pruh

Chamaecyparis thyoides
cypřišek zeravovitý
Autor: (L.) Britton, Sterns & Poggenb.
Čeleď: Cupressaceae-cypřišovité
Rod: Chamaecyparis
Zařazeno: 7.6.2007
Synonyma: Cupressus thyoides, Chamaecyparis sphaeroidea, Chamaecyparis thyoides var. henryae, Thuja sphaeroidea
Popis: stromy až 20(–30) m vysoké, kmen až 150 cm tlustý (výčetní tloušťka), koruna úzká, kůra tmavě červenohnědá, do 3 cm tlustá, rýhovaná a žebernatá, listnaté větévky vějířovité; listy aromaticky vonné, až 2 mm, obvykle s kruhovitou žlázkou naspodu, vrcholek špičatý až zašpičatělý, listy ve spodní části větévek nejvýš slabě ojíněné; samčí šištice tmavohnědé a 2–4 mm, prašná pouzdra žlutá, semenné šištice početné, modravě purpurové až červenohnědé, ojíněné, kulovité, 4–9 mm v průměru, šupiny po 4–7, fertilní nesou každá 1–2 semena, ta jsou 2–3 mm dlouhá, křídlo užší než semeno; východ USA, jinde pěstován jako okrasná dřevinaPoznámka: Potřebuje výsluní nebo polohy mírně od slunce odkloněné, ale teplé a chráněné proti větrům, půdy miluje rašelinné, vlhké až mokré, slabě až výrazně kyselé, daří se i na jílovitých substrátech, rostliny jsou u nás mrazuvzdorné, na chladných stanovištích jsou jen malé přírůstky, delší záplavy snáší. Je to zajímavá dřevina pro mokřadní a bažinaté úpravy, na takových místech dobře harmonuje například s tisovcem, tupenou apod. Množíme řízkováním nebo roubováním na semenáče Ch. lawsoniana. Exemplář rostoucí Brewtonu v Alabamě dosáhl výšky 27 m a výčetní tloušťky 150 cm (1996); nejvyšší stáří těchto stromů je údajně přes 1000 let, ale bez dalších důkazů.
Zóna: 3Zdroje: 110, 130, 215, 810
Seznam souvisejících obrázků:

Nižší taxonomické jednotky a kultivary:

 
Chamaecyparis thyoides 'AA 102284', rychle rostoucí, textura jemná; olistění šupinovité, jehlice hustě přitisklé, modrozelené (více zelené než ...
 
Chamaecyparis thyoides 'AA 129681', středně až rychle rostoucí, textura jemná; olistění šupinovité, sytě zelenomodré, s nápadným stříbřitým...
 
Chamaecyparis thyoides 'AA 13047', roste pomaleji než první dva kultivary, textura jemná; olistění šupinovité, modravé, oboustranně mají stříb...
 
Chamaecyparis thyoides 'Andelyensis Nana', menší než 'Meth Dwarf', na vrcholku širší, výhony vzpřímené, s převažujícími jehlicovitými listy, v 10 le...
Chamaecyparis thyoides 'Andelyensis', kompaktní a zvolna rostoucí, široce pyramidální až téměř sloupovitý, výška až 3 m, v 10 letech asi 120–15...
 
Chamaecyparis thyoides 'Andelys Yellow', podobný 'Andelyensis', výška až 450 cm, habitus je hustý a kónický; olistění žluté, v zimě bronzově žluté...
 
Chamaecyparis thyoides 'Aqua-velva', olistění modré až jasně modrozelené; z Weston Nursery, Hopkinton, Massachusetts, USA
 
Chamaecyparis thyoides 'Atrovirens', olistění čistě tmavě zelené, beze stopy modrého zbarvení či ojínění; známý již před 1852, dnes již prav...
Chamaecyparis thyoides 'Aurea', listy v létě jasně žluté, v zimě bronzově žluté; habitus hustý, kónický, keřovitý, v mládí otevřený a ...
 
Chamaecyparis thyoides 'Batsto', kompaktní, zakrslé; nalezen jako čarověník v Batsto, New Jersey, USA
 
Chamaecyparis thyoides 'Bergman's Variegated', habitus, tvar a barva olistění podobná jako 'Andelyensis Nana', kompaktní a vícekmenné, pyramidální, zvolna rost...
 
Chamaecyparis thyoides 'Blue Broom', vzpřímené, volně větvené rostliny; olistění jemně kovově modré, krajkovité; vznikl před 1991 v USA
 
Chamaecyparis thyoides 'Blue Sport', olistění hezky modré, juvenilní i adultní, měkké; kompaktní pyramidální keře nebo je velké a vzpřímené, j...
 
Chamaecyparis thyoides 'Compacta Glauca', kompaktní kónický kultivar s modravým olistěním, menší a kompaktnější než původní druh, v 10 letech asi 18...
 
Chamaecyparis thyoides 'Compacta', pravděpodobně souhrnné pojmenování pomalu rostoucích typů, 10leté rostliny asi 30 cm vysoké, nakonec až 60 cm;...
 
Chamaecyparis thyoides 'Conica', mutace na 'Andelyensis', vzrůst zakrslý, v 10 letech je 25–30 cm vysoký, kuželovitý, velmi pomalu roste, velmi hu...
 
Chamaecyparis thyoides 'Dilworth Variegated', vzpřímené a křovinaté rostliny; olistění středně zelené a žlutě kropenaté, nezvrhává se; pěstován před...
 
Chamaecyparis thyoides 'Dirr's No 1', sloupovité rostliny se vzdušnými vzpřímenými větvemi a zeleným olistěním, v 10 letech jsou asi 100 × 60 cm ve...
 
Chamaecyparis thyoides 'Dodd', habitus kónický, stromovitý, podobný Chamaecyparis thyoides var. henryae; olistění je přechodového typu; Tom Dod...
 
Chamaecyparis thyoides 'Erica', má stoprocentně juvenilní, modrozelené olistění
 
Chamaecyparis thyoides 'Ericoides Glauca', podobný 'Ericoides', ale modrozelený; popsán v roce 1900
 
Chamaecyparis thyoides 'Ericoides', juvenilní forma s (tmavě) modrozelenými, odstálými jehlicovitými listy, podobná Erica, v zimě se mění na bronz...
 
Chamaecyparis thyoides 'Excellent Point', habitus úzce pyramidální; olistění juvenilní, jasně zelené
Chamaecyparis thyoides 'Fastigiata Glauca', habitus hustý a sloupovitý, větve husté a krátké; olistění ocelově modré a kontrastní k hnědým výhonům; n...
 
Chamaecyparis thyoides 'Fastigiata', habitus je fastigiátní, vzpřímený; pravděpodobně již z kultury vymizel; uváděn 1866
 
Chamaecyparis thyoides 'Garland', habitus rozprostřený a velmi plochý; Robert Aebel, Vancouver, Washington, USA, nalezen jako semenáč
 
Chamaecyparis thyoides 'Glauca Nana', zakrslé rostliny s modravým olistěním
 
Chamaecyparis thyoides 'Glauca Pendula', elegantně převislý habitus, poměrně hustý, pravděpodobně až 450–750 cm vysoký; listy sytě modré; v kultuř...
 
Chamaecyparis thyoides 'Glauca', malé a otevřené, elegantní, kónické a kompaktní stromy, zprvu často rozkladité, větve početné a krátké, č...
 
Chamaecyparis thyoides 'Gold Point', velikost asi 50–150 × 15–50 cm, habitus podobný 'Top Point'; olistění typově podobné 'Top Point', ale zlaté; ...
 
Chamaecyparis thyoides 'Golden Twig', rostliny s modrozeleným olistěním, mladé přírůstky žluté; uváděn před 1980, Gordon Bentham, Kanada
 
Chamaecyparis thyoides 'Heatherbun', kompaktní kopečkovitý habitus, velikost uváděna 180–300 × 120–150 cm, v 10 letech asi 50–70 cm vysoký; list...
 
Chamaecyparis thyoides 'Hopkinton', úzký, úzce pyramidální až kónický, růst je rychlý; jehlice aromatické, modrošedé; samičí šištice často...
 
Chamaecyparis thyoides 'Hoveyi', kroucená monstrózní forma, habitus útlý, větve na špičkách hřebínkovité, nahloučené; v kultuře již kolem...
 
Chamaecyparis thyoides 'Kewensis', velmi podobný 'Glauca', někdy uváděný jako jeho synonymum; vznikl před 1850 v Anglii
 
Chamaecyparis thyoides 'Little Jamie', kuželovitý a kompaktní, s více vrcholky, velmi hustý, výška až 120 cm, roste pomaleji než 'Andelyensis', jinak ...
 
Chamaecyparis thyoides 'Meth Dwarf', podobný 'Andelyensis', kompaktní a kónický, zvolna rostoucí, ale má jehlice měkké, modrozelené či šedozelené...
 
Chamaecyparis thyoides 'Mobile Bay', stromovitý; olistění sytě zelené, adultní, šupinovité; Vincent Dooley, GA, USA
 
Chamaecyparis thyoides 'Nana', zakrslý kultivar, kulovitý a velmi malý, hustě větvený; jehlice modrozelené; v kultuře kolem 1842 v Anglii, ale ...
 
Chamaecyparis thyoides 'Okefenokee Seedlings', habitus stromovitý; olistění je sytě zelené
 
Chamaecyparis thyoides 'Pendula', větve převislé; z kultury již vymizel, ale 'Glauca Pendula' je stále pěstován a může ho dobře nahradit
Chamaecyparis thyoides 'Purple Heather', podobný 'Heatherbun', pokud nejsou rostliny identické; olistění juvenilní, v zimě purpurové
 
Chamaecyparis thyoides 'Pygmaea', zakrslý, poduškovitý či deštníkovitý habitus, větve po zemi rozprostřené, krátké; listy adultní, modrozelen...
Chamaecyparis thyoides 'Pyramidata', zakrslý, malý, úzce sloupovitý, krátce a hustě větvený; původ stejný jako u 'Pygmaea', před 1867; možná se ...
 
Chamaecyparis thyoides 'Raraflora', vzpřímený, 3–3.6 m vysoký, otevřený, keřovitý, větve pokroucené; listy modravě zelené, částečně juveni...
Chamaecyparis thyoides 'Red Star', kompaktní a husté, sloupovité, vzpřímené, výška 450–750 cm; listy husté, juvenilní, v létě modrozelené, v...
 
Chamaecyparis thyoides 'Rezek', v 10 letech je asi 60 cm vysoký, roste zvolna; olistění šedozelené, v zimě napurpurovělé; původem z USA, E. Rez...
 
Chamaecyparis thyoides 'Schumaker's Blue Dwarf', nízký a rozkladitý, zpočátku zakrslý, nakonec jsou to ale poměrně velké rostliny; olistění modravé; vznikl v...
 
Chamaecyparis thyoides 'Shiva', má hezké a péřovité modrozelené či stříbřitě zelené olistění, v zimě hnědavé či napurpurovělé; v 10 ...
 
Chamaecyparis thyoides 'Tom’s Blue', listy téměř tak modré, jako mají některé kultivary Cupressus, stromovitý
 
Chamaecyparis thyoides 'Top Point', listy jehlicovité, pouze juvenilní, sivozelené či jasně zelené, po 3, naspodu na každé straně od středního ž...
 
Chamaecyparis thyoides 'Variegata', olistění s jasně zlatými skvrnami a fleky; habitus kónický, volný, otevřený, s nepravidelně postavenými tenk...
 
Chamaecyparis thyoides 'Versent', kulovitý, olistění modré, během zimy s purpurovým zabarvením, rostliny si drží juvenilní olistění, netvoří...
 
Chamaecyparis thyoides 'Viridis', listy tmavě zelené, nejsou nasivělé; pravděpodobně již není v prodeji, ale existují další četné zelené kul...
 
Chamaecyparis thyoides 'Webb #1', habitus je hustý a kónický; listy sytě zelené, měkké, adultní, šupinovité, přitisklé, bez světlejších pru...
 
Chamaecyparis thyoides 'Webb #2', obrysem je širší než předchozí, jehlice na vrcholcích víceméně volné, nemají stříbřité zabarvení, jsou ...
 
Chamaecyparis thyoides 'Webb Gold', listy zlatožluté, téměř krémově žluté, měkké, šupinovité, polojuvenilní až adultní; roste pomaleji než ...
 
Chamaecyparis thyoides 'Whitewater', roste zvolna; mladé olistění a špičky jehlic světle bělavě zelené, rostliny vypadají jako mrazem ojíněné, p...
 
Chamaecyparis thyoides 'Winter Wonder', velikost asi 150 × 50 cm, habitus vejcovitý, vzpřímený, polozakrslý, roste asi 6 cm za rok
 
Chamaecyparis thyoides 'Yankee Blue', až 4 m vysoké, s krásným modrým olistěním, habitus hezky pyramidální, v mládí neuškodí řez k docílení hu...
 
Chamaecyparis thyoides var. henryae, stromy až 25 m vysoké, od typu se liší plošeji brázditou borkou, se spirálovitě kolem kmenu uspořádanými rýh...
 
Chamaecyparis thyoides var. thyoides, typová varieta druhu; atlantské pobřeží, jih Maine až Jižní Karolína
K druhu můžete přidat vlastní komentář a poslat nám jej. Uvítáme také návrhy na doplnění databáze o dřeviny, které jste zde nenalezli.


Opište prosím kódKontrolní kód
Komentáře: