Teplotní zóny

V zahradnické praxi se setkáváme s klasifikací podle těchto teplotních zón, přičemž každý stupeň má rozpětí podle minimálních teplot, které by měla ta která dřevina snést.

{1} (pod -45 °C) (pod -50 °F)
{2} (- 45 až -40 °C) (- 50 až -40 °F)
{3} (- 34 až -40 °C) (- 40 až -30 °F)
{4} (- 34 až -29 °C ) (- 30 až -20 °F)
{5} (- 29 až -23 °C) (- 20 až -10 °F)
{6} (- 23 až -17 °C) (- 10 až 0 °F)
{7} (- 17 až -12 °C) (0 až 10 °F)
{8} (- 12 až -7 °C) (10 až 20 °F)
{9} (- 7 až -1 °C) (20 až 30 °F)
{10} (- 1 až 5 °C) (30 až 40 °F).

Je třeba připomenout, že toto rozdělení je pouze pomůckou a jen jedním z několika ukazatelů vypovídajících o tom, zda rostlina dané podmínky snese či nikoliv. Je proto nezbytný jistý cit pro výběr dřevin a přihlédnutí k dalším faktorům.