pruh

Sequoia sempervirens
sekvoje vždyzelená
Autor: (D. Don) Endl.
Čeleď: Cupressaceae-cypřišovité
Rod: Sequoia
Zařazeno: 9.6.2007
Synonyma: Sequoia gigantea, Sequoia sempervirens (Lambert) Endlicher, Taxodium sempervirens
Popis: stromy vysoké 60–100(–110) m, od báze odnožující, koruna kónická či úzce kónická, kmen až 5–9 m tlustý (výčetní tloušťka), kůra červenavě hnědá nebo skořicová, tlustá 15–35 cm, vláknitá, hluboce brázditá, odlupující v širokých tmavohnědých kusech, vnitřní kůra skořicově hnědá, větve na mladých stromech štíhlé, nakonec horizontální a tlusté; listy svrchu jasně tmavozelené, asi 6 mm na hlavních větévkách, 8–20(–30) mm na postranních, většinou s průduchy na obou stranách; samčí šištice vejcovité až téměř kulovité, 1.5–2(–5) mm, pyl žlutozelený, semenné šištice při opylení velmi malé, za zralosti bledě červenavě hnědé, vejcovitě eliptické nebo vejcovité, 15–35 × 12–18 mm velké, šupiny šištic štítovité; semena bledě hnědá a elipticky podlouhlá, asi 1.5(–6) mm, křídlo tak dlouhé jako semeno; USA: Kalifornie, Oregon, roste však vždy v dosahu tichomořského klimatu do výšky asi 900 mPoznámka: Je to jedna z mála vegetativně se množících konifer (výmladky z pařezů). Je státním stromem Kalifornie. Dřevo i kůra špatně hoří, což ovšem pomáhá stromům přežívat, pouze semenáčky s nedostatečně vytvořenou ochrannou vrstvou kůry nejsou vůči ohni imunní. Největší sekvoje (výška a objem), Del Norte Titan, v Jedediah Smith Redwoods State Park v Kalifornii byla (2001) vysoká 93,6 m a výčetní tloušťka kmene byla 7,22 m. Nejvyšší sekvoje v Redwood National Park v Kalifornii mají tyto výšky: 115,5 m (Hyperion), 114,3 m (Helios), 113,1 m (Icarus). Velké sekvoje mohou mít až 40 tisíc šišek s 10 milióny semen. Nejstarší jedinci sekvojí mají přes 2000 let, nejvyšší dosažený známý věk je 2200 let. Miluje mlhy, potřebuje teplé, slunné, nejvýše polostinné a dostatečně vlhké polohy, chráněné před vysušujícími větry a intenzívnějším zimním osluněním, ve středoevropských klimatických podmínkách je nedostatečně zimovzdorná, brzy raší, populace z tvrdých horských podmínek snášejí mrazy do minus 2°C, regenerační schopnost poškozených jedinců je pozoruhodná, ideální jsou půdy hluboké, kypré a vlhké, nepříliš chudé, pokud možno vápenaté, na příliš vlhkých a živných půdách trpí snadněji namrzáním. Uplatní se ve větších sadovnických úpravách teplejších oblastí Evropy, hlavně jako zajímavá solitéra, vyniká hlavně na volnějším prostranství, v drsnějších polohách musí přezimovat v kbelíkové kultuře ve studeném skleníku, zimní zahradě nebo světlých halách. Dřevo velmi trvanlivé, odolné a obtížně hořlavé, používá se na obklady, výrobu oken, na vybavení krytých koupališť, v leteckém průmyslu a pro svoje rezonující vlastnosti i na výrobu klavírů. Množí se převážně semenem, kultivary se roubují nebo některé i řízkují. V souvislosti s těmito stromy utrpěla dendrochronologie, jinak poklidný vědní obor, skandál. Osoba, nemající v tomto oboru znalosti, avšak vydávající se za odborníka, poskytla Guinnessově knize rekordů údaj o stromu starém 12000 let, který byl skutečně v knize otištěn. Posléze bylo odhadnuto, že dotyčný strom může mít nejvýš kolem 1200 let, tedy pouze desetinu udávaného věku. Objevena byla roku 1795, pěstuje se asi až od roku 1840. Málo odolná ke kontinentálním zimám a v Evropě často namrzá, pěkné stromy však rostou v Porýní, Dánsku či v Anglii. Pozn. I. Novák: dřevo s úzkou narůžovělou bělí a mohutným, pěkně červeným jádrem (redwood) je hodnoceno na světových trzích jako jedno z nejhodnotnějších a nejtrvanlivějších. Více než polovina plochy, na níž sekvoje vždyzelená roste, se hospodářsky využívá a její porosty se nadále těží. Snad jako zajímavost lze doplnit první pokusnou introdukci z našeho území, která je zaznamenána z roku 1845 ze zámeckého parku v Sychrově.
Zóna: 8Zdroje: 110, 123, 124, 126, 127, 136, 215, 811
Seznam souvisejících obrázků:

2007.05.07   kmen (Mainau, Bodamské jezero, Německo) (A17)
2010.10.11   větévka (Botanická zahrada Praha Troja) (A11)
2007.05.07   větévka (Mainau, Bodamské jezero, Německo) (A17)
2007.05.07   větévka (Mainau, Bodamské jezero, Německo) (A17)
Nižší taxonomické jednotky a kultivary:

 
Sequoia sempervirens 'Adpressa', zakrslý kultivar, široce kuželovitý, zvolna rostoucí, s početnými větvemi, hustě větvená, pupeny a špičky v...
 
Sequoia sempervirens 'Alba Variegata', špičky výhonů jsou krémově bílé; uváděna 1875
 
Sequoia sempervirens 'Alba', štíhlé keře s větvemi zprvu rozkladitými, později převisajícími; jehlice 5–10 × asi 1 mm velké, bílé; vz...
 
Sequoia sempervirens 'Albospica', pyramidální stromy, původně uváděny pod jménem 'Alba Spica' (1875), později popisovány jako vzrůstnější st...
 
Sequoia sempervirens 'Aptos Blue', kónické stromy s horizontálním větvením a převislými větévkami; jehlice jsou husté, tmavě modravě zelené; ...
 
Sequoia sempervirens 'Argentea', mladé jehličí je bíle skvrnité; uváděna 1986, E. A. Cope, ale bez dalších údajů
 
Sequoia sempervirens 'Balaton', velmi otužilé rostliny; vznikla kolem 1915, arboretum Folly, Badacsony, Maďarsko
 
Sequoia sempervirens 'Big Bonsai', zvolna rostoucí, kompaktní, vzpřímené rostliny, ve druhém roce tvoří početné drobné jehlice; selekce 2002, Ja...
 
Sequoia sempervirens 'Budapest Zoo', jehlice jsou žlutopestré; původem ze zoo Budapešť, Maďarsko
 
Sequoia sempervirens 'Cantab', zvolna rostoucí, kompaktní stromy; jehlice jsou krátké a velmi široké, 12–14 × 4–5 mm velké; sport z 'Prostr...
 
Sequoia sempervirens 'Compacta', malé a husté, kónické stromy; zaznamenána 1866, ale pravděpodobně již není v kultuře
 
Sequoia sempervirens 'Don's Gold Strike', pestrolisté rostliny, jehličí se žlutými stříkanci, v 10 letech asi 3 × 2 m velká; nalezena při Santa Cruz, Ka...
 
Sequoia sempervirens 'Eggli Prostrata', rozkladité rostliny s normálně zbarvenými a utvářenými jehlicemi, v 10 letech 50–110 × 200–400 cm velké; Ju...
 
Sequoia sempervirens 'Elegans', uváděna 1874, Peter Lawson & Son, Skotsko, ale bez dalších údajů
 
Sequoia sempervirens 'Emily Brown', habitus výrazně pyramidální až sloupovitý, rychle rostoucí, mladé rostliny jsou husté a připomínají sekvojov...
 
Sequoia sempervirens 'Filifera Elegans', hlavní větve vodorovně postavené, větévky a jejich špičky trochu převisající a nitkovitě protažené; jehlic...
 
Sequoia sempervirens 'Filoli', rychle rostoucí, volné, vzpřímené rostliny s výrazně modrými jehlicemi, v 10 letech asi 5 × 3 m velké; vznikla...
 
Sequoia sempervirens 'Glauca Pendula', zaznamenána 1993 (Welch & Haddow), ale bez dalších údajů
 
Sequoia sempervirens 'Glauca', hodně vzpřímené rostliny v 10 letech asi 500 × 150 cm velké, výhony jsou štíhlejší, než má původní druh; ...
 
Sequoia sempervirens 'Glaucescens', pyramidální rostliny s krátkými a rozkladitými větvemi; jehlice jsou kratší a užší než u původního druhu, ...
 
Sequoia sempervirens 'Goldie', uváděna 1969, Saratoga Horticultural Research Foundation, Kalifornie, USA, ale bez dalších údajů
 
Sequoia sempervirens 'Gracilis', větve jsou štíhlé, jehlice užší než má původní druh; zaznamenána 1867, pravděpodobně již není v kultuře
 
Sequoia sempervirens 'Henderson Blue', vzpřímené a vzrůstné stromy s vystoupavými větvemi, v 10 letech asi 350 × 120 cm velké; jehlice jsou nápadně ...
 
Sequoia sempervirens 'Herk', uváděna 1992, Horstmann Nurseries, Německo, ale bez dalších údajů
 
Sequoia sempervirens 'Irmulco Grey Blue', rychle rostoucí dřeviny; uváděna 2006, Stanley & Sons Nursery, Oregon, USA
 
Sequoia sempervirens 'Kelly's Prostrate', krásně ploše a rozkladitě rostoucí, netvoří terminál, všechny větve horizontálně postavené, rostliny jsou v...
 
Sequoia sempervirens 'Kenwood', víceméně kompaktní, rychle rostoucí stromy s výrazně modrými jehlicemi, v 10 letech asi 5 × 2 m velké; uvádě...
 
Sequoia sempervirens 'Kools Variegated', vzpřímené a pestrolisté stromy, jehličí s velkými žlutými stříkanci, roční přírůstek 20–30 cm; vznikla...
 
Sequoia sempervirens 'Korbel KT', husté a sloupovité stromy, mají asi poloviční vzrůst oproti původnímu druhu, některé spodní větve nahoru ohn...
 
Sequoia sempervirens 'Latifolia', jehlice jsou 15–22 × 3–4 mm velké, na bázi širší, výrazněji dvouřadě postavené než u původního druhu; ...
 
Sequoia sempervirens 'Lawsoniana', kultivar se strnulým habitem a jehlicemi kratšími a pevnějšími, než u původního druhu; vznikla před 1866, Pete...
 
Sequoia sempervirens 'Les Barres', nápadné rostliny, otužilejší než původní druh; jehličí modravé; vznikla před 1995, Arboretum National des Ba...
 
Sequoia sempervirens 'Los Altos', silně rostoucí, symetrické, pyramidální stromy se světle zelenými jehlicemi, které jsou nakonec tmavší; zaznam...
 
Sequoia sempervirens 'Martin', hustě větvené stromy s jehlicemi v létě modrými a v zimě tmavšími; velmi otužilá; uváděna 2009, Cees van Os...
 
Sequoia sempervirens 'Monty', hustě větvené rostliny, habitus uniformně pyramidální; jehlice jemně modravé; vznikla před 1981, Monrovia Nurse...
 
Sequoia sempervirens 'Mr Happy', vzpřímené, v 10 letech asi 150 × 100 cm velké rostliny; jehlice jsou tmavě zelené a proměnlivě čistě žlutě ...
 
Sequoia sempervirens 'Mt Loma Prieta Spike', výjimečně úzké rostliny se všemi větvemi svislými a těsně ke kmeni přitisklými, v 10 letech jsou rostliny as...
 
Sequoia sempervirens 'Nana Pendula', zakrslá, převislá, větve odstávající a převisající, na starých jedincích také až na zemi rozprostřené, v...
 
Sequoia sempervirens 'Pendula', převislá, kmen svislý, větve široce obloukovitě převisající, větévky elegantně dolů visící; jehlice 2řad...
 
Sequoia sempervirens 'Prostrata', zakrslý kultivar, vzrůst trpasličí, větévky na zemi poduškovitě položené; jehlice 2řadě uspořádané, elipt...
 
Sequoia sempervirens 'Santa Cruz', velké a kónické stromy s převislými terminálními přírůstky; zaznamenána 1975, Saratoga Horticultural Research...
 
Sequoia sempervirens 'Simpson's Silver', stříbromodré či stříbrozelené rostliny, rychle rostoucí, úzce pyramidální, větve jsou husté a horizontáln...
 
Sequoia sempervirens 'Soquel', velké, kónické, husté, rychle rostoucí kompaktní stromy, větve horizontální, špičky nahoru otočené, kmen si...
 
Sequoia sempervirens 'Swarthmore Hardy', vzrůstné, otužilé dřeviny se středně zelenými až tmavě leskle zelenými jehlicemi; vznikla před 2000, Swarthm...
 
Sequoia sempervirens 'Taxifolia', popsána 1867 jako pupenový sport s jehlicemi širšími, než má původní druh, 8–12 mm dlouhými, přisedlými
 
Sequoia sempervirens 'Variegata', jako původní druh, vzrůst silný, hustě větvený, ale výhony často velmi krátké; jehlice modrozelené, hojně ...
 
Sequoia sempervirens 'Viridissima Nana Pendula', uváděna kolem 1970, Hillside Gardens, Pensylvánie, USA, ale bez dalších údajů
 
Sequoia sempervirens 'Winter Blue', vzrůstné, pyramidální, v 10 letech asi 450 × 200 cm velké dřeviny; jehlice jsou na jaře a v létě modrozelené,...
K druhu můžete přidat vlastní komentář a poslat nám jej. Uvítáme také návrhy na doplnění databáze o dřeviny, které jste zde nenalezli.


Opište prosím kódKontrolní kód
Komentáře: