pruh

Picea omorika
smrk omorika
Autor: (Pančić) Purk.
Čeleď: Pinaceae-borovicovité
Rod: Picea
Zařazeno: 8.6.2007
Synonyma: Abies omorica, Picea omorica, Pinus omorica, Pinus omorika
Popis: poměrně rychle rostoucí vždyzelený jehličnatý strom, 30–35(–50) m vysoký, s rovným, až do vrcholu koruny průběžným kmenem, který se od většiny smrků odlišuje svým úzkým habitem a slabě převislými, na konci vystoupavými větvemi, kořenový systém je mělce pod povrchem rozložený, proto ve větrných polohách trpí vývraty, borka (červeno) hnědá, tenká, v šupinách odlupčivá, pupeny červenohnědé, bez pryskyřice; jehlice jsou narozdíl od většiny smrků na průřezu ploché, 10–20 × 1.5–2 mm velké, hustě poléhající na horní straně větévky, oboustranně kýlnaté, svrchu tmavě zelené, lesklé, na rubu se 2 širokými bílými stomatálními pruhy; květy jednopohlavné, samčí žlutavé v úžlabí horních jehlic na loňských větévkách, samičí většinou karmínové na konci letorostů nebo loňských větévek; drobné převislé, nerozpadavé, válcovité šištice o rozměrech 3–6 × 1–1.5 cm zůstávají na stromě až 3 roky a vyrůstají po 2–5, jsou zprvu fialovopurpurové, nakonec skořicově hnědé, lesklé, semenné šupiny široké a okrouhlé, na konci kratičce zubaté; semena černohnědá, 2–3 mm dlouhá, s křídlem asi 8 mm; vápencová pohoří Balkánu, na středním a horním toku Driny v Bosně a HercegoviněPoznámka: Jedná se o u nás dnes již velmi rozšířený druh smrku, přestože byl objeven na Balkánském poloostrově teprve kolem roku 1875(–1877?), bylo totiž ověřeno, že patří k jedné z nejodolnějších dřevin vůči průmyslovým škodlivinám, včetně tzv. kyselého deště. Vzrostlé stromy se nacházejí v řadě našich zámeckých parků. V místě přirozeného rozšíření se však nachází pouze na malém území, v povodí řeky Driny, bylo uváděno méně než 1000 jedinců vyskytujících se na ploše asi 60 ha (1998). U nás je prokázán výskyt fosilního pratypu omoriky (Picea omoricoides) ještě v 2. interglaciálu, smrk omorika je též někdy považován za třetihorní relikt. U nás se prvně vysadil v Praze–Krči v roce 1906. Jeho dřevo má podobné vlastnosti jako u Picea abies. Má výborné dřevo, které se ve starověku a středověku těžilo na výrobu stěžňů a lodních trámů. Nenáročný, roste v propustných sušších a vlhkých půdách, i vápenitých, na plně osluněném místě, roste celkem pomalu, vyžaduje slunná stanoviště, ve stínu je řídký, roste v půdách s vyšším obsahem vápníku, na zamokřených místech trpí nedostatkem vzduchu a neroste, dobře odolává mrazům, a to i pozdním, snáší znečištění vzduchu, vhodný do otevřených půd, do zpevněných povrchů se nevysazuje, na zasolení půdy reaguje velmi citlivě. Nesnáší takové přistínění, jako smrk ztepilý. Trpívá okusem zvěří. Na choroby není citlivý, v nových výsadbách někdy trpí příliš hutnou půdou a nedostatkem magnesia. Patří dnes mezi nejvíce vysazované stromovité jehličiny, někdy se ale používá nevhodně. Má elegantní habitus, který nemusí vždy šťastně ladit s okolím. Pěkné jsou rozvolněné skupiny, hlavně v kombinaci s nižšími až zakrslými jehličnany, v sousedství kvetoucích keřů. Hodí se i do menších zahrad a sadovnických úprav, některé zakrslé kultivary se hodí do skalek a vřesovišť apod. Množíme výsevem, semenáčky jsou zpočátku dost choulostivé a rostou slaběji než u smrku ztepilého. Kultivary možno roubovat. Pozn. I. Novák: podobně jako u dvou severoamerických druhů smrku (smrku pichlavého a smrku sitky) nebude pravděpodobně ani u smrku omoriky v literatuře uváděný rok o prvním zaznamenaném výskytu na našem území zcela správný (1906, Praha–Krč, A. M. Svoboda, 1976). Prof. Moritz Willkomm jej zaznamenal již v roce 1890 v zámeckém parku v Klášterci nad Ohří. Viz blíže: Willkomm, M. (1890): Der Schlosspark zu Klösterle. Wiener illustrierte Garten–zeitung. Wien. (http://www.biodiversitylibrary.org/item/52661#page/452/mode/1up). V Popisu a v Poznámce nesoulad v uváděné rychlosti výškového růstu: poměrně rychle rostoucí × pomalu rostoucí. Nejednotnost v tomto ohledu však nalezneme i v odborné literatuře, např. I. Musil (Dendrologie 1, Jehličnaté dřeviny, 2003) uvádí poměrně pomalý růst, J. Pokorný (Jehličnany lesů a parků, 1963) uvádí růst poměrně rychlý, K. Hieke (Lexikon okrasných dřevin, 1994) zařazuje druh přímo mezi rychle rostoucí dřeviny. Pravděpodobně nejvýstižnějším způsobem, který snad trochu vysvětluje výše uvedenou nejednotnost, charakterizuje rychlost výškového růstu J. Chmelař (Dendrologie s ekologií lesních dřevin, 1981), který uvádí, že v mládí je růst omoriky poměrně pomalý, přičemž největšího přírůstu do výšky dosahuje mezi 20. a 30. rokem, kdy se vyrovnává našemu smrku.
Zóna: 5Zdroje: 114, 118, 124, 136, 215, 402, 810
Seznam souvisejících obrázků:

2007.11.08   habitus (Arboretum Křtiny) (A25)
2006.12.06   habitus (Botanická zahrada Praha Troja) (A11)
2001.03.01   habitus (Botanická zahrada Praha Troja) (A11)
2006.12.07   habitus (Botanická zahrada UK Na Slupi) (A10)
2007.03.13   habitus (Dendrologická zahrada Průhonice) (D1)
2011.11.12   habitus (L2334) (Vrchotovy Janovice, zámecký park) (E42)
2011.10.08   habitus (L2618) (Chotěboř) (C62)
2012.04.30   habitus (L3183) (Třeboň, zámecký park) (E40)
2012.04.30   habitus (L3261) (Chlum u Třeboně, zámecký park (E39)
2012.04.30   habitus (L3261) (Chlum u Třeboně, zámecký park (E39)
2012.05.05   habitus (L3289) (Dačice, zámecký park) (E62)
2012.05.20   habitus (L3464) (Kamenice n. Lipou, zámecký park) (E65)
2012.05.26   habitus (L3903) (Manětín, zámecký park) (E72)
2012.07.07   habitus (L4447) (Sychrov, zámecký park) (E7)
2012.09.23   habitus (L5719) (Slatiňany, zámecký park) (E21)
2006.12.06   větévka (Botanická zahrada Praha Troja) (A11)
Nižší taxonomické jednotky a kultivary:

 
Picea omorika 'Alexandra', zploštěle kulovitý, kompaktní, hustý čarověník, s přírůstky 10–15 cm, někdy po několika letech tvoří te...
 
Picea omorika 'Arendal', štíhlé stromy se sloupovitou korunou, vhodné pro živé ploty; v pobřežních oblastech odolné proti soli; původe...
 
Picea omorika 'Aurea', vzpřímené stromy běžného habitu, větve vystoupavé, v 10 letech asi 250 × 100 cm velký; roste asi 15–20 cm ro...
 
Picea omorika 'Bad Bewensen', uváděn 1992, Günther Horstmann Nurseries, Německo, ale bez dalších údajů
Picea omorika 'Berlin',
 
Picea omorika 'Berliner's Weeper', silně rostoucí, vzpřímené a úzké stromy s převislými větvemi, na vrcholku vzhůru otočenými, v 10 letech jso...
 
Picea omorika 'Blue Sky', vzpřímené, úzké, sloupovité rostliny v 10 letech asi 200 × 75 cm velké; jehlice světle modré; vznikl 1995, Buc...
 
Picea omorika 'Bruns', vzpřímené, pyramidální stromy s jasně bílými průduchy naspodu modrozelených jehlic, v 10 letech asi 150 × 60 ...
 
Picea omorika 'Buchtmann', zvolna rostoucí, zakrslé dřeviny; uváděn 1992, Günther Horstmann Nurseries, Německo
 
Picea omorika 'Buttermilk Falls', převislé rostliny, roční přírůstek 15–20 cm; jehličí je stříbřitě zelené a krémově pestré; nalezen ja...
 
Picea omorika 'Candlestick', nová introdukce, vzpřímený a štíhlý; jehlice mají dvě barvy, zelené nahoře a dole modré; Z4
 
Picea omorika 'Choceň', vzrůst kompaktně kulovitý, přírůstky 1–3 cm ročně; jehlice jsou nápadně stříbřitě vybarvené a 7–8 mm ...
 
Picea omorika 'De Ruyter', jeden z nekrásnějších a nejzajímavějších čarověníků smrku, habitus zvolna rostoucí, nepravidelně pyramidá...
 
Picea omorika 'Drumme', malé a kompaktní zakrslé rostliny; vznikl před 1996, původem čarověník z Německa
 
Picea omorika 'Elegance', úzce vzpřímené stromy, v 10 letech asi 250 × 100 cm velké; jehlice jsou stříbřitě modravé; vznikl před 2000,...
 
Picea omorika 'Elizabeth', okrouhlé, zakrslé rostliny v 10 letech asi 30 × 70 cm velké; jehlice jsou malé a modrozelené; vznikl před 1978, G...
 
Picea omorika 'Expansa', zakrslý, rozkladitý kultivar bez kmene, zcela na zemi rozložený, nicméně silně rostoucí, špičky výhonů lehce...
 
Picea omorika 'Fassei', vzpřímené rostliny se širokou bází a mladými větvemi horizontálními, v 10 letech asi 2 × 1 m velké; jehlice ...
 
Picea omorika 'Freya', vzrůst zakrslý, slabý, vzdušný, (úzce) kuželovitý, roční přírůstky 5–10 cm; jehlice šedomodré; selekce ...
 
Picea omorika 'Frödenberg', malé a kulovité až kónické stěsnané keře, v 10 letech asi 40 × 80 cm velké; jehlice jsou stříbřitě modroze...
 
Picea omorika 'Frohnleiten', zakrslý a zploštělý kultivar, vzrůst nepravidelně keřovitý, řidší, ve stáří 10 let asi 40 cm vysoký; jehl...
Picea omorika 'Gnom', zakrslý kultivar, vzrůst široce kuželovitý, ve 20 letech asi 150 cm vysoký, velmi hustě větvený, letorosty star...
 
Picea omorika 'Gotelli Weeping', vysoké, převislé stromy s ročním přírůstkem 30–40 cm, s hlavním kmenem a převislými větvemi; vznikl před ...
 
Picea omorika 'Guenther', rostliny velmi zakrslé, husté a kónické, kupkovité, v 10 letech asi 70 × 70 cm velké; jehlice jsou tmavě až mod...
 
Picea omorika 'Hallonet', kompaktní, okrouhlé, zakrslé dřeviny s ročním přírůstkem 2–3 cm; jehlice světle zelené, naspodu stříbřit...
 
Picea omorika 'Havel', velmi husté, kompaktní, okrouhlé, zakrslé, v 10 letech asi 30 × 40 cm velké rostliny; jehlice jsou krátké, naspo...
 
Picea omorika 'Horstmann', pravidelně kulovitý, roční přírůstky do 5 cm, velmi hustý, kompaktní, vhodný i na kmínek; jehlice typicky zba...
 
Picea omorika 'Hradec Králové', kompaktní, okrouhlé, zakrslé dřeviny s ročním přírůstkem 2–3 cm; jehlice jsou modrozelené a naspodu stříb...
 
Picea omorika 'Kamenz', přírůstky kolem 3 cm ročně, rostliny mají kulovitý bochánkovitý habitus, vhodný především k roubování na ...
Picea omorika 'Karel', ploše kulovitý růst, roční přírůstky 5–7 cm, v 10 letech jsou rostliny asi 75 × 75 cm velké; jehlice jemné,...
 
Picea omorika 'Kaye Phillips', kompaktní, okrouhlé, zakrslé, roční přírůstek 2–3 cm; jehlice jsou modrozelené, mají stříbřitou spodní s...
 
Picea omorika 'Kemper', přírůstky kolem 3 cm ročně, mají kulovitý habitus, vhodný především k roubování na kmínek; krásný je do ...
 
Picea omorika 'Kraca', kompaktní, okrouhlé, zakrslé, roční přírůstek 2–3 cm; jehlice jsou zelené, naspodu stříbřité; původem č...
 
Picea omorika 'Kucks Weeping', převislé stromy, dokonce výrazněji než 'Pendula Bruns', v 10 letech asi 4 × 1 m velké; jehlice modrozelené; Kuck...
 
Picea omorika 'Kuschel', rostliny mají kulovitý polštářovitý habitus s drobnými větévkami, přírůstky kolem 3 cm ročně, v 10 letech ...
 
Picea omorika 'Liberec', kulovité, zakrslé rostliny v 10 letech asi 60 × 60 cm velké; jehlice jsou modravě zelené, naspodu stříbřité; v...
 
Picea omorika 'Linda', štíhle rostoucí, roční přírůstek 20–30 cm; jehlice jsou šedomodrozelené; původem semenáč, před 1992, Geb...
 
Picea omorika 'Mini Rokycany', vzrůst kompaktní až plochý, přírůstky asi 2 cm za rok a tak 10leté rostliny asi 20 cm vysoké; jehlice jsou naš...
 
Picea omorika 'Minima', pravidelně kulovitý a zprvu polštářovitý habitus, vrcholek zploštělý, větve velmi krátké, přírůstky kolem...
 
Picea omorika 'Miriam', velmi kompaktní, okrouhlé, zakrslé rostliny s ročním přírůstkem 2–3 cm; jehlice jsou světle zelené a naspodu...
 
Picea omorika 'Morava', čarověník nalezený p. V. Fritschem ze Sněžné, má polokulovitý habitus, jehlice obrácené stříbřitou stranou...
Picea omorika 'Nana', mutace, zakrslý, v 10 letech asi 75 × 60 cm velké, staré rostliny až 3 m vysoké, vzrůst široce kuželovitý, vel...
 
Picea omorika 'Omaston No 1', kulovité, zakrslé, s vystoupavými výhony, v 10 letech asi 40 × 40 cm velké rostliny; jehlice jsou lehce modravě z...
 
Picea omorika 'Ostrava', velmi kompaktní, okrouhlé a zakrslé, v 10 letech asi 30 × 40 cm velké rostliny; jehlice jsou světle zelené a nasp...
 
Picea omorika 'Pancake', kompaktní, ploše rozkladité a poduškovité rostliny, roste asi 15 cm ročně, rostliny asi 20 cm vysoké vícenásob...
Picea omorika 'Pendula Bruns', habitus je mnohem výrazněji převislý v porovnání s původním druhem, hustý a úzce sloupovitý, až asi 10 × 3...
 
Picea omorika 'Pendula Major', převislé rostliny, pokud nejsou vyvázané tak jsou po zemi rozprostřené, v 10 letech asi 250 × 10 cm; jehlice jsou...
 
Picea omorika 'Pendula Sněžná', vzrůst sloupovitý, úzký, větve převisají v ostrém úhlu, 7leté rostliny asi 100 × 25 cm velké; jehlice šedoz...
 
Picea omorika 'Pendula', pod tímto označením můžeme nalézt formy rozličného habitu; vzrůst je buďto vzpřímený a větve převisajíc...
 
Picea omorika 'Peve Tijn', nádherný kultivar se zlatě zbarvenými jehlicemi, vzrůst drobný, habitus kulovitý až široce kuželovitý (starš...
 
Picea omorika 'Pimf', zakrslý, přírůstky kolem 3 cm ročně, rostliny mají kulovitý habitus, vhodný především k roubování na kmín...
Picea omorika 'Pimiko', okrouhlé a zakrslé rostliny, nepravidelně polokulovité, 10leté jsou asi 30 × 40 cm velké; jehlice krátké a namo...
 
Picea omorika 'Poštorná', stěsnané, kulovité, zakrslé rostliny v 10 letech asi 20–30 vysoké a široké, přírůstky asi 15 mm ročně; jeh...
 
Picea omorika 'Pygmy', kulovité, zakrslé, v 10 letech asi 60 × 60 cm velké rostliny; jehlice jsou modravě zelené; uváděn 2006, Kenwith ...
 
Picea omorika 'Radloff', rostliny mají lehce zkroucené převisající větve, jsou celkově širší než 'Pendula Bruns', v 10 letech asi 200 ...
 
Picea omorika 'Red Spring', vzpřímené stromy, na jaře s červenými přírůstky, v 10 letech asi 250 × 100 cm velké; uváděn 2009, Günther ...
 
Picea omorika 'Riverside', úzce kónické a vzpřímené, habitus ale polopřevislý, roste dost rychle, po 10 letech jsou rostliny 3 × 1 m velk...
 
Picea omorika 'Schneverdingen', je podobný 'Pimiko', rostliny jsou stěsnané, kulovité, zakrslé, mají přírůstky jen 1(–3) cm ročně a jehlice...
 
Picea omorika 'Skytrails', kónické, převislé stromy s vnějšími špičkami větévek nahoru zakřivenými, není tak úzký jako 'Pendula', v...
 
Picea omorika 'Švédsko', vzrůst jehlancovitý, roste velmi pomalu, přírůstky 10–15 mm ročně, 20leté rostliny asi 30 × 25 cm velké; K. ...
 
Picea omorika 'T. C. Weeping', vzpřímené, úzce převisající dřeviny, v 10 letech asi 180 × 60 cm velké; jehlice jsou tmavě zelené; uváděn ...
 
Picea omorika 'Trebec', kompaktní, okrouhlé, zakrslé rostliny, roční přírůstek 2–3 cm; jehlice jsou modrozelené a naspodu stříbřit...
 
Picea omorika 'Treblitzsch', ploše kulovitý až pyramidální, velmi kompaktní, přírůstky pouze do 2(–5) cm ročně, v 10 letech jsou rostlin...
 
Picea omorika 'Tremonia', kompaktní, pomalu rostoucí, kulovité rostliny v 10 letech asi 40 × 50 cm velké; jehlice jsou stříbřitě modrozel...
 
Picea omorika 'Valenta', kompaktní, okrouhlé, zakrslé, v 10 letech asi 30 × 40 cm velké rostliny; jehlice jsou sytě zelené, naspodu stří...
Picea omorika 'Virgata', hadí typ, řídce větvené rostliny s ročním přírůstkem 20–30 cm; jehlice modravě zelené; Jeddeloh Nursery, N...
 
Picea omorika 'W. P. A.', velké, výjimečně úzké stromy, v 10 letech asi 3 × 1 m velké; původem z USA, Washington Park Arboretum, Seattle
 
Picea omorika 'Westerstede', vzpřímené, úzké stromy s převisajícími postranními větvemi, v 10 letech asi 180 × 100 cm velké; jehlice jsou...
 
Picea omorika 'White Tips', vzpřímené, zvolna rostoucí rostliny, na jaře s krémově bílými mladými přírůstky, roční přírůstek 10–...
 
Picea omorika 'Wodan', nepravidelně, zpravidla kuželovitě rostoucí kultivar, velikost po 10 letech do 40 cm; jehlice až 2 cm dlouhé, tvo...
 
Picea omorika 'Zima', kompaktní, zakrslé, roční přírůstek 3–5 cm; jehlice jsou tmavě modrozelené, naspodu stříbřité; vznikl př...
 
Picea omorika 'Zuckerhut', vzpřímené, kónické, zvolna rostoucí dřeviny se stříbřitě modrozeleným olistěním, v 10 letech asi 150 × 80...
K druhu můžete přidat vlastní komentář a poslat nám jej. Uvítáme také návrhy na doplnění databáze o dřeviny, které jste zde nenalezli.


Opište prosím kódKontrolní kód
Komentáře:

2016-12-06
Vědecké jméno tohoto druhu smrku by mělo být správně ve tvaru Picea omorika, nikoliv Picea omorica- podle prvního právoplatně uveřejněného popisu Pinus omorika Pančić. I. Novák