pruh

Cryptomeria japonica
kryptomerie japonská
Autor: D. Don
Čeleď: Cupressaceae-cypřišovité
Rod: Cryptomeria
Zařazeno: 7.6.2007
Synonyma: Cupressus japonica
Popis: stromy 30–50(–65) m vysoké, kmen přímý, alespoň 2(–3) m tlustý (výčetní tloušťka), s borkou červenohnědou, v dlouhých pruzích odlupující, vláknitou, koruna pyramidální, hlavní větve v přeslenech, horizontálně odstávající nebo slabě převislé, větévky obvykle převislé; listy hlavních větví v úhlu 15–45° k ose, na krátkých fertilních větévkách v úhlu 30–55° k ose, šídlovité až čárkovité, víceméně rovné nebo silně zakřivené, 4–20 × 0.8–1.2 mm velké, stomatální pruhy se 2–8 řadami průduchů na každé straně; samčí šištice v hroznech po 6–35, jsou vejcovité nebo vejcovitě elipsoidní, 2–8 × 1.3–4 mm velké, každá šištice s výjimkou bazální a vrcholové je podepřena listem, semenné šištice po 1–6, kulovité nebo téměř, 9–25 × 10–25 mm velké, semenných šupin 20–30, šištice vytrvávají na stromech i po vypadání semen; semena po 2–5 na šupinu, hnědá či tmavohnědá, 4–7 × 2–4 mm velká, 3hranná, křídlo 0.2–0.3 mm velké; jižní Čína, JaponskoPoznámka: U nás je vzácněji pěstována jako okrasná dřevina, je velmi proměnlivá. Vyžaduje stanoviště mírně přistíněné a polohy teplejší, chráněné před silnými větry, na exponovaných a nechráněných místech namrzá, ve středoevropských podmínkách je přímé zimní oslunění škodlivé. Pozdní mrazíky a delší přísušek snáší špatně. Nejchoulostivější jsou mladé rostliny. Půdy jsou vhodné hlinitopísčité, přiměřeně vlhké a kyselé, na znečištěné ovzduší poměrně citlivá, trpí okusem. Stromovité tvary jsou vhodnými solitérami pro chráněnější stanoviště, vynikají v sousedství se žlutými odrůdami mochny křovité, zakrslé a nízké typy jsou vhodnými doplňky skalek, teras a zídek, kde dobře ladí s vřesovci, růžovými lomikámeny apod. Uplatní se i v mobilní zeleni, má většinou pouze sbírkový význam. Množíme výsevem dovezeného osiva, které ale rychle ztrácí klíčivost. V srpnu se množí všechny kultivary řízkováním, u kultivarů je možné také roubování. V domovině a v Číně se využívá také její dřevo, které je velmi odolné vůči hnilobě, dobře se opracovává a je užíváno jako stavební materiál, na mosty, lodě, sloupy lamp, nábytek, nářadí a pro papír. Je to národní strom Japonska. Velké exempláře měly výšku 25,3 m a průměr kmene 520 cm, či výšku kolem 35 m. O maximálním stáří těchto stromů není zmínky, obecně se soudí, že jsou přes tisíc let staré. Strom Jomon–sugi je údajně 3 tisíce let starý. Je pravděpodobné, že maximální stáří těchto stromů je kolem 2 tisíc let; některé zdroje uvádí, že Jomon je 7200 let starý, avšak pro toto tvrzení nejsou žádné důkazy, je to pouze folklór. Kryptomerie japonská je posledním pozůstatkem kdysi více rozšířené skupiny jehličnatých dřevin, v domovině tvoří čisté porosty nebo smíšené lesy. Vedle borovic je v japonských a čínských zahradách nejčastěji pěstovanou dřevinou a pěstuje se po mnoho staletí. V přírodě nalezena 1692 v Japonsku a 1701 v Číně. U nás byla prvně vysazena na Sychrově roku 1845. Je to dřevina poměrně málo odolná, ale na chráněných místech ji lze pěstovat i v Evropě a dokonce plodí. Uvádí se, že již před mnoha desetiletími existovalo nejméně 337 nižších jednotek a kultivarů.
Zóna: 7Zdroje: 110, 118, 124, 130, 136, 215, 810
Seznam souvisejících obrázků:

2006.12   barevný scan (Botanická zahrada UK Na Slupi) (A10)
2007.03.28   borka (arboretum Kostelec n. Černými lesy) (A5)
2007.03.28   habitus (arboretum Kostelec n. Černými lesy) (A5)
2007.03.28   habitus (arboretum Kostelec n. Černými lesy) (A5)
2011.10.19   habitus (arboretum Nový Dvůr) (A4)
2011.10.19   kmen (arboretum Nový Dvůr) (A4)
2007.03.28   květy samčí (arboretum Kostelec n. Černými lesy) (A5)
2007.03.28   šišky (arboretum Kostelec n. Černými lesy) (A5)
2006.12.07   větévka (Botanická zahrada UK Na Slupi) (A10)
2006.12.07   větévka (Botanická zahrada UK Na Slupi) (A10)
Nižší taxonomické jednotky a kultivary:

 
Cryptomeria japonica 'Albavariegata', zakrslé keře, všechny mladé výhony krémově bílé, vybledávající do bledě zelené
 
Cryptomeria japonica 'Albospica', vzrůst normální, vzpřímený; jen špičky výhonů jsou v mládí bílé, později ale zelené; vznikla před 1887,...
 
Cryptomeria japonica 'Antique Gold', rychle rostoucí, v 10 letech velké asi 200–550 × 150–250 cm; rostliny mají měkké, juvenilní jehličí, žluta...
 
Cryptomeria japonica 'Araucarioides', vzrůst zprvu nepravidelný a široký, s 1–3 kmínky, nakonec ale široce kuželovitý, až dolů hustě větvený, v...
 
Cryptomeria japonica 'Archer's Greenbush', jméno použito u kultivaru 'Nana' (1991) u jednoho význačného jedince, který může nebo nemusí být totožný s '...
 
Cryptomeria japonica 'Archer's Redbush', jméno použito u kultivaru 'Pygmaea' (1991), ale bez dalších údajů
 
Cryptomeria japonica 'Argenteospicata', kultivarové jméno uváděno 1909, ale pravděpodobně se jedná o synonymum 'Albospica'
 
Cryptomeria japonica 'Argenteovariegata', rostliny mají špičky s mladým olistěním krémově bílé; v kultuře před 1867, pravděpodobně je v oběhu více...
 
Cryptomeria japonica 'Aritaki', habitus kulovitý, keřovitý, volný, větve prodloužené, v 10 letech jsou rostliny 100–130 × 80–100 cm velké; ...
 
Cryptomeria japonica 'Atawhai', volně pyramidální dřeviny, podobné 'Bandai', ale jemněji větvené, v 10 letech jsou rostliny 45 × 45 cm velké; ...
 
Cryptomeria japonica 'Athrotaxoides', kultivar podobný 'Araucarioides'; vznikl ve Francii 1868 (Sénéclauze)
 
Cryptomeria japonica 'Aurea', vzpřímené a velké keře; jehlice zlatožluté; vznikl jako semenáč v Japonsku před 1891
 
Cryptomeria japonica 'Aureovariegata', vzrůst normální, ale mladé výhony částečně žlutopestré; vznikl před 1868, Francie, Sénéclauze
 
Cryptomeria japonica 'Aurescens', vzrůst kuželovitý a hustý, široký, větévky nahloučené; jehlice 12–15 mm dlouhé, v létě zelenavě žluté,...
 
Cryptomeria japonica 'Bandai-shira', malé, nízko rostoucí, kupkovité, se zvýšeným středem; olistění bělopestré
Cryptomeria japonica 'Bandai-sugi', vzrůst zprvu spíše kulovitý, později vzpřímenější a nestejnoměrně keřovitý, v 10 letech jsou rostliny 60...
 
Cryptomeria japonica 'Barabit's Gold', poměrně vzácná, vzrůst vystoupavý, starší rostliny bohatě větvené, v 10 letech asi 2–3 × 1 m velké; jehli...
 
Cryptomeria japonica 'Beaumont's Dwarf', hezké a kulovité keře s jemnými a zelenými, nahloučenými jehlicemi, v zimě nakonec plavými, textura atraktivní...
 
Cryptomeria japonica 'Beaumonts', roste zvolna, velikost 10letých rostlin je asi 200 × 180 cm; jehlice jsou světle zelené, nakonec v zimě až plavé;...
 
Cryptomeria japonica 'Ben Franklin', podobná původnímu druhu, růst rychlý, velikost až 20 × 4 m, roste asi 13–30 cm za rok; jehlice tmavě zelené p...
 
Cryptomeria japonica 'Birodo', velikost asi 120 × 120 cm, hustě kulovité, polozakrslé až zakrslé, zvolna rostoucí, obvykle 25 mm ročně, v 10 l...
 
Cryptomeria japonica 'Black Dragon', kompaktní, keřovitá, s výjimečně tmavě zelenými jehlicemi, v zimě až černavými, nové přírůstky světle z...
 
Cryptomeria japonica 'Black Jewel', výjimečně zakrslá, tmavozelená až téměř černá, v 10 letech asi 20 × 20 cm velká, velmi zvolna roste, méně...
 
Cryptomeria japonica 'Bloomer's Witches Broom', habitus kompaktní, téměř kulovitý až široce pyramidální, hustý, vrcholky vystoupavé, velikost 150 × 100 cm, ...
 
Cryptomeria japonica 'Broom', vzrůst kulovitý až široce kuželovitý, stěsnaný, 2–3 m výška, v 10 letech jsou rostliny asi 100 × 80 cm velk...
 
Cryptomeria japonica 'Buckiscope', rostliny jsou kompaktní a úzce kónické, vzrůstné, stromovité, s 8–14 sekundárními výhony, roste asi 7–13(...
 
Cryptomeria japonica 'Caespitosa', kompaktní rostliny s listy v chomáčcích; vznikla v Japonsku před 1978
 
Cryptomeria japonica 'Cambridge', zvolna rostoucí, úzce vzpřímené rostliny velmi podobné 'Egmont', ale menší, v 10 letech asi 5 m vysoké; uvádě...
 
Cryptomeria japonica 'Compacta Nana', zakrslý kultivar, široce kuželovitý, špičky zaoblené, velmi staré rostliny jsou 4–5 m vysoké, výhony krátk...
Cryptomeria japonica 'Compacta', stromy, 10–15 m vysoké, kompaktní a úzce kónické, hustě větvené, výhony početné, 10–30 cm dlouhé; jehlic...
 
Cryptomeria japonica 'Compressa', zakrslý habitus, kulovitý až široce kuželovitý, velmi hustý, podobný 'Vilmoriniana', ale liší se početnějš...
 
Cryptomeria japonica 'Conica', hezké zakrslé, husté a kónické rostliny, 10leté rostliny asi 120 cm vysoké; olistění adultní, tmavě zelené; ...
 
Cryptomeria japonica 'Crassifolia', větve horizontální, vrcholky převisající; olistění husté, jehlice jsou tlusté a poněkud nasivělé; v kultuř...
Cryptomeria japonica 'Cristata', růst vzpřímený, úzce kónický, v 10 letech asi 3–4 m výška, případně nakonec až 9 m vysoká, roste až 40 ...
Cryptomeria japonica 'Dacrydioides', od poněkud podobné 'Araucarioides' odlišná do všech směrů odstávajícími větévkami, s jen malým počtem post...
 
Cryptomeria japonica 'Dense Jade', malé a široké, husté stromy připomínající menší 'Bandai-sugi', v 10 letech jsou 250 × 150 cm velké; uváděn...
 
Cryptomeria japonica 'Dinger', hlavní větve téměř nevětvené, velmi prodloužené, růst kulovitý a mírně vystoupavý a velmi pomalý, obvykle...
 
Cryptomeria japonica 'Douglas', více mrazuvzdorná; jehlice nejsou v zimě bronzové; Ingleside Plantation, Oak Grove, VA, USA, kolem 1985
 
Cryptomeria japonica 'Dutch Discovery', vzrůst kompaktně sloupovitý až široce kuželovitý, jehlice 4–7 mm dlouhé, zelené s bronzovým nádechem; 1987
 
Cryptomeria japonica 'Egmont', úzce pyramidální, rychle roste, výška v 10 letech asi 5–7 m; jehlice sytě zelené; vznikla před 1985, Cedar Lod...
 
Cryptomeria japonica 'Elegans Aurea', silně rostoucí, křovinaté stromy, habitus podobný 'Elegans', v 10 letech jsou rostliny 300 × 150 cm velké; jehlic...
 
Cryptomeria japonica 'Elegans Compacta', menší verze od kultivaru 'Elegans', ale ne přímo zakrslá, roste 150 cm i výše již po několika letech, jinak je ...
 
Cryptomeria japonica 'Elegans Nana', atraktivní, podobná 'Elegans', s hustě postavenými, měkčími a křovinatějšími, vystoupavými a zakřivenými v...
 
Cryptomeria japonica 'Elegans Plumosa', vysoké a úzké stromy, podobné 'Elegans', ale s měkčím rozestálým jehličím podobným 'Elegans Nana', olistěn...
 
Cryptomeria japonica 'Elegans Variegata', slabě a pomalu roste; mladé jehlice jsou krémové až bílé, posléze zelenají; v kultuře před 1887, Kalmthout, B...
Cryptomeria japonica 'Elegans Viridis', jako původní druh, velmi elegantní, ale v létě a v zimě vytrvává zelená, v 10 letech jsou rostliny 4–5 m vyso...
Cryptomeria japonica 'Elegans', juvenilní forma, jsou to hustě a nepravidelně větvené dřeviny vysoké 180–900 cm, někdy i malé stromy, větve ...
 
Cryptomeria japonica 'Fasciata', zakrslý kultivar, vzrůst velmi slabý a nepravidelný, výhony hustě a silně "mechově kadeřavé", s částečně k...
 
Cryptomeria japonica 'Filifera', výhony velmi dlouhé, nízké keře, v Evropě pravděpodobně jen jediná rostlina (park E. Mosca, Biella, severní It...
 
Cryptomeria japonica 'Gigantea', velké a silné stromy; olistění v zimě bronzové; známa již 1891, dnes ale neuváděna
 
Cryptomeria japonica 'Giokuma', zakrslé a poduškovité (první 3–4 roky) až nízko keřovité a pyramidální, husté, v 10 letech asi 120–150 ×...
 
Cryptomeria japonica 'Globosa Nana', elegantní, hustý, kupolovitý habitus, výška 60–90 cm v 10–15 letech, nakonec jsou rostliny 120–240 cm vysoké...
 
Cryptomeria japonica 'Globosa', velmi zvolna rostoucí, (ploše) kulovitá, kompaktní, širší než vysoká, vybarvená je tmavěji než většina ost...
 
Cryptomeria japonica 'Golden Promise', po mnoha letech je pouze 50 cm vysoká, habitus kónický, hustý, zakrslý, podobný 'Vilmoriniana', roste obvykle 25 m...
 
Cryptomeria japonica 'Gorse', zvolna rostoucí, jehlice jakoby ostnité, žlutavě zelené, připomínající Ulex europaeus, v 10 letech jsou rostlin...
 
Cryptomeria japonica 'Gracilis', vzrůst silně vzpřímený, kuželovitý, až 5 m výška nebo vyšší, velmi řídce větvená, větévky odstávají...
 
Cryptomeria japonica 'Green Grizzly', jehlice v zimě drží zelené zbarvení lépe, než je obvyklé; habitus kompaktní
 
Cryptomeria japonica 'Green Pencil', habitus kompaktní, oválný až vejcovitý, velikost asi 2 × 1 m, roste asi 4–10 cm za rok; jehlice jsou středně z...
Cryptomeria japonica 'Gyokuryu', habitus hustý, široce pyramidální, roste rychle, asi 35 cm ročně, v 10 letech asi 350 × 250 cm velké; jehlice kr...
 
Cryptomeria japonica 'Haggo', rostliny podobné 'Elegans', kónické, velikost rostlin v 10 letech je asi 450 × 250 cm; jehlice jsou polojuvenilní, ...
 
Cryptomeria japonica 'Hao-sugi', keřovité rostliny s dlouhými a štíhlými zakřivenými větvemi; jehlice tlusté, špičaté, zakřivené; vznikla ...
 
Cryptomeria japonica 'Hino', kompaktní, zakrslé, kulovité rostliny s jehličím tmavozeleným až smaragdově zeleným a v zimě bronzovým, velk...
 
Cryptomeria japonica 'Honey Moon', vynikající nová selekce, vzpřímené a husté, obvykle roste 10–15 cm ročně, nakonec jsou to kónické stromy v ...
 
Cryptomeria japonica 'Husari-sugi', stromy s kuriózně pokroucenými větvemi, pravděpodobně totožné s kultivarem 'Spiraliter Falcata'; uváděna 1948
 
Cryptomeria japonica 'Ikari', vzrůst zakrslý, široký a kompaktní, velmi hustý, větévky nestejně dlouhé a na vrcholech s kratšími výhony; ...
 
Cryptomeria japonica 'Ito-sugi', podobná 'Lycopodioides', ale větve delší a v létě vytvořené jehlice mnohem delší než na ostatních výhonech;...
 
Cryptomeria japonica 'Iwao', vzrůstný kultivar, který má význam pro lesní hospodářství
 
Cryptomeria japonica 'Jakob', ploše rozkladité zakrslé rostliny, v 10 letech asi 25 × 40 cm velké; v kultuře před 1005 v Nizozemsku
 
Cryptomeria japonica 'Jindai-sugi', populární zakrslý kultivar, kuželovitý a stěsnaný, hustě větvený, větve částečně odstávající, částe...
 
Cryptomeria japonica 'Kamasan', roste velmi kompaktně, pravidelně kulovitě; jehlice sytě zelené, krátké a tuhé, na větévkách kartáčovitě p...
 
Cryptomeria japonica 'Karl Fuchs', malé stromy, habitem a olistěním velmi podobné původnímu druhu, ale trochu pomaleji rostoucí a olistění má mod...
 
Cryptomeria japonica 'Kelly's Fastigiate', habitus úzce sloupovitý
 
Cryptomeria japonica 'Kilmacurragh', zakrslý kultivar, habitus ploše kulovitý až úlovitý, téměř všechny větévky s malými hřebínkovitými útva...
 
Cryptomeria japonica 'Kitayama-dai', rychle rostoucí, úzce vzpřímené rostliny, v zimě s hezky zeleným jehličím; introdukce 1979, Proefstation, Bosko...
 
Cryptomeria japonica 'Knaptonensis', zakrslý kultivar, nepravidelně kulovitý, větve krátké, vznikl jako čarověník na 'Nana Albospica', často se zvr...
 
Cryptomeria japonica 'Kohul', zakrslé rostliny introdukované v roce 1987 z Japonska do Nizozemska, ale bez dalších údajů
 
Cryptomeria japonica 'Kokuryu', habitus zakrslý, hodně podobný 'Monstrosa' (možná totožný), ale řidšeji větvený, v 10 letech jsou rostliny 60...
 
Cryptomeria japonica 'Koshyi', k zemi přitisklé ploché a stěsnané rostliny, po 20 letech roste 60 cm široko a je jen kolem 15 cm vysoká, kmínky...
 
Cryptomeria japonica 'Lemonade', velké stromy s bledě citrónově žlutými jehlicemi, v zimě je barva jasnější, v 10 letech jsou rostliny 5–7 ×...
 
Cryptomeria japonica 'Little Champion', bohatě větvená, hustá a kulovitá, polozakrslá, větve kratší, v 10 letech asi 75 × 75 cm velká; jehlice jsou v...
 
Cryptomeria japonica 'Little Diamond', výjimečně zakrslá, kulovitá a velmi hustá, roste asi 5–7 cm za rok, velikost až 80 × 90 cm; jehlice jsou jasn...
 
Cryptomeria japonica 'Little Globe', habitus kompaktní a kulovitý; introdukce Linssen, Holandsko, před 1992
 
Cryptomeria japonica 'Little Sonja', nepravidelné, kulovité, zakrslé rostliny se světle zeleným olistěním, v 10 letech jsou asi 60 × 60 cm velké; p...
 
Cryptomeria japonica 'Littleworth Dwarf', habitus zakrslý, téměř kulovitý, roste asi 7–10 cm za rok, v 10 letech jsou rostliny asi 25 × 40 cm velké, něk...
 
Cryptomeria japonica 'Lobbii Nana', kulovitá, kompaktní, zakrslá, v 10 letech asi 60–90 cm vysoká, ve stáří až 180 cm, výhony hustě nahloučené...
 
Cryptomeria japonica 'Lobbii', hustá a vzrůstná, habitus vzpřímený, pyramidálně sloupovitý, kmen rovný, větve hustší a méně převislé n...
 
Cryptomeria japonica 'LSS Black Jewel', velikost v 10 letech je asi 20 × 20 cm, miniaturní, roste méně než 25 mm ročně; olistění černavě zelené
 
Cryptomeria japonica 'Lycopodioides', dost kuriózní, volně rostoucí, stálezelený robustní keř, větve dlouhé, štíhlé a hadovité, výška až 450 ...
 
Cryptomeria japonica 'Lynn's Ringlets', zvolna rostoucí, olistění zelené, v 10 letech asi 50 × 50 cm velké; nalezena jako mutace na 'Spiraliter Falcata' v...
 
Cryptomeria japonica 'Majiro', polozakrslá, vzpřímená, kulovitá; olistění na jaře s bílými špičkami; pochází z Japonska, uváděna 1967, ...
 
Cryptomeria japonica 'Mankichi-sugi', podobná 'Monstrosa', vzrůst nižší, širší a více kulovitý, sotva přes 1 m vysoká, větévky krátké, výhony...
 
Cryptomeria japonica 'Marj', vzpřímené, kulovité keře; na jaře mají jehlice bílé špičky; uváděna 1985, L. C. Hatch
 
Cryptomeria japonica 'Midare', habitus polozakrslý, tvoří malé kónické keře volnějšího vzrůstu s juvenilním jehličím, připomíná 'Elega...
 
Cryptomeria japonica 'Mignone', kulovité a husté, vzpřímené, zakrslé dřeviny se světle zelenými a těsně postavenými jehlicemi na početných...
 
Cryptomeria japonica 'Monstrosa', vzrůst vzpřímený, až 2 m vysoký, částečně dost sloupovitý, částečně spíše kuželovitý a nepravidelný ...
 
Cryptomeria japonica 'Moon Dwarf', velikost rostlin v 5 letech je asi 180–240 × 120–180 cm, habitus polozakrslý, pyramidální, velmi kompaktní; spo...
 
Cryptomeria japonica 'Mushroom', habitus kulovitý, koruna hřibovitě utvářená, ve stáří otevřená a vzdušná, roste asi 5–7 cm ročně a v 10...
 
Cryptomeria japonica 'Nana Albospica', zakrslý kultivar, v 10 letech asi 1 m velký, později sotva přes 2 m vysoký a široký, zvolna rostoucí, větévky ...
 
Cryptomeria japonica 'Nana', zakrslý kultivar, pomalu rostoucí, hustý, vzpřímený a nepravidelný, větve vzpřímeně odstávající, špičky ...
 
Cryptomeria japonica 'Negire', vzrůst dost bujný, nepravidelný a řídký, větve bohatě členité, větévky krátké; jehlice až 12 mm dlouhé, ...
 
Cryptomeria japonica 'Osaka-tama', někdy uváděna jako synonymum pro 'Vilmoriniana', ale jsou to kompaktní, široce pyramidální zakrslé dřeviny se ...
 
Cryptomeria japonica 'Peve Ten', pevné, kulovité, drobné rostliny se světle zeleným olistěním, v 10 letech jsou asi 30 × 30 cm velké; původem m...
 
Cryptomeria japonica 'Pipo', vzrůstné, vzpřímené, monstrózní rostliny; introdukce L. Konijn & Co., Nizozemsko, 1992
 
Cryptomeria japonica 'Plumosa', stromy podobné 'Elegans', ale kompaktnější a v zimě s jasně zeleným olistěním; původem z roku 1953, Duncan & D...
 
Cryptomeria japonica 'Polar Point', rostliny mají vzpřímený a silný kmen, jsou mrazuvzdornější
 
Cryptomeria japonica 'Pom Pom', zakrslé rostliny, v mládí okrouhlé, ale posléze někdy tvoří terminál, má atraktivní strukturu, terminální v...
 
Cryptomeria japonica 'Pouakai', habitus hustý a kulovitý, křovinatý, zvolna rostoucí, v 10 letech jsou rostliny asi 3 × 1.5 m velké; jehlice stř...
 
Cryptomeria japonica 'Pungens Rubiginosa', jako 'Pungens', ale olistění v zimě plavě červené; semenáč
 
Cryptomeria japonica 'Pungens', zakrslý a kompaktní kultivar, vzrůst stěsnaně kuželovitý, příležitostně tvoří stromky; jehlice krátké, do...
 
Cryptomeria japonica 'Pygmaea', zakrslý, hustý, oválný kultivar s drobnými jehlicemi, nepříliš odlišný od 'Nana' kromě zimy, kdy je měďnat...
 
Cryptomeria japonica 'Pyramidata', sloupovitý kultivar, až 4 m vysoký, ale jen 40 cm široký, rychle roste, větve a výhony odstávající; jehlice v ...
 
Cryptomeria japonica 'Radicans', hezký modravě zelený kultivar, habitus stromovitý
 
Cryptomeria japonica 'Rasen', vzrůst rychlý, úzce vzpřímený, otevřeně větvený, výška 10–12 m, větve vzdušně odstávající, roste až...
 
Cryptomeria japonica 'Rein's Dense Jade', husté a široce pyramidální zakrslé rostliny, obvykle roste 22–30 cm ročně, v 10 letech asi 250–300 cm vysoká...
 
Cryptomeria japonica 'Rezek WB', miniaturní a kulovité rostliny, jeden z nejmenších kultivarů skupiny, roste většinou 25–38 mm ročně a v 10 le...
 
Cryptomeria japonica 'Ryoku-gyoku', stěsnané, zakrslé rostliny v 10 letech asi 60 × 60 cm velké; olistění je tmavě zelené; uváděna 2009, Buchholz...
 
Cryptomeria japonica 'Sekkan Dwarf', jako 'Sekkan', ale roste pomaleji, je zakrslá; mladé přírůstky krémově žluté; pravděpodobně sport ze 'Sekkan'...
 
Cryptomeria japonica 'Sekkan-sugi', vzrůst silný a stromovitý, nepravidelně (pyramidálně) kuželovitý či široce pyramidální, 8–10 m výška, 10...
 
Cryptomeria japonica 'Selaginoides', keřovitý, vzpřímený kultivar, větvení podobné 'Gracilis', ale postranní výhony ještě tenčí a delší, jehl...
 
Cryptomeria japonica 'Shishi-gashira', jen málo odlišný od 'Mankichi-sugi', pokud to není tam samá rostlina; uváděna 1974, Wansdyke Nursery, Anglie
 
Cryptomeria japonica 'Spiralis', nízké keře až stromky, roste pomalu, habitus široce vzpřímený, výhony většinou poměrně dlouhé a nící, v...
 
Cryptomeria japonica 'Taisho Tama', habitus kompaktní, (široce) pyramidální, s jemnou texturou, po mnoha letech je asi 6 × 9 m velká, roste zvolna; li...
 
Cryptomeria japonica 'Tansu Yellow Sport', kónické, husté, zakrslé rostliny, roste pomaleji než 'Tansu'; olistění je žluté; pěstována před 2000, Iseli ...
 
Cryptomeria japonica 'Tansu', jedna z nejmenších kryptomerií, malá a hustá, roste velmi pomalu, habitus kulovitý až široce pyramidální a str...
 
Cryptomeria japonica 'Tarheel Blue', habitus hustý, pyramidální, má silný kmen, borka červená a hezky odlupčivá, ve 25 letech jsou rostliny asi 15 ...
 
Cryptomeria japonica 'Tarheel Plum', olistění modré a na podzim navíc hezky švestkově vybarvené, velikost nejspíše až 15 × 6–9 m
 
Cryptomeria japonica 'Tashi', vzrůst kuželovitý, keřovitý nebo stromovitý, mladé větévky odlišně dlouhé a na koncích mají krátké výho...
 
Cryptomeria japonica 'Tateyama', zvolna rostoucí, široce pyramidální stromy s modravým olistěním, v 10 letech asi 300 × 180 cm velké; dost otuž...
 
Cryptomeria japonica 'Tenzan', velmi malá a výjimečně hustá, tvoří zploštělé kupky, širší než vysoké, obvykle roste 1 cm ročně, v 10 l...
 
Cryptomeria japonica 'Tilford Gold', habitus kulovitý a vrcholek je zploštělý; olistění na jaře zlatožluté a hustě nahloučené, mladé jehlice jso...
 
Cryptomeria japonica 'Toda', malé a pevné, kulovité rostliny, v 10 letech asi 15 × 15 cm velké; uváděna 2003, Kenwith Nursery, Anglie
 
Cryptomeria japonica 'Tokonui', velmi vysoké, úzké stromy s převisajícími větvemi, v 10 letech asi 600 × 150 cm velké; vznikla před 2005, Ceda...
 
Cryptomeria japonica 'Top Gold', velikost rostlin v 10 letech asi 60 × 60 cm, ve 25 letech je asi 120 × 120 cm, habitus je hustý, kompaktní, nepravid...
 
Cryptomeria japonica 'Torta', pravděpodobně synonymum pro 'Spiraliter Falcata'; kultivar s velmi tenkými, kroucenými, dlouhými konečnými věté...
 
Cryptomeria japonica 'Twinkle Toes', kónické a husté, zakrslé rostliny, roste asi 1 cm ročně a v 10 letech jsou rostliny asi 25 cm vysoké; jehlice v m...
 
Cryptomeria japonica 'Variegata', jehličí v létě a v zimě světle zelené a rovněž bělopestré; celé rostliny jsou světleji ojehličené než 'A...
 
Cryptomeria japonica 'Vilmorin Gold', vzrůst zakrslý, pravidelně kulovitý, s plochým vrcholkem, větvení krátké, od 'Vilmoriniana' se liší hlavně j...
Cryptomeria japonica 'Vilmoriniana', kompaktní, 30–60(–100) cm vysoká, olistění husté, vzrůst poněkud nepravidelný, kulovitý až kuželovitý, v...
 
Cryptomeria japonica 'Viminalis', výhony dlouhé a tenké, hustě a přitiskle ojehličené, postranní výhony téměř hadovitě protažené; jehlice n...
 
Cryptomeria japonica 'Virgata', velmi podobné 'Araucarioides'; pěstována v Německu před 1906, téměř se nepěstuje, ale v roce 2006 rostla ve Šv...
 
Cryptomeria japonica 'Warrior Dragon', zakrslé, nepravidelně kónické keře, roste obvykle 10–15 cm ročně, dosahuje v 10 letech asi 150 × 75 cm; olist...
Cryptomeria japonica 'Winter Bronze', vzrůst nestejně a hustě zakrslý, široce kuželovitý, až 150 cm výška, na vrcholech s početnými a nestejně dl...
 
Cryptomeria japonica 'Winter Mint', vzrůstná, habitus poměrně otevřený, pyramidální; jehlice v létě (jasně) sytě zelené, barvu dobře drží i ...
 
Cryptomeria japonica 'Yakuchabo', habitus zakrslý až polozakrslý, vzpřímený a téměř kulovitý, vrcholky převisající; jehlice hodně rozbíhav...
 
Cryptomeria japonica 'Yamamoto, bez popisu; import Wansdyke Nursery, Anglie z arboreta Aritaki, Japonsko, 1974
 
Cryptomeria japonica 'Yellow Twig', zvolna rostoucí, vzpřímeně pyramidální, obvykle roste 9 cm ročně, v 10 letech jsou to pyramidální keře asi 90...
 
Cryptomeria japonica 'Yokohama', vzrůst nepravidelně široce kuželovitý až polokulovitý, roste pomalu, velikost v 10 letech asi 60 × 60 cm; hlavn...
 
Cryptomeria japonica 'Yore-sugi', podobná 'Spiralis', ale pravidelně jednokmenná, až 3 m vysoká nebo také vyšší, řídce větvená, zvolna rostou...
 
Cryptomeria japonica 'Yoshino', hezký a rychle rostoucí kultivar se silným terminálem, výška 9–15 m, stromovitý a nepravidelně a řídce ští...
 
Cryptomeria japonica var. japonica, listy víceméně rovné, alespoň proximální 1, často na hlavních větvích při vrcholku zakřivené, v úhlu 35...
 
Cryptomeria japonica var. radicans, vzrůst silnější než původní druh, koruna mnohem hustší, kmen kolmý, velmi rychle roste, větve se dotýkají z...
 
Cryptomeria japonica var. sinensis, listy obvykle silně zakřivené, v úhlu 15–30° na hlavních větvích a v úhlu 30–40° na fertilních větévká...
K druhu můžete přidat vlastní komentář a poslat nám jej. Uvítáme také návrhy na doplnění databáze o dřeviny, které jste zde nenalezli.


Opište prosím kódKontrolní kód
Komentáře: