pruh

Juniperus horizontalis
jalovec vodorovný
Autor: Moench
Čeleď: Cupressaceae-cypřišovité
Rod: Juniperus
Zařazeno: 7.6.2007
Synonyma: Juniperus communis var. jackii, Juniperus horizontalis var. douglasii, Juniperus horizontalis var. variegata, Juniperus prostrata, Juniperus sabina var. humilis, Juniperus sabina var. prostrata
Popis: zcela plazivý vždyzelený dvoudomý jehličnatý keř 0.2–0.6 m vysoký s dlouhými větvemi a hustými, vzpřímenými až horizontálně odstávajícími letorosty, kůra hnědá a v tenkých pruzích či plátcích odlupující, větévky jsou cca 1 mm tlusté, je nejnižší ze všech jalovců, jeho kořenový systém je hlubší, rozvětvený; listy jsou šupinovité, vejčité až podlouhlé, na hřbetě se žlázkou, nepichlavé, modrozelené až šedozelené, juvenilní jsou jehlicovité po 2–3 v přeslenu, 0.2–0.6 cm dlouhé, šikmo od větévky odstávající, v zimě se barví do fialova nebo červenopurpurova, po rozemnutí jsou listy méně aromatické než u chvojky; semenné šištice dozrávají 2. rokem, jsou kulovité až vejcovité, šedavě ojíněné, 0.5–0.8 cm velké, modročerné až hnědavě modré, s 1–3 semeny, ta jsou 4–5 mm dlouhá, v kultuře ale většinou neplodí; Severní AmerikaPoznámka: Roste na všech sušších či přiměřeně vlhkých a propustných, kyselých až alkalických půdách. Je to druh zcela mrazuvzdorný s minimálními nároky na vláhu, který snáší též přistínění i znečištěné ovzduší a přísušky, lze ho využít na plošné zpevňující svahové výsadby, osázení zídek a hrobů, na okraje trvalkových záhonů, rabat, kolem cest, ve vřesovištích, skalkách a podobně. Často pěstován, užíván jako krycí, kobercovitá dřevina na náspy, svahy. Vysazuje se ale pouze tam, kde je uchráněn před prorůstáním trávou nebo vytrvalými plevely, ve větších krajinářských úpravách se moc neuplatňuje. Množí se jako jalovec virginský, ojediněle také hřížením. Bývá považován někdy za americkou rasu jalovce chvojky nebo někdy za příbuzného jalovce virginského. Je dosti proměnlivý. Introdukován někdy kolem 1830, z Polska udáván dokonce 1828.
Zóna: 3, 4Zdroje: 114, 123, 124, 130, 136, 215, 810
Seznam souvisejících obrázků:

Nižší taxonomické jednotky a kultivary:

 
Juniperus horizontalis 'Admirabilis', silně rostoucí, samčí, jinak podobný 'Emerson', hlavní větve vodorovně rozložené na zemi, výška kolem 30 cm ...
 
Juniperus horizontalis 'Adpressa', velmi rychle rostoucí, husté, poduškovité rostliny jen 10–15 cm vysoké; olistění zelené, s velmi výraznými b...
Juniperus horizontalis 'Agneiszka',
 
Juniperus horizontalis 'Alpina', plazivý a 1–2 m široký, větve zprvu vzpřímeně postavené, pozvolna se ale svěšují až jsou plazivé, až 60 ...
 
Juniperus horizontalis 'Andorra Compact', od 'Plumosa' odlišný hustějším vzrůstem, užšími jehlicemi, jinak je velmi podobný, téměř poduškovitý, 30...
Juniperus horizontalis 'Andorra Compacta Variegata',
 
Juniperus horizontalis 'Andorra Variegata', rostliny habitem podobné 'Andorra Compact', ale celé rostliny jsou drobně krémově tečkované, zvláště atraktivn...
 
Juniperus horizontalis 'Argentea', velmi husté, poduškovité rostliny vysoké 15–20 cm; olistění stříbřitě modré; introdukce Plumfield Nurseries...
 
Juniperus horizontalis 'Aunt Jemima', kompaktní, poléhavé rostliny; olistění v létě šedozelené, v zimě lilákové; podobný 'Plumosa', ale menší; ...
 
Juniperus horizontalis 'Banff', široké keře s šedomodrým olistěním; nalezen v NP Banff, Calgary, Kanada, před 1984
 
Juniperus horizontalis 'Bar Harbour', vzrůst nízko poléhavý, hustý, polštářovitý, velikost až 25 × 240 cm, větévky velmi tenké, méně než 1.5 ...
 
Juniperus horizontalis 'Blue Acres', vzrůst poléhavý, výška až 30 cm, větévky vystoupavé; listy jehlicovité i šupinovité, mladé přírůstky mod...
 
Juniperus horizontalis 'Blue Arp', kompaktní a polštářovité rostliny s vystoupavými větévkami; Jeddeloh Nursery, Německo, před 1990
Juniperus horizontalis 'Blue Chip', vzrůst rozložitý, rozprostřený, hustý, sotva 30 cm výška, větve poléhavé, větévky šikmo vystoupavé a pozd...
 
Juniperus horizontalis 'Blue Forest', plazivé, ploché a kobercovité se vzpřímenými větvemi, celek připomíná malý les, v 10 letech jsou rostliny 30...
 
Juniperus horizontalis 'Blue Horizon', nízko a pomalu rostoucí rozprostřené, husté rostliny v 10 letech asi 20 × 150 cm velké; olistění je ocelově mo...
 
Juniperus horizontalis 'Blue Mat', husté a zvolna rostoucí rozprostřené dřeviny s modrozelným olistěním; vznikl před 1983, W. A. Dino, USA
 
Juniperus horizontalis 'Blue Mist', rozprostřené půdopokryvné rostliny s nahoru směřujícími špičkami větévek a stříbřitě modrozeleným nový...
 
Juniperus horizontalis 'Blue Pearl', husté keříky se vzpřímenými výhonky a větévkami; jeden z nepočetných vzpřímeně rostoucích kultivarů druh...
Juniperus horizontalis 'Blue Pygmy', velmi zvolna rostoucí, husté, rozkladité, trpasličí rostliny s juvenilním olistěním, velké asi 15 × 30 cm; sem...
 
Juniperus horizontalis 'Blue Rug Broom', výška asi 50 cm
 
Juniperus horizontalis 'Cabot Trail', velmi kompaktní rostliny; nalezen před 1993, Massachusetts, USA, R. B. Livingston
 
Juniperus horizontalis 'Clearwater Blue', rychle rostoucí a rozkladité rostliny se stříbromodrým olistěním, které se v zimě mění na purpurové; pocház...
 
Juniperus horizontalis 'Copper Harbor', jako 'Bar Harbor', ale mladší výhony světle až středně žluté, starší olistění modré a kontrastní, zimní ...
Juniperus horizontalis 'Douglasii', modrosivý a polštářovitý, pouze 30–40 m vysoký (ve středu, a to díky před sebe ležícím větvím) kultivar ...
 
Juniperus horizontalis 'Dunvegan Blue', vzrůst plazivý a statný, 5leté exempláře 450 cm široké a 15 cm vysoké; jehlice měkké, začátkem léta výraz...
 
Juniperus horizontalis 'Emerald Isle', nízké a zvolna rostoucí kompaktní rostliny s kapradinovitými větévkami a sytě zeleným olistěním; Greenleaf Nu...
 
Juniperus horizontalis 'Emerald Spreader', nepříliš rozšířený, vzrůst nízký, kobercovitě poléhavý, hustý, větve dlouhé, postranní větévky jsou p...
 
Juniperus horizontalis 'Emerson', vzrůst plazivý, pomalý, plochý, větve nepatrně šikmo vystoupavé; olistění modrozelené, šupinovité a jehlico...
 
Juniperus horizontalis 'Eximia', vzpřímené rostliny podobné 'Emerson', ale vzpřímenější a světleji šedavě zelené; pochází z USA před 1936
 
Juniperus horizontalis 'Filicina Minima', podobný 'Filicina', ale ve všech částech menší; nalezen v přírodě; introdukce Plumfield Nurseries, Nebraska, US...
 
Juniperus horizontalis 'Filicina', vzrůst plazivý a velmi pomalý, výhony světle hnědé, konečné větévky vpřed a vzhůru směřující; jehlice m...
 
Juniperus horizontalis 'Fountain', kompaktní rostliny, v létě se šedozeleným olistěním, které se v zimě mění na lilákové; podobný 'Aunt Jemin...
Juniperus horizontalis 'Glacier', vzrůst pomalý, poléhavý, až 20 cm výška a šířka až 120 cm, vhodný na vyšší kmínek; listy šupinovité, v...
Juniperus horizontalis 'Glauca Major',
 
Juniperus horizontalis 'Glauca Major', rychle a nízko rostoucí, s tlustými větvemi; olistění velmi jemné, ocelově modré, i v zimě, v 10 letech jsou r...
Juniperus horizontalis 'Glauca', intenzívně modrý a polštářovitý, pouze 0.3 m vysoký kultivar rychle rostoucí do šířky, ve stáří 2–3 m ...
 
Juniperus horizontalis 'Glenmore', roste pomalu, vzrůst plazivě kobercovitý, větve a větévky poléhavé, výhony téměř vzpřímené; jehlice zelen...
Juniperus horizontalis 'Glomerata', zakrslý kultivar, všechny výhony vzpřímené, ale nepřevyšující 20 cm výšky, často zkroucené, hustě postave...
 
Juniperus horizontalis 'Gold Fever', nízko rozkladité zakrslé dřeviny s jasně zlatým olistěním, kontrastujícím s kartouzovým vybarvením uvnitř v...
 
Juniperus horizontalis 'Gold Strike', nízké a rozkladité zakrslé dřeviny se živě žlutým juvenilním olistěním, jasně žlutá barva se může v let...
Juniperus horizontalis 'Golden Carpet', mutace 'Wiltonii', vzrůst podobný; nádherný a velmi zakrslý kultivar, mění dvě barvy, v době vegetace je intenz...
 
Juniperus horizontalis 'Gracilis', nepříliš elegantní rostliny selektované v BG Brooklyn, New York, USA, asi 1937, pravděpodobně se již nepěstuje
 
Juniperus horizontalis 'Green Acres', vzrůst kobercovitý, rychlý, hustý, až 120 cm široký; olistění husté, jehlicovité i šupinovité, zprvu namodr...
 
Juniperus horizontalis 'Gregory Ferry', výrazně rozprostřené; olistění modré; G. A. Smith, Brookes, Alberta, Kanada, před 1977
 
Juniperus horizontalis 'Grey Carpet', plazivé rostliny s vystoupavými větévkami a šedozeleným olistěním; nalezen v přírodě v Maine v USA před 1931
 
Juniperus horizontalis 'Grey Pearl', vzrůst rozložitý, nízký, hustý, větve vystoupavé, 30 cm výška; jehlice až 4 mm dlouhé, šedozelené či modr...
 
Juniperus horizontalis 'Hermit', kompaktní a rozkladité rostliny s tmavě zeleným juvenilním olistěním, v zimě se měnícím na stříbřité; nal...
 
Juniperus horizontalis 'Hughes', nízko ale poměrně rychle rostoucí, široce rozkladitý, až 30–40 × 300 cm velký, v 10 letech asi 30–60 × 150...
 
Juniperus horizontalis 'Humilis', vzrůst plazivý, poduškovitý, hustý, až 2 m široký a ve stáří pak až 30 cm vysoký, větve dlouhé a na zemi ...
 
Juniperus horizontalis 'Huntington Blue', vzrůst rozložitě kobercovitý, hustý; olistění velmi intenzívně šedomodré, v zimě více stříbřité; Monrov...
Juniperus horizontalis 'Jade River', vzrůst robustní, rychlý, hustě poléhavý, asi 20 cm vysoký; olistění jehlicovité i šupinovité, šupiny malé,...
 
Juniperus horizontalis 'Jade Spreader', vzrůstem poduškovitý, polehlý; listy modrozelené a šupinovité; Monrovia Nursery, Kalifornie, USA, před 1969
 
Juniperus horizontalis 'Jazzy Jewel', olistění silně žlutě až zlatě kropenaté asi po 25–40% povrchu, tedy ve větší míře než u některých jin...
 
Juniperus horizontalis 'Kordus Gold Carpet', nízký a plazivý, s jasně zlatým olistěním, v zimě dostává rezavý nádech, vybarvení si drží i v lehkém p...
Juniperus horizontalis 'Limeglow', mutace 'Youngstown', tvoří husté a klenutě rozkladité nízké podušky, velikost až 60 × 240 cm; juvenilní olist...
 
Juniperus horizontalis 'Livida', vzrůst hustý a poduškovitý, hlavní větve žlutohnědé a po celé délce, stejně jako postranní výhony, poléha...
 
Juniperus horizontalis 'Livingston', široce rozkladité, poléhavé samičí keře s povětšinou šupinovitými a ocelově modrými jehlicemi, na podzim mo...
 
Juniperus horizontalis 'Magic Carpet', rozkladité rostliny s krémově pestrým olistěním; sport z 'Wiltonii', F. A. Menser, Cedar Pond Nursery, Rock Hill, ...
 
Juniperus horizontalis 'Marcella', poduškovité rostliny s poléhavými větvemi a bledě šedavě zeleným olistěním, které se v zimě mění na purpu...
 
Juniperus horizontalis 'Marcellus', poléhavé rostliny, až 15 cm vysoké, větve dlouhé, hustě posázené větévkami; olistění jehlicovité, nahušt...
 
Juniperus horizontalis 'Monber', růst velmi nízký, horizontální, maximálně 15–20 cm vysoký; jehlice jsou nádherně, intenzívně ocelově modr...
 
Juniperus horizontalis 'Montana', široce rozkladité rostliny s dlouhými štíhlými nitkovitými větvemi a krátce vystoupavými větévkami; olistěn...
 
Juniperus horizontalis 'Mother Lode', vzrůst rozložitý, plazivý, plochý, nízko rostoucí, plazivé větve kořenující, asi 10 × 240–300 cm velký; ...
 
Juniperus horizontalis 'Neumann', zploštělé, kulovité, výjimečně pomalu rostoucí zakrslé dřeviny s modravě zeleným olistěním, v 10 letech js...
 
Juniperus horizontalis 'Pancake', velmi pomalu rostoucí půdopokryvný jalovec, výška pouze kolem 8–10 cm; jehlice měkké, nepichlavé, světle zele...
 
Juniperus horizontalis 'Petraea', vzrůstné a ploché rostliny s matně stříbřitě zeleným olistěním, které zůstává stejně vybarvené i v zim...
 
Juniperus horizontalis 'Pigmalion', rostliny po mnoha letech 20 cm vysoké, drobné až trpasličí, husté, chomáčovité, olistění je sytě modré podo...
 
Juniperus horizontalis 'Planifolia', velmi rychle rostoucí, půdopokryvné, v 10 letech 20–25 cm vysoké rostliny s dlouhými větvemi a stříbromodrým ...
Juniperus horizontalis 'Plumosa', je šedozeleně zbarvený, v zimě až purpurový, 0.5–0.6 m vysoký kultivar s plazivými větvemi a vystoupavými v...
 
Juniperus horizontalis 'Prairie Elegance', rozprostřený; jehličí jasně zelené
 
Juniperus horizontalis 'Prince of Wales', velmi nízko rostoucí a hustý, až 15 cm výška a šířka až 150 cm, větve těsně nad sebou ležící; olistění...
 
Juniperus horizontalis 'Procumbens', vzrůst nízko rozložitý, poduškovitý, až 4 m široký, ve středu jsou rostliny až 20 cm vysoké, větve nestejn...
Juniperus horizontalis 'Prostrata', poléhavý, poduškovitý, 3–4 m široký, ve středu 20–30 cm vysoký, hlavní větve dost strnulé, velmi dlouhé,...
 
Juniperus horizontalis 'Pulchella', habitus poléhavý a poduškovitý, ale jen nejvýš kolem 1 m široký a 10–15 cm vysoký, velmi pomalu roste, symetr...
 
Juniperus horizontalis 'Repens', šedozelené rostliny obvykle pouze jednosměrně rozkladité; F. H. Grootendorst & Sons, 1940
 
Juniperus horizontalis 'Schmidt', nalezen v USA 1968, J. H. Schmidt, Milburn, New Jersey, uváděn 1968, Watnong Nursery, New Jersey, USA
 
Juniperus horizontalis 'Schoodic Point', ploché, ohebné, plazivé rostliny; nalezen v USA, Maine, Schoodic Point, R. B. Livingston
 
Juniperus horizontalis 'Silver Sheen', nízké a rozkladité půdopokryvné rostliny se stříbromodrým olistěním; klon 'Douglasii'
 
Juniperus horizontalis 'Sunspot', pestrolisté, rozkladité dřeviny, olistění celých větví žlutě tečkované; introdukce Girard Nurseries, Ohio, U...
 
Juniperus horizontalis 'Turquoise Spreader', obzvláště ploše poléhavý, větvení poněkud nepravidelné, dost husté, konečné větévky vějířovitě rozpro...
 
Juniperus horizontalis 'Two Medicine', husté a ploché, kobercovité rostliny se (šedo)modrým olistěním; introdukce Iseli Nursery, Oregon, USA, 1990
 
Juniperus horizontalis 'Variegata', vzrůst poléhavý, až 2 m vysoký, se středem asi 30 cm vysokým, konečné větévky vzpřímené a se smetanově b...
 
Juniperus horizontalis 'Venusta', k zemi přiléhající, hustý, podobný 'Wiltonii', ale olistění tmavěji modravě zelené; Raraflora Nursery, Pensyl...
 
Juniperus horizontalis 'Villa Maria', má zelenou barvu s (krémově) bílým panašováním po celých rostlinách; zploštělé rozprostřené dřeviny, š...
 
Juniperus horizontalis 'Viridis', samičí; vzrůst poléhavý, hustě větvený, široký, 50–60 cm vysoký, větve vodorovně rozprostřené, stejně ...
 
Juniperus horizontalis 'Wapiti', poléhavý, velmi silně rostoucí, zřejmě bude nejsilněji rostoucím kultivarem této skupiny, v 6 letech pokryje 5...
 
Juniperus horizontalis 'Watnong', otevřeně rozkladité rostliny; samičí, plodí; pravděpodobně registrován Watnong Nursery, New Jersey, USA, 1967
 
Juniperus horizontalis 'Webberi', nízké a poduškovité rostliny s (zelenavě) modravým či šedozeleným olistěním, výška až 15 cm, postranní v...
 
Juniperus horizontalis 'Wilms', mutace na 'Andorra Compact'; zvolna rostoucí, připomínající 'Andorra Compact', olistění adultní, šedozelené; K...
Juniperus horizontalis 'Wiltonii', vzrůst velmi hustý, větvený, kobercovitý, vhodný jako půdní kryt a jeden z nejlepších půdopokryvných kultiva...
Juniperus horizontalis 'Winter Blue', vzrůst podobný 'Plumosa', větve ale více rozprostřené, poléhavě rozkladitý, asi 40 × 150 cm velký; olistění...
 
Juniperus horizontalis 'Wisconsin', středně vzrůstné, se sytě modrým juvenilním olistěním
 
Juniperus horizontalis 'Yougstown', vzrůst nízký a rozložitý, hodně plochý, nižší než 'Plumosa Compacta'; olistění husté; velmi podobný 'Ando...
 
Juniperus horizontalis 'Yukon Belle', nízko rostoucí, poléhavý, nepravidelný, široký; olistění jasně stříbromodré a převážně šupinovité, je...
K druhu můžete přidat vlastní komentář a poslat nám jej. Uvítáme také návrhy na doplnění databáze o dřeviny, které jste zde nenalezli.


Opište prosím kódKontrolní kód
Komentáře: