkanka zimní', roste poměrně slabě, koruna široce jehlancovitá, dosahuje malých rozměrů; plody středně velké až velké, ši...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Diana', letorosty lesklé; listy tuhé, lesklé, tmavě zelené; květy o průměru 30–32 mm, bílé; plody vysoké 94–98 mm...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Dielova', roste ve školce křivě, koruny dospělých stromů vysoké, úzce pyramidální; plody velké, těžké, baňaté, ke ...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Drouardova', roste slabě, koruny malé a tupě jehlancovité; listy nápadně tmavozelené; plody velké, zvonkovitě baňaté, povr...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Dvorní', roste bujně, vzpřímeně, koruna jehlancovitá, sytě zeleně olistěná; plody střední až větší, kuželovité, ...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Eliška', roste středně bujně, šlahounovitě, koruny dospělých stromů poměrně malé, značně převislé; plody středně...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Esperenova máslovka', roste slabě, vzpřímeně, koruna vznosně převislá, menší; plody středně velké, baňatě vejčité, hladké, sl...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Eva Baltet', roste slabě, vzpřímeně, tvoří jen malé koruny; plody velké, zhrboleně baňaté, slupka tenká, rzivě tečkovan...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Fulvie', roste středně bujně, šlahounovitě, nepravidelně, koruny menších rozměrů; listy drobné, olistění husté; plo...
 
Pyrus communis (ovocná) 'General Leclerc', letorosty hnědozelené, častěji světle nahnědlé; listy tmavě zelené, hladké, lesklé, rub lysý; květy o prům...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Grosdemange', letorosty hnědě zelené až hnědé, pololesklé; listy tmavě zelené, pololesklé až lesklé; květy o průměru 25...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Guyotova', roste středně, koruny dost vzpřímené, jehlancovité; plody velké, kuželovitě protáhlé, mírně zhrbolené, slu...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Hájenka', roste pozvolna, šlahounovitě, koruny široce jehlancovité, poněkud neuspořádané, dost vysoké; plody středně ve...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Hardyho', roste bujně, vzpřímeně a zdravě, koruna vysoká a úzce jehlancovitá, později se větve více obloukovitě sklán...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Hohensaatenská', roste slabě, koruny malé, úzké, nápadně sloupovité; plody velké, protáhle baňaté, ke stopce nestejně zúžen...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Jeanne d'Arc', roste slabě až středně bujně, koruna menší velikosti, jehlancovitá, později i částečně převislá; plody ve...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Konference', letorosty nazelenale žlutohnědé až olivově hnědé; listy tmavě zelené, lesklé, téměř celokrajné; květy o p...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Kongresovka', roste vzpřímeně, středně bujně, koruny široce jehlancovité, středně velké; plody velmi velké, nepravidelné,...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Koporečka', roste velmi bujně, v mládí vzpřímeně, koruna později rozložitá a mírně převislá, neobyčejně mohutná; lis...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Kozačka Stuttgartská', roste bujně, vzpřímeně, dosahuje velkých jehlancovitých zaoblených korun a vysokého věku; plody malé, kuželov...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Křivice', roste středně bujně, vzpřímeně, koruna velmi úzká a z dálky již nápadná, sloupovitá; plody velké, kuželov...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Lebrunova', roste vzpřímeně, středně bujně má zvláštní zdrsnění kůry i borky na starších větvích, koruny řídké a...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Lectierova', roste dost bujně, koruna vytváří sevřený jehlanec střední velikosti; listy na podzim v horní části koruny ná...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Lepinova', roste slabě, vzpřímeně, koruny poměrně úzké, jehlancovité; plody dost velké, krátce kuželovité, tvarem pon...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Lucasova', letorosty od zelené a žlutohnědé až po nafialověle hnědou, šedavě plstnaté; listy tmavě zelené, lesklé, ves...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Madame Verté', letorosty matně zelenohnědé až světleji hnědé; listy tmavě zelené, lesklé; květy o průměru 21–23 mm, bíl...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Magdalenka', roste středně bujně až bujně, koruna řídká, nápadně šlahounovitá, tupě jehlancovitá, dosahuje střední i ...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Marillatova', roste poměrně slabě, vzpřímeně, koruna je poněkud rozkladitá, řídká, malých rozměrů, záhy stárne; plody ...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Mas', roste vzpřímeně, středně bujně, koruny husté, široce jehlancovité, nemají velké rozměry; plody protáhle vej...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Mechelenská', roste slabě, šlahounovitě, vytváří malé a převislé, některým jabloním podobné koruny; plody malé, široce ...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Merodova', roste bujně, vzpřímeně a zdravě, koruna větší, široce jehlancovitá; plody velké, tupě a zaobleně kuželovit...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Meurisova zimní', roste středně bujně, zpočátku vzpřímeně, koruna jehlancovitá, jen středně velká; plody dost velké, kuželov...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Muškatelka šedá', roste mohutně, nápadně zdravě, koruna vznosně kulovitá, větve se rozkládají do charakteristických oblouků; pl...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Muškatelka turecká', roste bujně, vytváří větší, jehlancovitě vznosné, v dospělosti mírně převislé koruny; plody malé, vejčit...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Naghinova', roste bujně, vzpřímeně, koruny široké, pyramidální; listy tmavé úzké, připomínají list rododendronu; plody...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Napoleonova', roste v mládí středně bujně, vzpřímeně, později slabě, koruny následkem velké plodnosti rozkleslé, převisl...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Nelisova zimní', roste slabě, poněkud rozházeně a šlahounovitě, koruna malá, lehce vznosná, s řidšími převislými větvemi; p...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Olivier de Serres', roste středně bujně, vzpřímeně, koruny široce jehlancovité, nemají velký objem; plody menší až středně ve...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Pařížanka', letorosty tmavěji zelenavě hnědé; listy tmavěji zelené, nelesklé, vespod šedé, plstnaté; květy o průměru 28...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Pastornice', roste středně bujně, koruny jehlancovitě převislé, hustě a zdravě olistěné; plody podlouhlé, poněkud lahvico...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Pitmastonská', roste středně bujně, v mládí vzpřímeně, později poněkud rozkladitě a převisle, koruny středně velké, řid...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Poiteau', roste zdravě, vzpřímeně, koruny středně velké, jehlancovité; plody dost velké, proměnlivého tvaru, poněkud b...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Předobrá', roste dost bujně, vzpřímeně, koruny hustší, jehlancovité a středně velké; plody středně velké, nesouměrně...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Salisburyova', roste bujně, vzpřímeně, koruny vznosné, velké, jehlancovité; plody středně velké, baňaté, poněkud lahvicovi...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Santa Maria', letorosty světle kaštanově hnědé; listy lesklé, hladké; květy o průměru 45–47 mm, bílé; plody vysoké 45...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Šedá zimní', roste slabě až středně, koruna řidší, pod tíhou plodů převisle rozkleslá; plody středně velké, vejčité, ...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Sixova', roste slabě až středně, vzpřímeně, koruna v dospělosti vznosně zaoblená; plody velké, baňatě zhranatělé, ...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Solanka', letorosty olivově zelenohnědé, pololesklé; listy tmavě zelené, lesklé; květy o průměru 26–28 mm, bílé, ve ...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Špinka', roste bujně, koruny vznosné, rozložité; listy zdravé, miskovitě prohnuté, sytě zelené; plody malé, kuželovit...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Sterkmanova', roste bujně, vzpřímeně, tvoří pravidelné, vznosně jehlancovité koruny; plody středně velké, krátce kuželov...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Thirriotova', letorosty zelenohnědé; listy tmavě zelené, lesklé; květy o průměru 27–29 mm, bílé; plody vysoké 90–92(–...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Tongréská', roste šlahounovitě, slabě, koruny starých stromů neuspořádané a obloukovitě převislé; plody velké, kuželovi...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Trévouxská', roste slabě až středně, koruna po hojných sklizních později rozkleslá; plody střední i větší, tupě kuželo...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Viennská', letorosty zelenavé až žlutě hnědé, koruny středně velké; listy tmavě zelené, lesklé; květy o průměru 40...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Vila', letorosty šedohnědé; listy zelené se slabším leskem; květy o průměru 36–38 mm, bílé; plody vysoké 73–75 ...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Williamsova červená', totožná s Pyrus communis 'Williamsovou', až na odchylky: letorosty červenohnědé, ojíněné; listy načervenalé; ...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Williamsova', letorosty žlutohnědé, lesklé; listy světleji zelené, lesklé; květy o průměru 22–24 mm, bílé; plody vysoké...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Windsorská', roste bujně, koruny velké, jehlancovité; listy zdravé, tmavé, lesklé; plody velké, protáhlé, lahvicovité, slup...
 
Pyrus communis (ovocná) 'Zefirinka', roste velmi slabě, koruny převislé, malého objemu; plody větš. malé, kuželovitě baňaté i vejčité, dost nepr...
 
Pyrus communis var. sativa, souhrnné jméno pro kulturní sorty hrušní
K druhu můžete přidat vlastní komentář a poslat nám jej. Uvítáme také návrhy na doplnění databáze o dřeviny, které jste zde nenalezli.


Opište prosím kódKontrolní kód
Komentáře: