pruh

Taxus baccata
tis červený
Autor: L.
Čeleď: Taxaceae-tisovité
Rod: Taxus
Zařazeno: 9.6.2007
Synonyma: Taxus baccata subsp. communis, Taxus baccata subsp. eubaccata, Taxus communis
Popis: vytváří vždyzelené jehličnaté stromy nižšího až středního vzrůstu (15–25 m) s jedním nebo více kmínky, pouze zřídka keře (5–6 m), rostliny množené ze semene jsou vždy stromy, rostliny množené řízkováním jsou vždy pouze keře, koruna je v dospělosti u stromovitých typů široce kuželovitá, u keřovitě rostoucích řízkovanců většinou polokulovitá, kořenový systém je hustě rozvětvený, pevně kotví dřevinu v půdě, borka v tenkých plátech odlupující; jehlice jsou ploché, 15–35 × 2–2.5 mm velké, na vzpřímených výhonech uspořádané spirálovitě, jinak dvouřadě, na líci tmavozelené, matné, na rubu světle zeleně zbarvené, vytrvávající na dřevině asi 8 let; tisy jsou dvoudomé, výraznější samčí květy mají podobu stopkatých paliček, které v době zralého pylu získávají světle nažloutlou nebo bělavou barvu, na samičích jedincích se z nenápadných samičích květů vyvíjí pohárkovitý dužnatý červený míšek (arilus), který obklopuje částečně vyčnívající semeno, semena 6–8 mm dlouhá, slabě 2–4hranná; Západní, střední a jižní Evropa, severní Afrika, Malá Asie, Kavkaz, v ČR v pahorkatinách a nižších horských pásmechPoznámka: Vyhovují mu humózní vlhké vápenité půdy, roste ale i na suchých a chudých slabě kyselých stanovištích na plně osluněném až stinném místě, mrazuvzdorný, může být ale poškozen pozdními mrazíky, na stanoviště povšechně nenáročný, snese i silné zastínění, hodí se do otevřených půd anebo zelených pásů, na zasolení půdy velmi citlivý. Schopný výjimečně snášet silné zastínění po celé období života, v průměrných vlhkostních podmínkách snese slunce, a je–li přistíněn, poměrně dobře i sucho, netrpí znečištěným ovzduším, škůdci ani chorobami, velmi dobře snáší řez a zmlazení, tis červený je dřevinou kdysi hojně rozšířenou po celé Evropě, dnes roste přirozeně v přírodě již pouze vzácně, je dřevinou zákonem chráněnou. Jeho pevné, ale přitom velmi pružné dřevo je již od doby kamenné využíváno k výrobě kuší, luků a dalších zbraní. Nejstarším známým dřevěným nástrojem je oštěp z tisového dřeva z Anglie, starý asi 50 tisíc let. V Alpách z doby před 5100 až 5350 lety byly nalezeny výrobky z tisového dřeva – lučiště, topůrko měděné sekery. Tis byl také využíván jako jed, při atentátech, obětech, jako šípový jed nebo jed na ryby a savce. Vyráběly se z něho čepy či nápravy, barevné dřevo užíváno na dýhy, na loutny, misky, džbány, hřebeny, věšáky a rozličné umělecké předměty. Užíván též v lékařství k léčení zmijího uštknutí, vztekliny a srdečních potíží. Je oblíbenou dřevinou okrasnou, vysazován s oblibou třeba na hřbitovech, ale byl trvalou součástí např. zahrad francouzského stylu. Výborně snáší střih i hluboký řez až do dost starého dřeva, hodí se proto pro tvarované živé plody, stěny i tvarované artefakty. Listy a semena tisu obsahují jedovatý alkaloid taxin, který způsobuje podráždění trávicího ústrojí, zástavu dýchání a srdeční činnosti, smrtelná dávka je odvar již z 50 g jehličí. Pouze rosolovitý míšek plodů je zdraví neškodný, požírají ho ptáci a roznášejí tak neporušená semena do vzdálených míst, udává se také, že pro srnčí zvěř je tis oblíbenou vyhledávanou pochoutkou navozující u ní zřejmě halucinogenní stavy projevující se např. otupělým povalováním se poblíž tisových porostů. Věřilo se dokonce, že pouhý pobyt ve stínu tisu způsobí otravu. Zvířata požírající tis někdy v křečích uhynula; nejcitlivější je zřejmě kůň. Tis též měl působit při zahánění čarodějnic a démonů. Hraje hlavní roli v náboženských tradicích, symbolizuje věčný život, protože má výjimečnou dlouhověkost, je stálezelený a dřevo je výjimečně odolné proti rozkladu. Keltové užívali tisové dřevo na pohřební výrobky a připisovali mu velké množství kouzelných vlastností. Robin Hood užíval tisového luku k získání Marion, s níž byl zasnouben pod větvemi tisu. Po smrti byl pohřben rovněž pod tisem. Je pomalu rostoucí, dlouhověký, dosahuje údajně až 3(–4?) tisíce let, doloženo je 2 tisíce let, avšak nejčastěji dosahuje stáří kolem 300 let. Přestože je rozšířen na velkém území, je v přírodě pozoruhodně málo proměnlivý, na rozdíl od tisů v kultuře. Některá chráněná území u nás jsou vyhlášena zejména kvůli cenným porostům tisu v přírodních podmínkách (Týřovské tisy, Oupoř, Drbákovské tisy aj.), bohatě se vyskytují tisy také v Moravském krasu, v Beskydech pouze sporadicky. Je zákonem chráněný. Již v roce 1589 byl v Bavorsku vydán zákaz kácení tisů, které byly ohroženy masivním decimováním kvůli cennému dřevu. Tis snáší dobře znečištěné ovzduší velkých měst. Z tisu byly izolovány látky, které se podařilo přeměnit v účinnou látku proti rakovině. V biotechnologických laboratořích se získává účinná látka v kulturách rozmnožujících se buněk tisu. Lék sice nemůže rakovinu vyléčit, ale významně prodlužuje život pacientů. Fortingallský tis v Pertshire ve Skotsku má obvod kmene 15,8 m; kmen je rozdělený na dvě poloviny a mnoho jádrového dřeva je již pryč; je asi 13 m vysoký a koruna je až 20 m široká (1991). Některé tisy na ruském pobřeží Černého moře jsou více než 40 m vysoké.
Zóna: 6Zdroje: 114, 118, 124, 130, 136, 156, 402, 407, 811
Seznam souvisejících obrázků:

