pruh

Chyba připojení k databázi. kd9 SELECT poddruhy.*, count(obrazky.id) as pocet_obrazku from poddruhy LEFT JOIN obrazky ON poddruhy.id=obrazky.poddruh GROUP BY poddruhy.id HAVING poddruhy.typ <> 'base' and poddruhy.druh=102 ORDER BY REPLACE(poddruhy.jmenolat,'’','') Lost connection to MySQL server during query
Amygdalus nana
mandloň nízká
Autor: L.
Čeleď: Rosaceae-růžovité
Rod: Amygdalus
Zařazeno: 31.12.2006
Synonyma: Amygdalus campestris, Amygdalus gaertneriana, Amygdalus gessleriana, Amygdalus chinensis, Amygdalus pallasiana, Amygdalus serratifolia, Amygdalus sweginzowii, Prunus nana, Prunus sweginzowii, Prunus tenella
Popis: široce vystoupavý keř, při zemi užší, obrys nepravidelně řídký, výška 50–150 cm, větévky lysé, kulaté, zelenavé, metlovité, na koncích většinou hranaté; palisty jsou čárkovité nebo čárkovitě kopinaté, celokrajné až lehce zubaté a (25)50–100 × 5–35 mm velké, listy podlouhle (ob)kopinaté, čárkovitě kopinaté, podlouhlé nebo obvejčité, někdy podlouhle oválné, 3–9 cm dlouhé, zašpičatělé, na bázi pozvolna zúžené, jemně a ostře pilovité, leskle zelené, lysé, krátce (4–7 mm) řapíkaté; květy růžově červené, vzácně bílé, jednoduché, 13–30 mm široké, jednotlivé, vzácně po 2–3, kališní trubka lysá, téměř cylindrická, báze obkónická, 5–8 × 2–3 mm velká, kališní ušty vejčité nebo kopinaté a tupé, 3–4 mm dlouhé, korunní lístky 10–17 × 4–8 mm velké, obvejčité nebo podlouhle oválné, většinou tupé, kvete v IV–V před nebo zároveň s rašením listů; plody vejcovité až kulovité, šedozelené nebo nažloutlé, 10–25 mm dlouhé, hustě šedě plstnaté, semena hořká; střední a jihovýchodní Evropa, západní Sibiř, střední Asie, Kavkaz; v době květu je velmi atraktivníPoznámka: Je silně světlomilná, snese extrémně vysychavá stanoviště kavylových stepí, roste na živných podkladech. K nám zasahuje vzácně na nejteplejší lokality jižní Moravy. Je oblíbenou nízkou dřevinou v sadovnictví, velmi bohatě kvete, roste původně na otevřených stepních formacích v Podunají, jižním a středním Rusku a zasahuje až do Zakavkazí a na Sibiř. Přes svoji původní teplomilnost roste dobře i v severnějších a inverzních polohách. Šíří se vegetativně a vytváří porosty. Pomocí podzemních výběžků dokáže prorůst i zdivo. Používá se na zpevňování suchých výslunných svahů, na kterých se dobře rozrůstá. V semenech obsahuje amygdalin, toxický kyanogenní glykosid. V ČR je zákonem chráněná.
Zóna: 2Zdroje: 111, 136, 156, 251
Seznam souvisejících obrázků:

2005.04.19   habitus v květu (Botanická zahrada Praha Troja) (A11)
2005.04.24   habitus v květu (Botanická zahrada Praha Troja) (A11)
2002.04.17   habitus v květu (Botanická zahrada Praha Troja) (A11)
2007.04.11   habitus v květu (Botanická zahrada Praha Troja) (A11)
2006.05.02   habitus v květu (Botanická zahrada Praha Troja) (A11)
2005.04.27   habitus v květu (Dendrologická zahrada Průhonice) (D1)
2005.04.19   květy (Botanická zahrada Praha Troja) (A11)
2001.04.25   květy (Botanická zahrada Praha Troja) (A11)
1999   scan (Botanická zahrada Praha Troja) (A11)
2007   scan (Botanická zahrada Praha Troja) (A11)
Seznam lokalizovaných exemplářů:

zdroj lokalita souřadnice    
KHKlimkovice (SM)- 
KHMitrov (JM)- 
KHNáměšť nad Oslavou (JM)- 
KHŘíkovice (SM)- 
KHVelké Losiny (SM)-