pruh

Taxodium distichum
tisovec dvouřadý
Autor: (L.) Rich.
Čeleď: Cupressaceae-cypřišovité
Rod: Taxodium
Zařazeno: 9.6.2007
Synonyma:
Popis: stromy 30–50 m vysoké, s kuželovitou až široce kuželovitou korunou, hladkým kmenem a tenkou, červenohnědou nebo šedou, v dlouhých pruzích odlupující borkou, vzdušné kořeny jsou u starších jedinců až 50(–100) cm vysoké, kmen je až 2 m tlustý (výčetní tloušťka), brachyblasty asi 10 cm dlouhé; listy ve 2 řadách na jednoletých větévkách nebo nikoliv, svrchu světle zelené, naspodu žlutavě zelené nebo šedavě zelené, na podzim tmavě červenavě hnědé, čárkovité, ploché nebo šídlovité, 4–15 × asi 1 mm velké, střední žebro naspodu vystouplé, stomatální řady po 4–8, vrcholek špičatý nebo ostře špičatý; samčí šištice v terminálních, krátkých a hustých hroznech nebo latách 5–12 cm dlouhých, krátce stopkaté a vejcovité, semenné šištice hnědavě žluté nebo bíle poprášené, kulovité, podlouhle kulovité nebo vejcovité a 14–40 × 13–30 mm velké, šupiny dřevnaté na vrcholku víceméně nápadně podélně rýhované; semena hnědá nebo červenavě hnědá, 12–26 × 5–23 mm velká; jihovýchodní část Severní AmerikyPoznámka: Při dostatku se dřevo využívá jako stavební materiál, pro stavbu plavidel, na nábytek aj. Je totiž odolné vůči houbovým chorobám a je velmi trvanlivé, i když měkké, nesesychavé, vhodné všude tam, kde je počítáno se stykem s vlhkem nebo vodou. Roste na březích řek v bažinatých půdách a tvoří téměř monotónní čisté porosty; je to okrasná dřevina, u nás poměrně často pěstován, snáší dobře i trvale zaplavená místa. Dlouhodobému zaplavení se stromy přizpůsobily tvorbou vzpřímených výrůstků, pneumatoforů, až 1 m vysokých a vyčnívajících na povrch půdy či vody. V mládí potřebuje přistínění, později ale stanoviště co nejsvětlejší, roste ve vlhkých až bažinatých kyselých půdách, snáší ale i půdy jen mírně vlhké, stanoviště plně osluněné a chráněné, pomaleji rostoucí, v mládí citlivý na mráz, vyžaduje výsadbu spíše do kyselejších půd, ve vápenitých může trpět chlorózou, díky dýchacím kořenům dokáže růst i v silně zamokřených podmínkách, dobře kotví v půdě, vysazuje se do půd otevřených, s ohledem na růst dýchacích kořenů, na posypové soli velmi citlivý. Jakémukoliv řezu se vyhýbáme, zmlazovací schopnost u této dřeviny prakticky chybí. Uplatní se výhradně jako dřevina okrasná, vyniká v sadovnických úpravách hlavně svou světlostí a lehkostí, dokáže příjemně a nenásilně oživit i temnější scenérie, na podzim hezky vybarvené a efektně se odrážejí na temném pozadí jiných jehličnanů, velmi dobře ladí s pobřežní vegetací a se všemi jehličnany a listnáči štíhlých tvarů, zakrslé kultivary se hodí do skalek i mobilní zeleně. Množí se výsevem do pařeniště, kultivary se roubují kopulací na semenáče původního druhu nebo řízkovance kultivaru Elegans u Cryptomeria japonica. Dosahuje stáří asi 500 let, u některých exemplářů však až několik tisíc let, udává se však i nejvyšší známý věk 1622 let. Je to jedna z nejraněji introdukovaných dřevin, dovezena do Evropy již 1640, u nás byl prvně vysazen až 1835 v Praze. Evropské zimy snáší velmi dobře. Označuje se někdy jako "bahenní cypřiš". Pozn. I. Novák: obchodní názvy dřeva tohoto druhu jsou cypress či baldcypress. Podrobněji o vlastnostech, vzhledu a dalším použití dřeva - viz např.: http://www.wood-database.com/cypress/. Snad jako zajímavost lze doplnit, že pro účely řezbářství se používá dřevo ze vzdušných kořenů (pneumatoforů). Jeden starší exemplář (asi 80-100 let) T. distichum roste i v zámeckém parku v Klášterci nad Ohří. Asi 70 mladších jedinců (stáří 15-25 let) nalezneme v Rooseveltových sadech v Kadani. Několik stromů bylo ve 2. pol. 90. let minulého století vysazeno s balem přímo do mělkého rybníčku v severní části parku. T. distichum je oficiálním státním stromem amerického státu Louisiana.
Zóna: 5, 6Zdroje: 110, 118, 136, 215, 402, 811
Seznam souvisejících obrázků:

2012.09.03   dýchací kořeny (Častolovice, zámecký park) (E10)
2007.03.11   dýchací kořeny (Královská obora - Stromovka, Praha) (C6)
2007.05.03   habitus (Královská obora - Stromovka, Praha) (C6)
2007.05.03   habitus (Královská obora - Stromovka, Praha) (C6)
2007.03.11   habitus (Královská obora - Stromovka, Praha) (C6)
2007.10.11   habitus (Královská obora - Stromovka, Praha) (C6)
2007.09.25   habitus (Královská obora - Stromovka, Praha) (C6)
2007.08.16   habitus (L2272) (Horšovský Týn, zámecký park) (E35)
2012.06.16   habitus (L2272) (Horšovský Týn, zámecký park) (E35)
2012.06.16   habitus (L2272) (Horšovský Týn, zámecký park) (E35)
2012.06.16   habitus (L2272) (Horšovský Týn, zámecký park) (E35)
2011.10.08   habitus (L2637) (Chrast, zámecká zaharada) (E52)
2012.09.03   habitus (L4856) (Častolovice, zámecký park) (E10)
2011.10.20   habitus (Smetanovy sady, Olomouc) (C3)
2011.08.19   habitus (Třeboň, zámecký park) (E40)
2011.08.19   habitus (Třeboň, zámecký park) (E40)
2012.04.30   habitus před olistěním (L2566) (Třeboň, zámecký park) (E40)
2012.04.30   habitus před olistěním (L2567) (Třeboň, zámecký park) (E40)
2007.03.11   kmen (Královská obora - Stromovka, Praha) (C6)
2012.09.03   kmen (L4856) (Častolovice, zámecký park) (E10)
2012.09.03   kmen (L4856) (Častolovice, zámecký park) (E10)
2011.10.20   kmen (Smetanovy sady, Olomouc) (C3)
2007.05.03   mladé listy (Královská obora - Stromovka, Praha) (C6)
2012.09.03   plod (L4856) (Častolovice, zámecký park) (E10)
Nižší taxonomické jednotky a kultivary:

 
Taxodium distichum 'Apache Chief', výška asi 18 m, vzrůstný a (široce) pyramidální, později široce rozkladitý, širší než 'Shawnee Brave'; sem...
 
Taxodium distichum 'Autumn Gold', rychle rostoucí pyramidální rostliny s vynikajícím žlutým podzimním vybarvením; uváděn 2009, Cees van Ostaaye...
 
Taxodium distichum 'Boxer's Path', kompaktní, sport z čarověníku, roste asi 5–10 cm ročně; nalezen v Philadelphii v Pensylvánii
 
Taxodium distichum 'Cajun Snow', v kultuře v USA před 2010, ale bez dalších údajů
 
Taxodium distichum 'Cajun Snowfall', převislé a pestrolisté rostliny, větve převisají od hlavního kmene, v 10 letech jsou rostliny asi 1 × 1 m velké...
 
Taxodium distichum 'Cascade Falls', silně převislý, původem z Nového Zélandu, roste nejlépe, pokud je pěstovaný na kmínek a větve převisají až...
 
Taxodium distichum 'Cave Hill', pravidelně kulovitý, zakrslý, se silnými kosterními větvemi, v 10 letech jsou rostliny asi 1 × 1 m velké; olist...
 
Taxodium distichum 'Cody's Feathers', kulovité a zakrslé, v 10 letech asi 120 × 120 cm velké rostliny; olistěné péřovité, jemně zelené; čarovění...
 
Taxodium distichum 'Compactum', zvolna rostoucí stromy s hustým olistěním; nalezen ve Francii před 1859, pravděpodobně se již nepěstuje
 
Taxodium distichum 'Crazy Horse', vzrůst nepravidelný, proměnlivý, není přímo pokroucený, ale listy jsou jakoby rozcuchané, podobné jalovci s ju...
 
Taxodium distichum 'Cristata', vzpřímené rostliny s hřebínkovitými fasciacemi; původem z Nizozemska
 
Taxodium distichum 'Dave's Fascination', nalezen jako sport ve školkách; větve jsou fasciátní; velmi vzácný
 
Taxodium distichum 'Debonair', rychle rostoucí, pyramidální rostliny s jemným zeleným olistěním, je kompaktnější a elegantnější než půvo...
 
Taxodium distichum 'Elegans', patří k var. imbricarium; rostliny s tenkými větévkami a převisajícími větvemi; zaznamenán 1891, pravděpodobn...
 
Taxodium distichum 'Emerald Shadow', větve jsou vystoupavé, dokonce i u starých rostlin; olistění sytě zelené; bez dalších údajů
 
Taxodium distichum 'Falling Waters', úzký, převisající, velký; olistění a jeho barva normální; nalezen v Evropě před 2009
 
Taxodium distichum 'Fastigiata', sloupovitý kultivar, v 10 letech asi 450 × 200 cm velký; olistění světle zelené, šupinovité; v kultuře před 1...
 
Taxodium distichum 'Fox Red', má užší, sloupovitě kónický habitus; na podzim je sytě bronzově až bronzově červeně vybarvený; Bartlett Tr...
 
Taxodium distichum 'Gee Wizz', habitus kupkovitý až rozkladitý, zakrslý, hustý, obvykle roste 50–75 mm ročně, v 10 letech tvoří střapaté k...
 
Taxodium distichum 'Greenfeather', velikost asi 15 × 6 m, úzce pyramidální až úzce kónický; listy světle zelené, měkké, více péřovité, na p...
 
Taxodium distichum 'Hursley Park', bohatě větvený keř, pravidelně polokulovitý, někdy s terminálem a pak jsou rostliny spíše (široce) pyramidál...
 
Taxodium distichum 'Intermedium', patří k var. imbricarium; silně rostoucí stromy s olistěním povětšinou šupinovitým; nalezen 1859, pravděpodob...
 
Taxodium distichum 'Jim's Little Guy', zakrslé až polozakrslé, vzpřímené, celkově podobné 'Pevé Minaret', ale několika vlastnostech odlišné; naleze...
 
Taxodium distichum 'Little Leaf', úzké a vzpřímené, pyramidální dřeviny, v 10 letech asi 300 × 120 cm velké, větve tenké; listy zelené, malé...
 
Taxodium distichum 'Little Twister', zvolna rostoucí dřeviny s krátkými nahloučenými listy a hranatými, pokroucenými větvemi, roční přírůstek 5...
 
Taxodium distichum 'Maroon Bells', rostliny s dlouhými listy, které se na podzim vybarvují kaštanově; nalezen před 2009 v Texasu v USA
 
Taxodium distichum 'Mickelson Shawnee Brave', úzce pyramidální stromy, užší než původní druh, větve vyrůstají v úhlu 45–50°, až do velikosti 22 × 6 ...
 
Taxodium distichum 'Monarch of Illinois', je širší než původní druh, kónický, větve horizontální, bez hlavního kmene; vznikl před 1969, Earl Cully, C...
 
Taxodium distichum 'Morris Debonaire', patří k var. imbricarium; úzce pyramidální stromy s nitkovitými listy; odolnější než ostatní kultivary; půvo...
 
Taxodium distichum 'Nanum', zvolna rostoucí, kompaktní, zakrslé keře; vznikl před 1855, Chateney Nursery, Tours, Francie, pravděpodobně není...
 
Taxodium distichum 'Novum Pendulum', velmi silně rostoucí, vystoupavá, s jasným terminálem, všechny ostatní větve mírně zvlněné a dolů převisaj...
 
Taxodium distichum 'Nutans', patří k var. imbricarium; stromy, 12–15 m vysoké, v 10 letech asi 300–400 × 150 cm velké, zvolna rostoucí, slo...
 
Taxodium distichum 'Pendens', stromy, vzrůst kuželovitý, větve téměř vodorovně postavené, s polopřevislými špičkami, výhony silně přev...
 
Taxodium distichum 'Pendulum Novum', převislé rostliny, větve dlouhé, kaskádovitě převisající k zemi, v 10 letech asi 450 × 100 cm velké; zaznamen...
 
Taxodium distichum 'Pendulum', silně převislé dřeviny; zaznamenán import z Nizozemska do USA před 2009, pravděpodobně totožný s 'Pendulum Nov...
Taxodium distichum 'Pevé Minaret', vzrůst zakrsle kuželovitý, stěsnaný a vzpřímený, velmi pomalu roste, 10leté rostliny asi 1 m vysoké, nakonec a...
 
Taxodium distichum 'Pevé Yellow', neroste tak kompaktně a uhlazeně jako 'Pevé Minaret', ale jehlice jsou na jaře při rašení jasně zlatožluté, po...
 
Taxodium distichum 'Prairie Sentinel', patří k var. imbricarium; sloupovité a vzrůstné rostliny s výraznějším horizontálním větvením, větve jsou ...
 
Taxodium distichum 'Schloss Herten', vzrůst zakrslý, téměř kulovitý, hustý, kompaktní, větévky nápadně červenohnědé, 10leté rostliny až 1 m ...
 
Taxodium distichum 'Schwerin', kompaktní rostliny s pokroucenými mladými výhony a modrozeleným olistěním, v 10 letech asi 1 × 1 m velké; půvo...
 
Taxodium distichum 'Secrest', zakrslý keřovitý kultivar s plochým vrcholkem a se silnými kosterními větvemi, v 10 letech jsou rostliny asi 1 ×...
 
Taxodium distichum 'Twisted Logic', výhony pokroucené, zejména v zimě velmi hezky vyniknou; nalezen jako semenáč, Tom Cox, Georgia
 
Taxodium distichum 'Virgatum', patří k var. imbricarium; sloupovité stromy s řídkými hadovitými větvemi; vznikl ve Francii před 1867, pravděp...
 
Taxodium distichum 'Whippersnapper', převislé rostliny s větévkami visícími souběžně s kmenem, roční přírůstek 30–50 cm; v kultuře v USA př...
Taxodium distichum var. distichum, stromy až 50 m vysoké, kmen až 4 m tlustý, kůra obvykle tmavě červenavě hnědá až světle hnědá a mělce br...
Taxodium distichum var. imbricarium, výška až 30 m, kmen až 2 m tlustý, kůra hnědá až světle šedá a hlouběji brázditá než u var. distichum, h...
K druhu můžete přidat vlastní komentář a poslat nám jej. Uvítáme také návrhy na doplnění databáze o dřeviny, které jste zde nenalezli.


Opište prosím kódKontrolní kód
Komentáře:

2016-12-12
Označení tisovce dvouřadého jako pomaleji rostoucí dřeviny není zcela přesné. Podobně jako u příbuzné metasekvoje tisovcovité závisí intenzita výškového růstu u tohoto druhu velmi na půdních a zejména vlhkostních podmínkách stanoviště. Na lokalitách pro oba druhy z tohoto hlediska optimálních (s vysokou hladinou spodní vody až půdách podmáčených) tisovec dvouřadý ve výškovém růstu za rychle rostoucí metasekvojí příliš nezaostává a roste poměrně rychle. Na tato stanoviště by měla být tato dřevina v sadových úpravách určitě i přednostně vysazována. Jako poměrně rychle rostoucí dřevinu na vhodných stanovištích označují tisovec dvouřadý např. K. Hieke (Hieke, 1978) či J. Pokorný (Pokorný, 1963). I. Novák