pruh

Juniperus sabina
jalovec chvojka
Autor: L.
Čeleď: Cupressaceae-cypřišovité
Rod: Juniperus
Zařazeno: 7.6.2007
Synonyma:
Popis: vždyzelený a rozkladitý, 0.5–1.5 m vysoký, hustý keř či malý strom až 5 m, s větvemi na konci vzpřímenými a nestejně vysokými, koruna nepravidelná, větévky jsou asi 1 mm silné a oblé, po rozemnutí silně aromatické, má hlubší, rozvětvený kořenový systém, kůra šedohnědá; listy jsou šupinovité i jehlicovité, po rozemnutí pronikavě páchnou, na starších rostlinách převažují listy šupinovité, které mají tupou, k větévce přitisklou špičku, jehlicovité listy jsou cca 1–4 mm dlouhé, od větévky odstávající, kosočtverečné či kosočtverečně vejčité; samčí šištice elipsoidní nebo podlouhlé, 3–4 mm, mikrosporofyly po 10–14 a každý má 2–4 prašná pouzdra, semenné šištice světle hnědozelené až modročerné, často ojíněné, jsou kulovité až široce vejcovité, 5–8 × 5–9 mm velké, složené ze 4–6 šupin, uzrávají na podzim 1. roku nebo na jaře 2. roku, semena vejcovitá a slabě zploštělá, 4–5 mm; pohoří střední a jižní Evropy a střední Asie, Kavkaz, SibiřPoznámka: Je to druh zcela mrazuvzdorný s minimálními nároky na vláhu i na půdu, avšak velmi světlomilný, nevadí i polostín, znečištěné ovzduší zvládá, je hostitelem rzi hrušňové; popsáno alespoň 12 variet. Snáší přísušky a městské prostředí, také řez vydrží velmi dobře. Původní druh a jeho kultivary se uplatňují především ve skalkách, ale i ve větších skupinách, zvláště dobře harmonuje s různými borovicemi, břízami, vřesem. Slouží také jako vyšší půdní kryt. Hodí se do větších skalek, na ozelenění svahů. Množíme zejména řízkováním. Vstoupil do historie ve středověku, ale možná ještě dříve, býval často pěstován v klášterních zahradách (již před 1580). Celá rostlina je jedovatá, obsahuje silici dráždící kůži. Listy a semena obsahují sabinol; ten, obsažený v silici chvojky, může v množství pouhých 6 kapek přivodit smrt. Konzumace olistění způsobuje značné podráždění všech sliznic, sabinol zasahuje nervový systém a způsobuje křeče, pyrogallol blokuje střevní obvod a poté nastává záhy smrt. V lidovém léčitelství bylo olistění užíváno k vyvolání potratu. Vyvolával však těžké otravy, doprovázené krvácením do trávicích cest a poškozením ledvin. Z tohoto důvodu bylo jeho pěstování ve Francii dlouho zakázáno. Drogou bývaly sušené konce mladých větévek, jež se přidávaly i do alkoholického nápoje absintu.
Zóna: 3, 4Zdroje: 110, 114, 118, 124, 136, 215, 810
Seznam souvisejících obrázků:

2011.10.08   habitus (L2576) (Světlá nad Sázavou, zámecký park) (E51)
2012.09.23   habitus (L5838) (Medlešice, zámecký park) (E102)
2012.09.28   habitus (L5868) (Náchod, zámecký park) (E103)
2012.09.28   habitus (L5868) (Náchod, zámecký park) (E103)
Nižší taxonomické jednotky a kultivary:

Juniperus sabina 'Arcadia', zakrslý kultivar, široce keřovitý, podobný 'Tamariscifolia', ale nižší, velikost asi 30–60 × 150–200 cm, hu...
Juniperus sabina 'Aureovariegata', nízké a kompaktní rostliny, velmi podobné 'Cupressifolia', ale převažují šupinovité listy a špičky výhonů j...
 
Juniperus sabina 'Blue Danube', vzrůst široký a nízký, špičky větévek nahoru zahnuté, konečné větévky nahloučené, v 10 letech jsou rostl...
 
Juniperus sabina 'Blue Forest', nízko a zvolna rostoucí rozkladitý kultivar, konce větví jsou vertikálně postavené a celek připomíná miniatur...
 
Juniperus sabina 'Broadmoor', nízké a široce rostoucí, až 60 cm vysoké, samčí, velmi podobné 'Tamariscifolia', ale jehličí jemnější, hla...
Juniperus sabina 'Buffalo', velikost 30 × 240 cm, široce rozkladité, kompaktní, husté, nízko rostoucí, klenuté; olistění jasně až tmavě...
 
Juniperus sabina 'Calgary Carpet', výjimečně odolný, nízký a rozkladitý, ve středu poněkud nižší, téměř jako rybí kosti stavěný, olistěn...
 
Juniperus sabina 'Cupressifolia', vzrůstem velmi nízký a stěsnaný, větve vodorovné, příležitostně také trochu vystoupavé, ale nikdy nejsou vz...
 
Juniperus sabina 'Erecta', vzrůst vzpřímený, řidší, několik metrů vysoký a stejně tak široký, větve tenké, vystoupavé, špičky ale...
 
Juniperus sabina 'Fastigiata', nepravidelně sloupovitý, 5–6 m vysoký, v 10 letech asi 300 × 50 cm velký, velmi úzký a hustý, všechny výhony...
Juniperus sabina 'Femina', samičí klon; je to široce rozložitý keř s vystoupavými větvemi a větévkami a převážně šupinovitými, velm...
 
Juniperus sabina 'Glauca', rozkladitý kultivar, 0.5–1.5 m vysoký, s jehlicemi zbarvenými do modrosiva; pojmenován 1939, pravděpodobně se ji...
 
Juniperus sabina 'Heidi', nízko rostoucí dřeviny s tmavě zeleným olistěním; introdukce Vermeulen & Sons Nursery, New Jersey, USA, před 197...
 
Juniperus sabina 'Hicksii', vzrůstem silný, až 130 cm vysoký, široce pyramidální, větve zprvu vystoupavé, později poléhavé s vystoupavý...
 
Juniperus sabina 'Holmbury Hill', nalezen 1939, Mr. Trotter, Holmbury Hill, Dorking, Anglie, ale pravděpodobně z kultury vymizel
Juniperus sabina 'Jacobsoniana',
 
Juniperus sabina 'Jade', zvolna rostoucí; olistění modrozelené; introdukce Evergreen Nursery, Pensylvánie, USA, před 1979
 
Juniperus sabina 'Leningrad', velmi otužilé rostliny, nízko rozkladité; olistění měkčí a více juvenilní než u 'Tamariscifolia', šedozelen...
 
Juniperus sabina 'Mas', keře až 130 cm vysoké, větve vystoupavé, později překloněné, větévky vystoupavé; listy většinou jehlicovit...
 
Juniperus sabina 'Mini Arcade', nižší a rozkladitější než 'Arcadia'; listy jemné a zelené
 
Juniperus sabina 'Monard', hustší forma od 'Broadmoor', asi 30 × 180 cm velký
 
Juniperus sabina 'Musgrave', zakrslý kultivar, větve na zemi ležící, v 10 letech asi 20 cm vysoký a 120–150 cm široký; listy částečně j...
 
Juniperus sabina 'Oregon Gold', nízko rostoucí; jehlice jasně zlaté; velmi odolný; Z4
 
Juniperus sabina 'Pepin', modrozelené jehličí; rostliny jsou asi 90 × 150 cm velké
 
Juniperus sabina 'Rockery Gem', vzrůst bujný, téměř poléhavý, 10leté rostliny asi 20 × 200 cm velké, husté, větve vodorovně odstávající,...
 
Juniperus sabina 'Scandia', velmi podobný 'Arcadia', ale nemá plochý vzrůst, výška asi 40 cm a šířka asi 1 m; listy nejčastěji jehlicovit...
 
Juniperus sabina 'Sierra Spreader', rostliny pouze 15 cm vysoké a 210 cm široké
 
Juniperus sabina 'Tam No Blight', odolnější ke rzi než 'Tamariscifolia', trochu výrazněji modrozeleně zbarvený; Monrovia Nursery, Kalifornie, USA,...
 
Juniperus sabina 'Tamariscifolia Variegata', podobný 'Tamariscifolia', ale silně krémově žlutě skvrnitý, v 10 letech asi 80 × 150 cm velký
Juniperus sabina 'Tamariscifolia', nízký, pomalu rostoucí, rozložitý, svěže zelený kultivar s vodorovnými, v několika etážích těsně nad sebo...
 
Juniperus sabina 'Thomsen', vzrůst zakrslý, velmi stěsnaný, jen 10–20 cm vysoký, větévky široce odstávající nebo nízko rozložené, ko...
Juniperus sabina 'Variegata', slabě rostoucí, ale až 150 × 100 cm velký, větévky šikmo vystoupavé a rozkladité, špičky výhonů převisaj...
 
Juniperus sabina 'Von Ehren Variegata', nízko a zvolna rostoucí rozkladité jalovce, velikost 60–90 × 90–120 cm; olistění hezky žlutopestré; Z4
 
Juniperus sabina 'Von Ehren', keře, až 150 cm vysoké a široké, větve vázovitě rozkladitě odstávající, uvnitř rostlin jen slabě větvené...
 
Juniperus sabina var. erectopatens, malé stromy; větévky nesoucí semenné šištice jsou rovné, semenné šištice za zralosti světle hnědozelené; ...
 
Juniperus sabina var. sabina, poléhavé keře, až 1 vysoké, vzácně malé stromy; větévky nesoucí semenné šištice jsou na vrcholku zakřiven...
 
Juniperus sabina var. yulinensis, keře; větévky nesoucí semenné šištice jsou rovné; Čína: Shaanxi;
K druhu můžete přidat vlastní komentář a poslat nám jej. Uvítáme také návrhy na doplnění databáze o dřeviny, které jste zde nenalezli.


Opište prosím kódKontrolní kód
Komentáře: