pruh

Glyptostrobus pensilis
patisovec
Autor: (Staunton ex D. Don) K. Koch
Čeleď: Cupressaceae-cypřišovité
Rod: Glyptostrobus
Zařazeno: 7.6.2007
Synonyma: Glyptostrobus aquaticus, Glyptostrobus heterophyllus, Glyptostrobus sinensis, Sabina aquatica, Taxodium heterophyllum, Taxodium japonicum var. heterophyllum, Taxodium sinense, Thuja lineata, Thuja pensilis
Popis: stromy až 25–30 m vysoké, kmen až 120 cm tlustý (výčetní tloušťka), koruna kónická, spodní větve rozkladité, horní spíše vzpřímené, kůra hnědá nebo šedavě hnědá s hnědým nádechem, výhony dlouhé a krátké; šupinovité listy dospělých větévek přitisklé, 1.5–3 × 0.4–0.6 mm velké, s roztroušenými bílými stomatálními tečkami, báze sbíhavá, vrcholek zakřivený, listy jednoletých větévek vzpřímeně odstávající v úhlu 40–45° k ose, šídlovité, 2–7 × 0.4–0.7 mm velké, se stomatálními proužky podél všech stran; semenné šištice obvejcovité, 14–25 × 9–15 mm velké, listeny víceméně srostlé se šupinami, šupiny zploštělé, středové jsou obvejčité, 10–13 × 3–6 mm velké, báze klínovitá, vrcholový okraj se 6–10 trojúhlými zuby; semena hnědá a eliptická nebo vejčitá či podlouhlá, slabě zploštělá, 5–7 × 3–4 mm velká, s bazálním křídlem 4–7 mm, děloh 4–5; Čína a severní VietnamPoznámka: Je to třetihorní relikt, přeživší druh rodu, který byl dříve rozšířený ve čtvrtohorách před dobou ledovou. Stromy skácené větry slouží jako stavební materiál, na mosty a nábytek. Dřevo je aromatické, jemné, odolné vůči hmyzu a dobře se opracovává. Kořeny jsou měkké a houbovité, mají velkou vzplývavost a jsou využívány k výrobě bójí, zátek aj. Tanin extrahovaný z kůry a šupin šištic je užíván při tříslení, barvení. Dřeviny jsou často pěstovány na mokrých místech pro regulaci eroze a také jako větrolamy, a rovněž jsou estetické a pěkné na pohled.
Zóna: 8, 9Zdroje: 110, 124, 810
Seznam souvisejících obrázků:

K druhu můžete přidat vlastní komentář a poslat nám jej. Uvítáme také návrhy na doplnění databáze o dřeviny, které jste zde nenalezli.


Opište prosím kódKontrolní kód
Komentáře:

2019-11-05
Např. BioLib.cz či Encyklopedie jehličnatých stromů a keřů (K. Hieke, CPress, 2019, 2. vydání) uvádějí pro tento taxon český název patisovec čárkovitý. I. Novák

2017-01-15
Myslím, že u druhu G. pensilis se vytvářejí rovněž vzdušné kořeny(pneumatofory). Ani v popisu rodu ani druhu však o nich zmínka není. V první větě Poznámky asi správnější formulace ve tvaru... rodu, který byl dříve rozšířený do konce třetihor... místo ...ve čtvrtohorách před dobou ledovou. Např. o výskytu vyhynulého druhu G. europaeus, který je nejhojnějším uhlotvorným jehličnanem např. v mostecké hnědouhelné pánvi, odborná paleobotanická literatura říká: Známý je již ze svrchní křídy, v Evropě přetrvává po celé třetihory, kdy je běžně rozšířený (Kvaček a kol., 2004). I. Novák