2007.05.11   bonsai (Botanická zahrada Praha Troja) (A11)
2007.05.11   bonsai (Botanická zahrada Praha Troja) (A11)
2007.04.03   habitus (Drbákov - Albertovy skály, střední Čechy) (F33)
2007.04.03   habitus (Drbákov - Albertovy skály, střední Čechy) (F33)
2007.04.03   habitus (Drbákov - Albertovy skály, střední Čechy) (F33)
2007.04.03   habitus (Drbákov - Albertovy skály, střední Čechy) (F33)
2007.03.11   habitus (Královská obora - Stromovka, Praha) (C6)
2011.10.08   habitus (L2624) (Chrast, zámecká zaharada) (E52)
2011.10.28   habitus (L2795) (Kudowa-Zdrój, lázeňský park, Polsko) (C63)
2012.06.16   habitus (L4173) (Zbiroh, zámecký park) (E74)
2012.07.14   habitus (L4287) (Kozel, zámecký park) (E77)
2012.09.05   habitus (L5140) (Kroměříž, podzámecká zahrada) (E94)
2012.09.05   habitus (L5341) (Tovačov, zámecký park) (E97)
2007.03.11   habitus (Vojanovy sady, Praha) (C38)
2011.08.13   habitus, jako živý plot (Český Krumlov, zámecká zahrada) (E38)
2011.08.13   habitus, jako živý plot (Český Krumlov, zámecká zahrada) (E38)
2007.05.16   habitus, stříhaný (Botanische Garten Linz, Rakousko) (A19)
2012.07.22   habitus, tvarovany (Dobříš, zámecký park) (E82)
2007.04.03   kmen (Drbákov - Albertovy skály, střední Čechy) (F33)
2007.04.03   kmen (Drbákov - Albertovy skály, střední Čechy) (F33)
2010.10.29   plody (Botanická zahrada Praha Troja) (A11)
2012.10.18   plody (Botanická zahrada Praha Troja) (A11)
2007.03.11   samčí květy (Královská obora - Stromovka, Praha) (C6)
2011.08.13   Taxus a Carpinus - živý plot (Český Krumlov, zámecká zahrada) (E38)
2011.08.13   tvarovaný (Český Krumlov, zámecká zahrada) (E38)
2011.08.13   tvarovaný (Český Krumlov, zámecká zahrada) (E38)
2012.05.20   tvarovaný (Telč, park) (E67)
2011.08.13   tvarovaný kužel (Český Krumlov, zámecká zahrada) (E38)
2012.10.18   větévky s plody (Botanická zahrada Praha Troja) (A11)
2011.08.13   živý plot (Český Krumlov, zámecká zahrada) (E38)
2011.08.13   živý plot (Český Krumlov, zámecká zahrada) (E38)
2007.11.01   živý plot (Dendrologická zahrada Průhonice) (D1)
2007.11.01   živý plot (Dendrologická zahrada Průhonice) (D1)
Nižší taxonomické jednotky a kultivary:

Taxus baccata 'Adpressa Aurea', velmi podobný 'Adpressa', ale má jen poloviční výšku a šířku, v 10 letech jsou rostliny 80 × 70 cm velké; jeh...
 
Taxus baccata 'Adpressa Aureovariegata', rostliny podobné 'Adpressa Aurea', ale jehlice žlutopestré, každá má středový zelený pruh; zaznamenán z Němec...
 
Taxus baccata 'Adpressa Erecta', samičí; vzpřímené keře, vzrůst široce kuželovitý, 3–5 m, výhony vzpřímené či vystoupavé, postranní v...
 
Taxus baccata 'Adpressa Pendula', volně větvené, křovinaté rostliny s dlouhými štíhlými klenutými větvemi; jehlice téměř normální, nemají...
 
Taxus baccata 'Adpressa Pyramidalis', velmi podobný 'Adpressa Erecta', ale výhony ještě strnuleji vzpřímené; jehlice jen 1 mm široké, 'Adpressa Erect...
 
Taxus baccata 'Adpressa Variegata', vzrůst řidšeji a otevřeně větvený, vrcholové výhony vzpřímené; jehlice žlutopestré, často také žlutavě...
 
Taxus baccata 'Adpressa', rozložitý kultivar s vystoupavými větvemi, v horní části až vodorovně rozloženými, dorůstající výšky a ...
Taxus baccata 'Albospica',
 
Taxus baccata 'Albovariegata', listy s bělopestrou kresbou, také v zimě, a osobitě zkadeřené; vznikl před 1883, Späth Nursery, Německo, dnes m...
 
Taxus baccata 'Aldenham Gold', poduškovité až sloupovité, velmi zvolna rostoucí, zakrslé, mladé olistění zlaté, na podzim jsou jehlice bledě...
 
Taxus baccata 'Aldenhamensis', široké, rozkladité, zlatožluté stromy, jasněji a výrazněji pestré než 'Aurea'; zaznamenán 1926 v Anglii
 
Taxus baccata 'Amersfoort', menší keře, vzrůst pomalý, kuželovitý, řidšeji větvený, větve dost tuhé a rozkladité, výhony hustě posta...
 
Taxus baccata 'Andrea', pestrolisté sloupovité rostliny, trochu širší než 'Fastigiata Aureomarginata'; jehlice radiálně postavené, kaž...
 
Taxus baccata 'Anny's Dwarf', velmi husté, široce vzpřímené, zakrslé, v 10 letech asi 50 × 60 cm velké; jehlice jsou radiálně postavené, 12...
Taxus baccata 'Argentea Minor', zakrslý kultivar, velmi pomalu rostoucí, rozkladitý, roční přírůstek jen asi 2 cm, výhony převisající; jehli...
 
Taxus baccata 'Argentea', rostliny s jehlicemi stříbrobíle pruhovanými; zaznamenán 1858
 
Taxus baccata 'Auders', kompaktní, kulovité, zakrslé, v 10 letech asi 40 × 40 cm velké rostliny; jehlice jsou tmavě zelené, krátké; sem...
 
Taxus baccata 'Aurea Decora', nízko rozkladité rostliny, v 10 letech asi 150 × 150 cm velké; olistění velmi hustě postavené, jehlice nahoru ot...
 
Taxus baccata 'Aurea Nana', kompaktní, zakrslé rostliny s malými zelenými jehlicemi, mladé přírůstky jsou jasně žluté, rostliny jsou v 10...
 
Taxus baccata 'Aurea Nova', kompaktní keře se zeleným olistěním a mladými přírůstky žlutými, v 10 letech jsou rostliny asi 1 × 1 m velk...
Taxus baccata 'Aurea', široce kuželovitý, pomaleji rostoucí a stěsnaný kultivar se zlatožlutými mladými výhony, později zelenými, d...
 
Taxus baccata 'Aureovariegata', vzrůstem podobný původnímu druhu, široký a řídký, otevřený, 3–5 m vysoký, ale nakonec mnohem širší; jeh...
 
Taxus baccata 'Backhousii', výhony velmi hustě postavené, krátké, velmi hustě porostlé jehlicemi; jehlice odstávající, 10–12 × 2–2.5 ...
 
Taxus baccata 'Balatka WB', kompaktní a zakrslé, v 10 letech asi 30 × 30 cm velké rostliny; jehlice jsou zkroucené, krátké, tmavě zelené; v...
 
Taxus baccata 'Baricio', rozkladité a vzpřímené, široké, keřovité dřeviny; jehličí je čistě zelené, promísené zlatožlutými jehl...
 
Taxus baccata 'Bariola', dost husté, široce vzpřímené, samičí, větve zvlněné, rostliny jsou v 10 letech asi 110 × 110 cm velké; jehli...
Taxus baccata 'Barmstedter',
 
Taxus baccata 'Barronii', samčí kultivar se žlutými jehlicemi, podobný 'Aurea', ale s pravidelným kuželovitým vzrůstem a žlutými výhon...
 
Taxus baccata 'Beteramsii', sloupovitý kultivar, silně rostoucí, větve horizontální, mladé výhony zprvu bělavě žluté, později ale zelen...
 
Taxus baccata 'Białogard', nízké, křovinaté, zakrslé, v 10 letech asi 80 × 80 cm velké rostliny; jehlice jsou krátké, zelené a mají jasn...
 
Taxus baccata 'Birinic', husté a vzpřímené, tmavě zelené keře, v 10 letech asi 120 × 80 cm velké; jehlice jsou téměř dvouřadě posta...
 
Taxus baccata 'Bridget's Gold', zvolna rostoucí, stěsnané, sloupovité rostliny, v 10 letech asi 150 × 40 cm velké; jehlice zlaté, v zimě obzvlá...
 
Taxus baccata 'Bruner', zvolna rostoucí, dost husté, vzpřímené, samičí rostliny, větve zčásti zvlněné; jehličí je hnědavě žlut...
 
Taxus baccata 'Brzeg', zaznamenán v BZ Wroclaw v Polsku 1992, ale bez dalších údajů
 
Taxus baccata 'Bultinck Compact', husté a vzpřímené, zakrslé, samčí rostliny, v 10 letech asi 40 × 30 cm velké; jehlice jsou radiálně postaven...
 
Taxus baccata 'Bultinck Globe', zvolna rostoucí, vzpřímené, kompaktní, kulovité, samčí rostliny, v 10 letech asi 60 × 60 cm velké; jehlice rad...
 
Taxus baccata 'Bultinck Orange Beauty', zvolna rostoucí, štíhlé, vzpřímené rostliny, v 10 letech asi 130 × 30 cm velké; jehlice jsou radiálně postave...
 
Taxus baccata 'Bultinck Orange', rostliny asi 130 × 30 cm velké v 10 letech, úzce vzpřímené, zvolna rostoucí; jehlice asi 25 mm dlouhé, zprvu jso...
 
Taxus baccata 'Buxtonensis', zakrslý kultivar, vzrůst plochý a široký, habitus podobný 'Repandens', ale jehlice srpovité, vzpřímené a kupř...
 
Taxus baccata 'Canarie', dost husté, široké, vzpřímené, samčí rostliny se zvlněnými větvemi, v 10 letech asi 100 × 130 cm velké; cel...
 
Taxus baccata 'Cappenberg', sloupovitý, ale kompaktní a velmi pomalu rostoucí, samčí, větévky velmi krátké, v 10 letech asi 130 × 35 cm ve...
Taxus baccata 'Cavendishii', zakrslý kultivar, vzrůst nízko rozkladitý, velmi pomalu rostoucí, až 2 m šířka nebo více, v 10 letech asi 4 m ...
 
Taxus baccata 'Cheshuntensis', přechodová forma mezi původním druhem a kultivarem 'Fastigiata', vzrůst široce kuželovitý, větve vystoupavé, o...
Taxus baccata 'Columnaris', úzce sloupovitý, velmi pomalu rostoucí, výhony velmi krátké a na hlavních výhonech velmi hustě postavené; jehl...
 
Taxus baccata 'Compacta', zakrslý kultivar, vzrůst kulovitý, asi 130 cm výška a šířka, větve pravidelně odstávající, větévky počet...
 
Taxus baccata 'Compressa', zakrslý kultivar, úzce kuželovitý, stěsnaný, kompaktní, větévky vzpřímené, početné, tuhé a tenké; jehlic...
 
Taxus baccata 'Conica', kónické a zakrslé rostliny, zaznamenány 1909 v Německu, ale pravděpodobně se již nepěstuje
 
Taxus baccata 'Contorta', větévky pokroucené, výhony a jehlice zkroucené, do všech směrů odstávající; jehlice krátké a široké; vzni...
 
Taxus baccata 'Contortifolia', široce vzpřímené, volně uspořádané, samičí keře, větve rozkladité; jehlice deformované, zelené, asi 20 ×...
 
Taxus baccata 'Corley's Coppertip', zvolna a nepravidelně rostoucí keře; mladé přírůstky jsou zvláštně oranžově měďnatě zbarvené, později v...
 
Taxus baccata 'Corrie', zvolna rostoucí, husté, široké, vzpřímené samčí keře, podobné 'Adpressa Aurea', ale nižší a širší, v 10...
 
Taxus baccata 'Cristata', vzrůst zakrsle a nepravidelně pokroucený, hustý, pomalý, větve tuhé, zvlněné, 10leté rostliny asi 60 × 60 cm ...
 
Taxus baccata 'Crowderi', kompaktní a kónické rostliny, podobné 'Erecta', ale větve štíhlejší a jehlice kratší
Taxus baccata 'David', vzrůst vzpřímený, pomalý, široce sloupovitý, hustý, 15leté rostliny asi 100 × 50–70 cm velké; jehlice radi...
 
Taxus baccata 'Davidiana', sloupovité rostliny, užší než 'Fastigiata', jehlice zlatožlutě pestré; uváděn 1926 z Anglie, ale pravděpodobn...
 
Taxus baccata 'Davie', vzpřímené rostliny, trochu širší než 'Fastigiata Aureomarginata'; jehlice žlutopestré; semenáč nalezený v Se...
 
Taxus baccata 'Davisii', velmi úzce kuželovitý, větve a větévky vzpřímené; jehlice hustě paprsčitě postavené, tenké, nejčastěji 2...
 
Taxus baccata 'Decora', zakrslý a drobný kultivar, vzrůst vzpřímený, s plochou špičkou, větévky krátké, převisající, velmi hustě...
Taxus baccata 'Dovastoniana', stromovitý nebo keřovitý, 3–5 m vysoký, v 10 letech asi 200 × 150 cm, větve vodorovně rozkladité a dlouhé, ve...
 
Taxus baccata 'Dovastonii Aurea', rozložitý keřovitě rostoucí samičí kultivar s vystoupavými větvemi, v horní části až vodorovně rozložený...
 
Taxus baccata 'Drinkstone Gold', vzpřímené, silně rostoucí keře s tmavě zlatooranžovým jehličím; vznikl před 1990, Mr. Barcock, Drinkstone Nu...
Taxus baccata 'Elegantissima', vzrůst silný, větve široce rozkladité, středové vodorovně odstávající, husté, silné, větévky bledě žlut...
 
Taxus baccata 'Eleganza', kompaktní, může být tvarován do sloupovitého nebo kulovitého tvaru, je hustý; jehlice jsou tmavě zelené; Herpl...
 
Taxus baccata 'Elvastonensis', vzrůst keřovitý, kuželovitý, velmi pomalu rostoucí, mladé výhony oranžové; jehlice radiálně postavené, zlat...
 
Taxus baccata 'Epacridioides', zakrslý kultivar, vzrůst stěsnaný, křovinatý a hustě větvený, sotva přes 1 m vysoký, větve krátké, výhony...
 
Taxus baccata 'Erecta Aurea', jako 'Erecta', ale jehlice čistě zlatožluté a bez zeleného pruhu; větve vzpřímené; uváděn z Anglie 1880
 
Taxus baccata 'Erecta Aureovariegata', jako 'Erecta', jehlice husté a nahoru zakřivené, jsou zelené, okraj žlutý, naspodu stejnoměrně bledě žluté, p...
Taxus baccata 'Erecta', silně rostoucí, velmi široké, širší než vysoké, křovinaté keře, jsou ale vzpřímené, vysoké až 8 m, vět...
Taxus baccata 'Ericoides', zakrslý keř, asi 1 m vysoký, vzrůst velmi pomalý, výhony velmi tenké a krátké, vzpřímené, odstávající; je...
 
Taxus baccata 'Exotica', husté a sloupovité; jehlice jsou dlouhé, kadeřavé; Herplant, Beerse, introdukce 2015
 
Taxus baccata 'Expansa', vzrůst široký a nízko rozkladitý, křovinatý, často asymetrický, větve vystoupavé; jehlice 25–30 mm dlouhé,...
Taxus baccata 'Fairview',
Taxus baccata 'Fastigiata Aurea', rostliny podobné 'Fastigiata', štíhlé, ale mladé výhony a jehlice zlatožluté, roční přírůstek asi 30 cm; za...
 
Taxus baccata 'Fastigiata Aureomarginata', jako 'Fastigiata', ale samčí, jehlice mladých výhonů zlatožlutě olemované, ale během roku se mění pozvolna na...
 
Taxus baccata 'Fastigiata Aureovariegata', jako 'Fastigiata', ale jehlice jen žlutopestré, nikoliv čistě zlatožluté; vznikl kolem 1860, Fisher & Holmes, Angl...
 
Taxus baccata 'Fastigiata Micro', velmi zvolna rostoucí, sloupovité, v 10 letech asi 60 × 25 cm velké; jehlice jsou tmavě zelené; vznikl 1982 jako s...
 
Taxus baccata 'Fastigiata Nova', jako 'Fastigiata', ale vzrůstem štíhlejší, rychleji a silněji rostoucí, jehlice pevnější, tmavozelené, méně...
Taxus baccata 'Fastigiata Robusta', jako 'Fastigiata', ale strnuleji sloupovitý, větší, 3–8 m vysoký, v 10 letech jsou rostliny asi 150 × 40 cm velk...
 
Taxus baccata 'Fastigiata Sibirica', několik hlavních výhonů roste přísně sloupovitě, v 10 letech jsou rostliny asi 150–200 × 45 cm velké; jehlic...
 
Taxus baccata 'Fastigiata Variegata', jako 'Standishii', ale jehlice zprvu bělavě pestré, později ale zelené nebo téměř zelené; uváděn ze Skotska 1...
 
Taxus baccata 'Fastigiata Viridis', vzrůst přísně sloupovitý; jehlice velmi hustě postavené, ploché a tenké, 25 mm dlouhé, na dotek měkké, svrch...
Taxus baccata 'Fastigiata', vzrůst široce až úzce sloupovitý, 4–7 m vysoký, velmi staré rostliny ale ojediněle také téměř stejně šir...
 
Taxus baccata 'Feminale', zvolna rostoucí, sloupovité samičí rostliny, v 10 letech asi 150 × 50 cm velké; jehlice jsou téměř dvouřadě p...
 
Taxus baccata 'Fisheri', vzrůst široký, bez hlavního výhonu, hlavní větve vodorovné, výhony a jehlice částečně žluté, částečně...
 
Taxus baccata 'Fowle', kompaktní, nízké a široké rostliny s vlnitými větvemi, roční přírůstek asi 75–150 mm, je obvykle dvakrát ...
Taxus baccata 'Fowle's Dwarf',
 
Taxus baccata 'Fowle's Dwarf', habitus vzpřímeně rozkladitý; jehlice malé a zelené
 
Taxus baccata 'Franz', zvolna rostoucí, vzpřímené keře, v 10 letech jsou asi 1 × 1 m velké; mladé přírůstky velmi nápadné, jasně ...
 
Taxus baccata 'Gerard', husté, štíhlé, vzpřímené, samičí rostliny, v 10 letech asi 150 × 60 cm velké; jehlice radiálně postavené, ...
 
Taxus baccata 'Germers Gold', hustě větvené, sloupovité rostliny, celková barva je žlutá, v 10 letech jsou rostliny asi 120 × 60 cm velké, pu...
 
Taxus baccata 'Giraldii', keřovité rostliny se zelenými jehlicemi; pravděpodobně záměna s T. cuspidata 'Giraldii'
Taxus baccata 'Glauca', vzrůst silný, řidší, otevřený, větve rozkladité; jehlice 15–25 mm dlouhé, vzhůru zakřivené, svrchu tmavě...
 
Taxus baccata 'Glenroy New Penny', keře s jasně měďnatě zbarveným olistěním, v zimě bledší; vznikl před 1982, Ballalheannagh Gardens, Gle Roy, ...
 
Taxus baccata 'Gold Haze', vzrůst keřovitý a vzpřímený; jehlice zlatožluté; vznikl před 1980, L. Konijn & Co., Nizozemsko
 
Taxus baccata 'Golden Esch', zvolna rostoucí, husté a štíhlé, vzpřímené samičí rostliny v 10 letech asi 90 × 50 cm velké, s jehlicemi 20 ...
 
Taxus baccata 'Goldener Zwerg', velmi zvolna rostoucí, husté a úzké, kompaktní, samčí rostliny, v 10 letech asi 70 × 20 cm velké; jehlice radi...
 
Taxus baccata 'Goldilocks', husté a vzpřímené samičí rostliny s radiálně postavenými, žlutopestrými jehlicemi asi 20 × 2 mm velkými, v ...
 
Taxus baccata 'Goldspitz', velmi husté, vzpřímené, štíhlé samčí rostliny, v 10 letech asi 150 × 90 mm velké; jehlice zčásti dvouřadé...
 
Taxus baccata 'Goud Elsje', zvolna rostoucí, vzpřímené, úzce nálevkovitý, hustá, větve rozkladité a vystoupavé, v 10 letech asi 1 × 2 m ...
 
Taxus baccata 'Graaf's Gold', široce vzpřímené keře s volně postavenými větvemi, celková barva žlutá, v 10 letech jsou rostliny asi 150 × ...
 
Taxus baccata 'Gracilis Pendula', vzrůst dost silný, s výrazným vzpřímeným hlavním výhonem a přeslenitými, poměrně převisajícími větévka...
 
Taxus baccata 'Gracilis', rostliny se štíhlými větvemi; uváděn 1866 z Anglie, ale pravděpodobně se již nepěstuje
 
Taxus baccata 'Graciosa', malé a úzké stromy s převislými větvemi, v 10 letech asi 150 × 80 cm velké; jehlice jsou tmavě zelené
 
Taxus baccata 'Grandis', uváděn z National Botanic Gardens, Glasnevin, Irsko, před 1989, ale bez dalších údajů
 
Taxus baccata 'Grayswood Hill', zvolna rostoucí, hustě olistěné keře, dost podobné 'Paulina', větve vystoupavé, v 10 letech jsou rostliny asi 10...
Taxus baccata 'Great Column', husté a výrazně sloupovité samičí rostliny, v 10 letech asi 120 × 20 cm velké; jehlice jsou radiálně postaven...
 
Taxus baccata 'Green Column', roste velmi pomalu, úzce kuželovitý, poněkud vzdušný, větve strnule vzpřímené a málo větvené, v 10 letech j...
Taxus baccata 'Green Diamond', vzrůst zakrslý, ploše kulovitý, pomalý, hustý, 10leté rostliny asi 30 × 40 cm velké, 25leté rostliny asi 65 ×...
 
Taxus baccata 'Greensleeves', vzrůstné, křovinaté, vzpřímené samčí rostliny; jehlice tmavě zelené; vhodný na živé ploty, ale bývá v po...
 
Taxus baccata 'Handsworthiana', vzrůst úzce kuželovitý, stěsnaný, velmi hustě větvený, výhony krátké a vzpřímené; jehlice 15–18 × 3 mm...
 
Taxus baccata 'Hartshall', rostliny s mladým jehličím tmavě zlatým, později jsou jehlice tmavě zelené
 
Taxus baccata 'Herynek', vzrůst zakrslý, jehlice krátké, podobné kultivaru 'Amersfoort', 10leté rostliny asi 30 × 20 cm velké, roční p...
 
Taxus baccata 'Hessei', vzrůst vzpřímený, velmi hustě větvený, sloupovitý; jehlice nápadně dlouhé a široké, 30–35 × 3–4 mm vel...
 
Taxus baccata 'Hopkins', rozprostřené rostliny s tmavě zlatým jehličím; nalezen 1964, S. J. Hopkins, Sanderstead, Surrey, Anglie
 
Taxus baccata 'Horizontalis Elegantissima', podobný 'Horizontalis', ale jehlice žlutopestré; zaznamenán 1914, ale pravděpodobně se již nepěstuje
 
Taxus baccata 'Horizontalis', vzrůst velmi široký, bez hlavního výhonu, větve silně odstávající, horní větve vzhůru zahnuté; jehlice ča...
 
Taxus baccata 'Icicle', velmi pomalu rostoucí, široce sloupovité rostliny, v 10 letech asi 70–90 × 40–50 cm velké; mladé přírůstky ...
 
Taxus baccata 'Imperialis', vzrůst vzpřímený, větve vystoupavé, hustě větvené, ale ne tak strnule jako 'Fastigiata'; jehlice široce postav...
 
Taxus baccata 'Ingeborg Nellemann', široké a kompaktní, rozkladité, samičí rostliny, větve ploše vystoupavé s nícími špičkami, v 10 letech asi ...
 
Taxus baccata 'Intermedia', vzrůst široký a silný, větve tlusté, vzpřímené, krátce větvené; jehlice radiálně postavené, dost oddálen...
Taxus baccata 'Intermezzo', zvolna rostoucí, úzce sloupovité samčí rostliny, v 10 letech asi 150 × 30 cm velké; olistění zbarvené zlatě, ...
 
Taxus baccata 'Itsy Bitsy', výjimečně úzké, sloupovité rostliny v 10 letech asi 150 × 40 cm velké; jehlice jsou v létě tmavě žluté, nak...
 
Taxus baccata 'Ivory Tower', zvolna rostoucí, štíhlé, sloupovité rostliny, v 10 letech asi 150 × 60 cm velké; olistění bledě žluté a bíl...
 
Taxus baccata 'Jack's Gold', husté a kónické zakrslé rostliny s krémově žlutými mladými přírůstky, v 10 letech asi 40 × 15 cm velké; v ...
 
Taxus baccata 'Jacksonii', široce rostoucí, větve půvabně odstávající a převisající jako 'Dovastoniana', ale ne tak pravidelně; jehlice...
 
Taxus baccata 'Judith', velmi úzce sloupovité rostliny, samčí, s více hlavními výhony, v 10 letech asi 150 × 30 cm velké; jehlice radi...
 
Taxus baccata 'Kleefeld', husté a rozkladité, hnědavě žluté, samičí rostliny, větve zvlněné, v 10 letech asi 80 × 150 cm velké; jehli...
 
Taxus baccata 'Klitzeklein', kulovité a zakrslé rostliny s těsně nahloučenými krátkými jehlicemi, připomínající olistění vřesovců, v ...
 
Taxus baccata 'Knirps', zakrslý kultivar, velmi pomalu rostoucí, široký a nepravidelný, ve 20 letech jen 30–50 cm vysoký, výhony tmavoh...
Taxus baccata 'Kordes',
 
Taxus baccata 'Kouty', vzrůst normální, hustý a široký, raší žlutavě bronzově; 1981
 
Taxus baccata 'Krzysztof', zvolna rostoucí, široce sloupovité, samčí rostliny, v 10 letech asi 150 × 70 cm velké; jehlice jsou radiálně po...
 
Taxus baccata 'Laevigata', zlatopestré stromy; starší klon než 'Aurea', v zimě jasněji zbarvený; původ neznámý, staré stromy rostou v An...
 
Taxus baccata 'Linearis', vzrůst rozkladitý, větve dlouhé, výhony odstávající; jehlice dlouhé a úzké, často světle žlutozelené; nal...
 
Taxus baccata 'Litfass', vzrůst robustní, s četnými hlavními výhony, úzce sloupovitý, 10leté rostliny asi 160–220 cm vysoké; jehlice ...
 
Taxus baccata 'Litomyšl', vzrůst stěsnaně ploše kulovitý; jehlice kratší, silné, zelené, 10–15 mm dlouhé, do 2 řad rozčísnuté, př...
 
Taxus baccata 'Little Gem', velmi husté a kompaktní, široce vzpřímené, zakrslé, v 10 letech asi 40 × 40 cm velké rostliny; jehlice radiáln...
 
Taxus baccata 'Longifolia', široce pyramidální rostliny s klenutými větvemi a plochými, odstálými, kupředu směřujícími leskle tmavozele...
 
Taxus baccata 'Lutea', keře vysoké 3–5 m, široké, vzpřímené, v 10 letech asi 140 × 140 cm velké; jehlice většinou dvouřadě posta...
 
Taxus baccata 'Macnabiana', vystoupavé rostliny s hustým olistěním; zaznamenán 1909 v Německu, ale pravděpodobně se již nepěstuje
 
Taxus baccata 'Major', husté a rychle rostoucí, široce vzpřímené samčí rostliny, v 10 letech asi 160 × 100 cm velké; jehlice většin...
 
Taxus baccata 'Melfard', hustý sloupovitý kultivar, podobný 'Fastigiata', ale vzrůst stěsnanější, v 10 letech jsou rostliny asi 150 × 60...
 
Taxus baccata 'Michelii', samičí široké keře s horizontálním větvením, v 10 letech asi 100 × 250 cm velké; jehlice jsou tmavě zelené,...
 
Taxus baccata 'Micro', velmi husté, sloupovité, zakrslé, v 10 letech asi 75 × 20 cm velké; jehlice jsou radiálně postavené, tmavě zele...
 
Taxus baccata 'Miniata', řídce větvené, vzpřímené, zakrslé, s nepočetnými, krátkými, často šupinovitými jehlicemi; vznikl 1862, Ja...
Taxus baccata 'Minima', velmi husté, široce vzpřímené až kulovité rostliny, v 10 letech asi 30 × 35 cm velké; jehlice radiálně postav...
 
Taxus baccata 'Minor', husté a široké, rozkladité, samičí rostliny, vypadají jako zakrslý 'Repens Aurea', jehlice silně dvouřadě pos...
 
Taxus baccata 'Moderato', husté a pomalu rostoucí fastigiátní rostliny, v 10 letech asi 80 × 20 cm velké; jehlice radiálně postavené, zel...
 
Taxus baccata 'Moll', velmi zvolna rostoucí, široké, nepravidelné, zakrslé, větévky hnědé; jehlice jsou tmavě zelené, malé, úzké...
 
Taxus baccata 'Monstrosa', otevřené, rozkladité rostliny s řídkými a radiálně postavenými jehlicemi; zaznamenán 1855 ve Francii, ale v so...
 
Taxus baccata 'Morris Golden Spreader', rozkladité rostliny s mladými jehlicemi zlatožlutými; v kultuře před 1985 v USA
 
Taxus baccata 'Moseri Aurea', zvolna rostoucí, hnědavě žluté, vzpřímené, samičí, větve zvlněné; jehlice povětšinou dvouřadě postaven...
 
Taxus baccata 'Nana', zakrslý kultivar, vzrůst nízký a široký, v 10 letech asi 80 × 80 cm velký; jehlice velmi malé a tmavě zelené,...
 
Taxus baccata 'Neidpathensis', strnule sloupovitý až téměř kuželovitý, na špičce rozvolněný a nikoliv uzavřený, jinak připomíná 'Cheshu...
 
Taxus baccata 'Newport', husté a sloupovité rostliny se zelenými jehlicemi; v kultuře v Evropě před 1986
 
Taxus baccata 'Nigra', široce vzpřímené rostliny s černozelenými jehlicemi a nícími špičkami; zaznamenán již v roce 1861, v součas...
Taxus baccata 'Nissen's Corona', vzrůst pravidelný, silný, asi 5 m široký a 1.5 m vysoký; jehlice svěže zelené, většinou 2řadě postavené, 2...
 
Taxus baccata 'Nissen's Dirigent', rozkladité, zelené, samčí keře, v 10 letech asi 60 × 110 cm velké; prašné šištice jsou početné; J. Nissen, ...
 
Taxus baccata 'Nissen's Kadett', vzrůst řidšeji vzpřímený, bez středového výhonu, větve vystoupavé, v 10 letech jsou rostliny asi 150 × 60 cm...
 
Taxus baccata 'Nissen's Page', vzrůst křovinatý, uzavřený, vzpřímený, výhony víceméně krátké, v 10 letech jsou rostliny asi 70 × 100 cm ...
Taxus baccata 'Nissen's Präsident', rozložitý keřovitě rostoucí kultivar s vystoupavými větvemi, v horní části někdy až vodorovnými, dorůstaj...
 
Taxus baccata 'Nissen's Regent', podobný 'Nissen's Corona', až 6 m široký a 1 m vysoký, ale vzrůst je nepravidelnější a jehličí jemnější, t...
 
Taxus baccata 'Nutans', zakrslý kultivar, asi 1 m vysoký a široký, vrcholek plochý, větve nepravidelně odstávající, větévky početn...
 
Taxus baccata 'Oberhof', vzpřímené, zakrslé, v 10 letech asi 60 × 50 cm velké rostliny; jehlice radiálně postavené, zelené, velmi malé...
 
Taxus baccata 'Omberg', introdukce do USA ze Švédska v roce 1958, registrace v roce 1978, ale bez dalších údajů
 
Taxus baccata 'Osterberg', zvolna rostoucí, vzpřímený či široce vystoupavý, dost otevřený, samčí, v 10 letech asi 1 × 1 m velký; jehli...
Taxus baccata 'Overeynderi Tharadtensis',
Taxus baccata 'Overeynderi', vzrůst široce keřovitý, normální, ve školkách pravidelně pyramidální, 3–5 m vysoký, v 10 letech asi 140 ×...
 
Taxus baccata 'Papageno', zvolna rostoucí, sloupovité rostliny, v 10 letech asi 120 × 40 cm velké; jehlice jsou tmavě zelené a žlutě pestr...
 
Taxus baccata 'Parvula', nízko rozkladité keře s horizontálním větvením a dlouhými, úzkými, kupředu namířenými jehlicemi; zaznamen...
 
Taxus baccata 'Paulina', zakrslý kultivar, vzrůst velmi stěsnaný a kuželovitý, ve 20 letech asi 1 m vysoký a široký, větve vystoupavé;...
 
Taxus baccata 'Pendula Graciosa', převislý, vzrůst silný, kmen jen málo větvený, větévky a kmen převislé, postranní větévky dlouhé a krouce...
 
Taxus baccata 'Pendula Variegata', převislé a pestrolisté rostliny; zaznamenán již 1866, ale pravděpodobně se už nepěstuje
 
Taxus baccata 'Pendula', větve i větévky jsou převislé, vzrůst slabý, vyvazovaná střední větev vzpřímená, v 10 letech jsou rostliny...
 
Taxus baccata 'Pimpf', zvolna rostoucí, velmi husté, úzce sloupovité samičí rostliny, v 10 letech asi 80 × 40 cm velké; mladé přírů...
 
Taxus baccata 'Pirat', husté a zvolna rostoucí, úzce sloupovité samčí rostliny, v 10 letech asi 160 × 40 cm velké; mladé přírůstky ...
 
Taxus baccata 'Pirol', husté a zvolna rostoucí, vzpřímené, v 10 letech asi 80 × 50 cm velké rostliny; jehlice radiálně postavené, bí...
 
Taxus baccata 'Procumbens', vzrůst zakrslý, až 50–150 cm vysoký, velmi hustý, nízko rozprostřený, nestejnoměrně větvený, mladé výhon...
 
Taxus baccata 'Prostrata', zakrslý, plochý, habitem podobný Picea abies 'Nidiformis', staré rostliny asi 150–350 cm široké a jen 50 cm vyso...
 
Taxus baccata 'Pseudoprocumbens', zakrslý kultivar, pomalu rostoucí, větve dlouhé a tlusté, dolů sehnuté, vrcholek rostlin polokulovitý; jehlice s...
 
Taxus baccata 'Pumila Aurea', vzrůst poduškovitý, velmi hustý, nepravidelně kuželovitý; jehlice zůstávají po celý rok zlatožluté; možná...
 
Taxus baccata 'Pygmaea', má zakrslý habitus, kónický nebo křovinatý, velmi hustý, výška a šířka jen 30 cm, velmi hustě větvený, v...
 
Taxus baccata 'Pyramidalis Aureomarginata', podobný 'Pyramidalis', ale se žlutě olemovanými jehlicemi; zaznamenán 1909 v Německu;
 
Taxus baccata 'Pyramidalis Variegata', pyramidální, jehlice jsou zlatopestré; zaznamenán 1866 v Anglii
 
Taxus baccata 'Pyramidalis', pyramidální samčí kultivar se vzpřímenými větvemi a rozkladitými větévkami, v 10 letech asi 120 × 60 cm velk...
 
Taxus baccata 'Raket', široce kuželovité, velmi hustě větvené samčí rostliny, v 10 letech asi 180 × 70 cm velké; jehlice jsou 15–30...
 
Taxus baccata 'Recurvata', vzrůstné a široce rozkladité, údajně až 25 × 5 m velké rostliny; jehlice jsou silně zakřivené; pravděpodobn...
Taxus baccata 'Repandens', zakrslý kultivar, vzrůst nízko a široce rozkladitý, vzácně je vyšší než 40–50 cm, šířka až 5–6 m, hla...
Taxus baccata 'Repens Aurea', husté, zvolna rostoucí, rozprostřené rostliny, v 10 letech asi 35 × 120 cm velké; jehlice jsou asi 25 × 2 mm velk...
 
Taxus baccata 'Rezek's Gold', kompaktní a zvolna rostoucí, v 10 letech asi 50 × 50 cm velké; mladé přírůstky jsou zlatě oranžové, pak se m...
 
Taxus baccata 'Rinteln', vzrůst vzpřímený a široký, poněkud nepravidelný, v 10 letech jsou rostliny asi 110 × 100 cm velké, 15leté ros...
Taxus baccata 'Rushmore', vzrůst pozvolný, vzpřímený, zpočátku pravidelně úzce nálevkovitý, později širší, 10leté rostliny asi 1 m...
 
Taxus baccata 'Schwarzer Gigant', zvolna rostoucí, fastigiátní, samčí rostliny; jehlice jsou radiálně postavené, tmavě zelené, asi 25 × 3.5 mm ...
Taxus baccata 'Schwarzgrün', vzrůst keřovitý, široký, hustý, pravidelný, stěsnaný, 10leté rostliny asi 120–140 × 100 cm velké; jehlice ...
 
Taxus baccata 'Semperaurea', vzrůst keřovitý, široce vzpřímený, se šikmým vrcholkem, až 2 m vysoký a široký, větve odstávající, vět...
 
Taxus baccata 'Severin', pyramidální rostliny s tmavě zelenými jehlicemi; vznikl kolem 1911, H. Severin, Kremmen, Německo, pravděpodobně s...
 
Taxus baccata 'Sieboldii', samičí rostliny s plochým vrcholkem, širší než vysoké; vznikl před 1909, Muskau Nursery, Muskau, Německo, prav...
 
Taxus baccata 'Silvanus Cone', vzrůst vzpřímený, víceméně kuželovitý, hustě větvený; jehlice krátké, špičaté, lehce zahnuté, tmavě z...
 
Taxus baccata 'Silver Green', kompaktní keře se stříbřitým leskem na tmavě zelených jehlicích; vznikl před 1974, W. B. Clarke Nursery, Kalif...
 
Taxus baccata 'Silver Queen', zvolna rostoucí křovinaté rostliny s intenzívně stříbřitě pestrými tmavě zelenými jehlicemi, v 10 letech asi...
 
Taxus baccata 'Silver Spire', zvolna rostoucí, vzpřímené, stříbřitě pestré rostliny, které jsou nejhezčí během zimy, v 10 letech asi 120 ...
 
Taxus baccata 'Silver Spirit', zvolna rostoucí, kompaktní, sloupovité rostliny se stříbřitým lemem na tmavě zelených jehlicích, v 10 letech j...
 
Taxus baccata 'Snow Lady', listy jsou zprvu žlutě až zelenavě žlutě olemované, barva je nakonec téměř bílá, rostliny mají výraznějš...
 
Taxus baccata 'Sparsifolia', jehlice řídké; zaznamenán 1842 jako Taxus sparsifolia, ale pravděpodobně se již nepěstuje
 
Taxus baccata 'Spieckermann', široce rozkladité keře, vzrůst širší než vysoký, bez hlavního výhonu; vznikl před 1979, Holsteiner Nursery, ...
 
Taxus baccata 'Standishii', sloupovitý, ale velmi stěsnaný a pomalu rostoucí, výhony vzpřímené, v 10 letech jsou rostliny asi 100 × 25 cm v...
 
Taxus baccata 'Stove Pipe', velmi úzce sloupovité rostliny s malými, tmavě zelenými, zakřivenými jehlicemi; uváděn 2006, Kenwith Nursery, A...
Taxus baccata 'Summergold', rozložitý, pomaleji rostoucí, keřovitý kultivar dorůstající výšky 2 m, vzrůst široký a plochý, větévky p...
 
Taxus baccata 'Suzanne', husté, fastigiátní, samičí rostliny, v 10 letech asi 180 × 60 cm velké; jehlice jsou radiálně postavené, tmav...
 
Taxus baccata 'Sybil', velké keře s mladými přírůstky žlutými, v 10 letech asi 150 × 150 cm velké; rostl ve Windsor Great Park, Angli...
 
Taxus baccata 'Thomsen', vzrůst široce sloupovitý, řídký a velmi pomalý; jehlice tmavě zelené, připomínající Picea glauca 'Conica'; ...
 
Taxus baccata 'Tiny', uváděn 1980, J. W. Spingarn, stát New York, USA, ale bez dalších údajů
 
Taxus baccata 'Umbraculifera', zlatopestré keře s plochým vrcholkem; v kultuře před 1996
 
Taxus baccata 'Vader Simon', husté a kompaktní, vzpřímené, zakrslé rostliny, v 10 letech asi 60 × 70 cm velké; jehlice jsou radiálně postav...
 
Taxus baccata 'Van der Straaten', husté a rozkladité samčí keře, v 10 letech asi 1 × 2 m velké; jehlice jsou dvouřadě postavené, zelené, asi 20...
 
Taxus baccata 'Variegata', široké, vzpřímené, nepravidelně rostoucí samičí keře se zelenými, většinou dvouřadě postavenými jehlicem...
 
Taxus baccata 'Variegated', vzpřímené keře s velkými krémově žlutými stříkanci na olistění, roční přírůstek 5–10 cm; v kultuře ...
 
Taxus baccata 'Vogelhorst', zvolna rostoucí, vzpřímené samičí rostliny s vystoupavými větvemi, v 10 letech asi 120 × 60 cm velké; jehlice ...
 
Taxus baccata 'Washingtonii', rozložitý, pomaleji rostoucí, stěsnaný, keřovitý kultivar s vystoupavými větvemi, v horní části někdy až v...
 
Taxus baccata 'Watnong Gold', rostliny podobné 'Repens Aurea', ale jasněji zlaté, v 10 letech asi 30 × 150 cm velké; uváděn 1992, Mitsch Nurser...
 
Taxus baccata 'Weeping Curl', zvolna rostoucí, zakrslý, kulovitý, vzdušný, větve nepravidelně postavené a částečně točené, v 10 letech j...
 
Taxus baccata 'Westerstede', vzrůst strnule vzpřímený, štíhlý, hustý, v 10 letech jsou rostliny asi 160 × 80 cm velké; jehlice jemné, matn...
 
Taxus baccata 'Wiesmoor Gold', vzrůst nepravidelně sloupovitý, slabší; jehlice v létě žluté, v zimě zlatožluté; vznikl před 1983, Martin Z...
 
Taxus baccata 'William Barron', kompaktní a pyramidální rostliny s dlouhými, špičatými, na jaře sytě oranžovými jehlicemi; vznikl před 1926,...
 
Taxus baccata 'Wintergold', dost husté, rychle rostoucí, vzpřímené samčí keře, v 10 letech asi 160 × 130 cm velké; jehlice zčásti dvouř...
 
Taxus baccata 'Wintonensis', vzpřímené zakrslé rostliny; uváděn 1918, Hillier & Son, ale pravděpodobně se již nepěstuje
 
Taxus baccata 'Wrightii', zaznamenán 1989, National Botanic Gardens, Glasnevin, Irsko, ale bez dalších údajů
 
Taxus baccata 'Wust', velmi zvolna rostoucí, fastigiátní, samčí rostliny, v 10 letech asi 70 × 20 cm velké, s hlavním výhonem a horiz...
 
Taxus baccata 'Zaunkönig', zvolna rostoucí, husté, vzpřímené, samčí, v 10 letech asi 100 × 80 cm velké rostliny; jehlice radiálně postav...
 
Taxus baccata 'Zundert', velmi husté, široce vzpřímené, polozakrslé rostliny v 10 letech asi 65 × 75 cm velké; jehlice jsou radiálně po...
K druhu můžete přidat vlastní komentář a poslat nám jej. Uvítáme také návrhy na doplnění databáze o dřeviny, které jste zde nenalezli.


Opište prosím kódKontrolní kód
Komentáře: