pruh

Pinus mugo
borovice kleč
Autor: Turra
Čeleď: Pinaceae-borovicovité
Rod: Pinus
Zařazeno: 9.6.2007
Synonyma: Pinus montana, Pinus mugo subsp. pumilio, Pinus montana subsp. pumilio, Pinus montana var. prostrata, Pinus montana subsp. prostrata
Popis: vždyzelený jehličnatý pomalu rostoucí rozložitý keř, většinou vytváří vícekmenný tvar s vystoupavými kmínky nebo široce rozložitý tvar s plazivými kmínky, dorůstá výšky 2–3(–5) m, kořeny dlouhé, ploše rozložené, větve leží na zemi až 10 m daleko od báze, letorosty zelenavé, lysé, kůra popelavě šedohnědá až černavě šedá, pupeny vejcovitě kónické či cylindrické, 6–9 mm, hnědé až červenohnědé, pryskyřičnaté; jehlice po 2 ve svazku, tupé, často srpovitě zakřivené, hustě nahloučené, 3–7 cm dlouhé, jasně až tmavě zelené, vytrvávají 4–6(–10) let, pryskyřičných kanálků je 3–7, pochvy svazečků šedé, 15–18 mm, vytrvávající; samčí šištice oranžové nebo karmínové, stopkaté, samičí krátce válcovité, fialové; šišky přisedlé nebo krátce stopkaté, po 1–3 na konci loňských větévek, vejcovité, symetrické, tmavě hnědé, s plochými štítky, do 6 cm dlouhé, dozrávají 2.–3. rokem; semena světle šedohnědá až černá, vejcovitá, 3–5 mm, křídlo hnědočerné a asi 2–3× delší než semeno, děloh nejčastěji 5–7; Alpy, Pyreneje, Apeniny, Karpaty, na území ČR: Šumava, Krkonoše, Jizerské hory, roste až do výše 2500 m n. mPoznámka: Její předností je odolnost vůči nízkým teplotám a suchu, nenahraditelná je její půdoochranná funkce nad hranicí lesa, je zdrojem pryskyřice využívané v medicíně či kosmetice. V minulosti bylo klečové dřevo používáno jako palivo a k získávání terpentýnu, je tvrdé a těžké; kleč se pro získání pastvin v polohách ve velkém klučila a vypalovala, na vrchovištích se zase odstraňovala kvůli těžbě rašeliny, ale postupující ničivá eroze vedla posléze k omezení pastvy a vysazování klečí i tam, kde dříve nerostla. Jehlice jsou zdrojem oleje a v Bulharsku jsou užívány pro výrobu výborného bylinného čaje. V okrasném zahradnictví se využívá jejího estetického účinku, zejména na velkých alpínech, a pěstuje se v mnoha atraktivních kultivarech. V lepších než vysokohorských podmínkách však roste bujněji, což může být na škodu vzhledu. Záměrně se pěstuje asi od 1779. Její habitus, tedy nízký a křovinatý vzrůst a také poléhající bazální část jsou prostředkem jak se vypořádat s růstem v polohách s hlubokou sněhovou pokrývkou a lavinami; vzpřímené konce větví se pod sněhem přitisknou k zemi, po jeho odtátí se napřímí. Rostliny tvoří velmi vzácně i stromkovité tvary s rovným kmenem. Tato borovice může v širším slova smyslu představovat určitý komplex borovic s velkou morfologickou variabilitou, např. nejen kosodřevina, ale také borovice blatka (Pinus rotundata), různí kříženci a pak ještě podobnou Pinus uncinata. Je silně světlomilná, neschopná růst v zástinu, proto jsou její typická stanoviště tam, kde ji jiné dřeviny nemohou ohrožovat, tedy nad hranicí lesa, na nevyhovujících podkladech nebo na surových klimatických inverzích. Snese vysychavé podklady, roste i v nadbytku vláhy. Dobře se přesazuje a snáší nešetrné zacházení, odolná vůči klimatickým extrémům, poměrně tolerantní vůči imisím. Množíme výsevem, kultivary podle potřeby roubujeme na semenáče původního druhu nebo borovice lesní.
Zóna: 2Zdroje: 114, 118, 124, 136, 156, 215, 811
Seznam souvisejících obrázků:

2007.05.11   bonsai (Botanická zahrada Praha Troja) (A11)
2007.05.11   bonsai (Botanická zahrada Praha Troja) (A11)
2007.05.11   bonsai (Botanická zahrada Praha Troja) (A11)
2006.12.08   habitus (Botanická zahrada Praha Troja) (A11)
2007.10.19   habitus (Botanická zahrada Praha Troja) (A11)
2007.06.20   habitus (Botanická zahrada UK Na Slupi) (A10)
2012.05.20   habitus (L3530) (Telč, park) (E67)
2012.07.28   habitus (L4601) (Čestice, zámecký park) (E80)
2007.10.08   habitus (rašeliniště Jizery, polská strana, Jizerské hory) (F49c)
2009.07.18   habitus (trasa Zelené pleso - Kopské sedlo, Tatry, Slovensko) (F61)
Nižší taxonomické jednotky a kultivary:

 
Pinus mugo 'Agnieszka', zvolna rostoucí, v 10 letech asi 50 × 100 cm velké keře; jehlice jsou v mládí žluté, během sezóny se mění na...
 
Pinus mugo 'Allen's Seedling', zvolna rostoucí, zakrslé, v 10 letech asi 60 × 40 cm velké; jehlice jasně zelené; uváděna z roku 1986
 
Pinus mugo 'Allgäu', vzrůst kompaktní, hustý, zakrslý, kulovitý až vystoupavý, do 60 cm vysoký a stejně široký, výhony krátké; ...
 
Pinus mugo 'Almhutte', husté a zploštělé, bochánkovité, zakrslé, v 10 letech asi 40 × 50 cm velké rostliny; jehlice jsou drobné, jasn...
 
Pinus mugo 'Alpen Hexe', kompaktní a kulovité, zakrslé, v 10 letech asi 25 × 25 cm velké rostliny; jehlice jsou krátké a zelené; uváděn...
 
Pinus mugo 'Alpenglow', okrouhlé a kompaktní, zakrslé dřeviny, v 10 letech asi 75 × 75 cm velké; jehlice krátké, jasně zelené; vybrán...
 
Pinus mugo 'Alpenzwerg', vzrůst pravidelně a široce kuželovitý, 15leté rostliny asi 150 cm vysoké
 
Pinus mugo 'Amber Gold', zakrslé rostliny, v 10 letech asi 35 × 70 cm velké; jehlice jsou v zimě jasně žluté; vznikla před 1990 v Austrá...
 
Pinus mugo 'Andrzej', polský kultivar, jeden z mála kultivarů kleče, který má sloupovitý růst, přírůstky 15–20 cm ročně, v 10 l...
 
Pinus mugo 'Annamarie', kompaktní a okrouhlé, zakrslé, v 10 letech asi 30 × 30 cm velké rostliny; vznikla před 2005, Nizozemsko
 
Pinus mugo 'Arpad', vzrůst pravidelně (široce) kuželovitý a stěsnaný, asi 150 × 100 cm velký; jehlice až 6 cm dlouhé, zelené až...
 
Pinus mugo 'Aurea Fastigiata', husté a zvolna rostoucí, vzpřímené, široce pyramidální rostliny v 10 letech asi 120 × 60 cm velké; jehlice jso...
 
Pinus mugo 'Aurea', polozakrslá, otevřeně keřovitá, v 10 letech asi 150 × 200 cm velká; jehlice světle zelené, dlouhé, zkroucené,...
 
Pinus mugo 'Balkan Aurea', vybarvuje se již brzy na podzim žlutě a jasnou barvu pak na jaře brzy ztrácí; má keřovitý růst, roste zvolna, ...
 
Pinus mugo 'Ballaibac', okrouhlé, zakrslé, v 10 letech asi 50 × 50 cm velké rostliny; jehlice krátké, zelené; uváděna z Belgie 2009
Pinus mugo 'Benjamin', vzrůst polokulovitý, stěsnaný, zploštělý, v 10 letech asi 30 × 50 cm velká, později až 40 × 70 cm; jehlice a...
 
Pinus mugo 'Beran', husté a kulovité rostliny s nápadně červenými pupeny, přírůstky asi 25 mm ročně, 10leté rostliny asi 30 cm v...
 
Pinus mugo 'Bergman', velmi stěsnané, kompaktní a zakrslé; původ neznámý, uváděna 1996
 
Pinus mugo 'Blažek', okrouhlé a zakrslé, roční přírůstek 2 cm; jehlice jsou sytě zelené; původem čarověník na 'Wintergold' před...
 
Pinus mugo 'Blue Globe', kulovité rostliny s modrozelenými jehlicemi; selekce L. Konijn, Nizozemsko, distribuce 1982
 
Pinus mugo 'Bonsai Kramer', zvolna rostoucí, miniaturní, ploché, bochánkovité, v 10 letech asi 10 × 20 cm velké; jehlice jsou velmi krátké,...
 
Pinus mugo 'Boží Dar', stěsnané, kulovité, zakrslé, v 10 letech asi 20 (–40) cm vysoké, přírůstky asi 2 cm ročně; jehlice jsou velm...
 
Pinus mugo 'Brevifolia', má vejcovitý habitus s korunou pravidelně uspořádanou a velmi vzdušnou; jehlice pouze 1 cm dlouhé, ve 20 letech d...
 
Pinus mugo 'Bubikopf', vzrůst nepravidelně vejcovitý až kuželovitý, pomalý, 15leté rostliny asi 70–80 × 100 cm velké; jehlice až 3...
 
Pinus mugo 'Bucco', velmi kompaktní, zakrslé rostliny; semenáč P. mugo var. pumilio, T. Streng, Nizozemsko, pojmenována 1984
 
Pinus mugo 'Bultinck Compact', ploše rozkladité, zakrslé rostliny s ročním přírůstkem 2–4 cm; vznikla před 2010, Bultinck Nursery, Belgie
 
Pinus mugo 'Carsten', keřovitě rostoucí, zakrslý a rozkladitý kultivar, s velmi intenzívní žlutooranžovou až zlatožlutou barvou jeh...
 
Pinus mugo 'Chameleon', zvolna rostoucí, pestré rostliny, v 10 letech asi 60 × 60 cm velké; jehlice zelené a se žlutými pruhy; vznikla 20...
 
Pinus mugo 'Champ', výjimečně zakrslé a polštářovité rostliny, v 10 letech asi 20 × 20 cm velké; vznikla jako semenáč před 1986...
 
Pinus mugo 'Columbo', vzrůst široce kuželovitý, vzpřímený, stěsnaný, asi 2–3 m vysoký a až 120 cm široký, roční přírůstek ...
 
Pinus mugo 'Compacta', vzrůst hustý a kulovitý, výhony vystoupavé, špičky víceméně vzpřímené; jehlice hustě nahloučené, tmavoze...
 
Pinus mugo 'Congesta', miniaturní, větévky a jehlice drobné, nahloučené, v 10 letech jsou rostliny asi 10 × 20 cm velké; uváděna 2009...
 
Pinus mugo 'Contorta', kompaktní, kulovité, zakrslé dřeviny v 10 letech asi 50 × 50 cm velké; jehlice jsou krátké, pokroucené; uvádě...
 
Pinus mugo 'Corley's Mat', nízké a poduškovité rostliny, kobercovitě poléhavé, asi 20 × 70 cm velké; jehlice až 5 cm dlouhé, svěže až...
Pinus mugo 'Curly',
 
Pinus mugo 'Czerny Podok', zploštělé, kulovité, zakrslé, v 10 letech asi 40 × 60 cm velké rostliny; jehlice krátké, tmavě zelené; vznikl...
 
Pinus mugo 'Dave's Choice', malé a kulovité zploštělé rostliny, v 10 letech asi 25 × 35 cm velké; jehličí je tmavě zelené, krátké; nale...
 
Pinus mugo 'Dezember Gold', vzrůst poněkud bujnější než má 'Winter Gold', jehlice v létě zelené, od XII–III hlavně na slunném stanovi...
 
Pinus mugo 'Dikobraz', čarověník s krásně zlatavě zbarvenými konci jehlic, které jsou v zimě výraznější, jehlice jsou pouze 2 cm d...
 
Pinus mugo 'Dolomiten', uváděna 1983, Horstmann Nurseries, ale bez dalších údajů
 
Pinus mugo 'Donna's Mini', kupolovité, stěsnané, zakrslé, v 10 letech asi 20 cm vysoké rostliny; jehlice jsou krátké, zelené; vznikla 1991,...
 
Pinus mugo 'Drygalla', zploštěle kulovité, v 10 letech asi 50 × 60 cm velké rostliny; jehlice jsou krátké, tmavě zelené; uváděna 200...
 
Pinus mugo 'Dunajec', vzrůst rychlý, nepravidelný, výška asi 60 cm, šířka kolem 125 cm; jehlice až 5 cm dlouhé, namodrale šedozelen...
 
Pinus mugo 'Echiniformis Poplze', podobná 'Mops', ale habitus hrubší, ploše kulovitý, 28leté rostliny jsou asi 60 × 130 cm velké; jehlice jsou tvr...
 
Pinus mugo 'Echiniformis', vzrůst stěsnaný, pravidelně polokulovitý, asi 45–70 × 70 cm velký; jehlice až 4 cm dlouhé, zelené, někdy na...
 
Pinus mugo 'Eiselt', vzrůst velmi zakrslý, stěsnaný, nepravidelný, pomalu roste, 10leté rostliny 10(–30) cm vysoké, přírůstky asi...
 
Pinus mugo 'Elegance', kompaktní, zakrslé, se světle zeleným jehličím a hnědými pupeny, v 10 letech jsou rostliny asi 40 × 40 cm velk...
 
Pinus mugo 'Elfengreen', nízké, kompaktní, zploštělé, bochánkovité rostliny; jehlice krátké, sytě až tmavě zelené; Oregon State Uni...
 
Pinus mugo 'Ellie B', zvolna rostoucí, v 10 letech asi 1 × 1 m velké; jehlice jsou krátké; uváděna 1986, J. W. Spingarn, New York, USA
 
Pinus mugo 'Emerald Tower', vzpřímené, zvolna rostoucí; jehlice jsou tmavě zelené; uváděna z USA 1985
 
Pinus mugo 'Enci', nízké rostliny, velikost asi 100 × 150 cm
 
Pinus mugo 'Eschrich', vznikla z čarověníku; uváděna 1993, Horstmann Nurseries, Německo
Pinus mugo 'Esveld Select', vzrůst hustý, asi 1 m výška, podobná 'Mops', ale menší, vrcholek zploštělý, ve stáří jsou rostliny široké...
 
Pinus mugo 'Excelence', okrouhlé a zakrslé, v 10 letech asi 30–40 × 30–40 cm velké rostliny, přírůstky asi 3 cm ročně; jehlice krá...
 
Pinus mugo 'Fastigiate', zvolna rostoucí, kompaktní, sloupovité keře, v 10 letech asi 180 × 70 cm velké; jehlice tmavě zelené; uváděna ...
Pinus mugo 'Fischleinboden', kulovité a zakrslé rostliny, v 10 letech asi 50 × 50 cm velké, pupeny tmavé; vznikla ve Fischleindal, Nizozemsko, u...
 
Pinus mugo 'Flanders Belle', kulovité, zakrslé, v 10 letech asi 40 × 40 cm velké; jehlice jsou krátké a zelené; nalezena jako čarověník na ...
 
Pinus mugo 'Frisby', vzrůst bujný, na půdním povrchu poléhá, 5leté rostliny asi 80 cm široké; jehlice poměrně dlouhé a lehce krou...
Pinus mugo 'Frisia', roste velmi pomalu, nepravidelně kuželovitě, až 2 m vysoká a 140 cm široká, větve strnule vzpřímené, hustě v...
 
Pinus mugo 'Frodo', kulovité, zakrslé, v 10 letech asi 30 × 30 cm velké rostliny s krátkými, zelenými jehlicemi; v kultuře v Rakousk...
 
Pinus mugo 'Frosty', husté, zploštělé, kulovité rostliny se šedavě zeleným jehličím, pravidelně promíseným bledě krémově bíl...
 
Pinus mugo 'Fructata Poplze', roste pomaleji, 28leté rostliny asi 60 × 80 cm velké, habitus kalichovitý, plodé již jednoletí roubovanci; selekc...
Pinus mugo 'Fructata', vzrůst pravidelně kulovitý až ploše kulovitý, hustý, výška asi 70–100 cm; tvoří početné malé šišky; je...
 
Pinus mugo 'Frühlings Gold', zvolna až středně rychle roste, v 10 letech asi 80 × 100 cm velká, na jaře jsou mladé větévky krémově žluté...
 
Pinus mugo 'Gallica', silně rostoucí, vzpřímené, otužilé dřeviny; semenáč var. rostrata nebo var. rotundata; pravděpodobně není j...
 
Pinus mugo 'Gerringong', kompaktní, okrouhlé, pestré a zakrslé dřeviny, v 10 letech asi 70 × 70 cm velké; jehličí je až po 25% povrchu ...
 
Pinus mugo 'Glendale', roste rychle, habitus nepravidelně stěsnaný, keřovitý, asi 150 cm výška, širší než vysoký; jehlice až 4 cm ...
 
Pinus mugo 'Gnom', vzrůst velmi hustý a kulovitý až kuželovitý, až k zemi zavětvená, v 10 letech asi 75 × 75 cm velká, výhony v...
 
Pinus mugo 'Gold Spire', nové přírůstky jsou žluté, vybledávají na zelené
 
Pinus mugo 'Golden Glow', vzrůst keřovitý, nepravidelný, vzpřímený, zvolna roste, výška až 120 cm, vyšší než široká; jehlice až 6...
 
Pinus mugo 'Golden Mound', okrouhlé a zvolna rostoucí, v 10 letech asi 70 × 70 cm velké; jehlice jsou v zimě zlatožluté; uváděna 2005, Gor...
Pinus mugo 'Golden Skiiper',
 
Pinus mugo 'Goldspire', zakrslé rostliny, tzv. svíčky na jaře zlatožluté; uváděna z USA 1990
 
Pinus mugo 'Gordon Bentham', miniaturní, zploštělé, bochánkovité, v 10 letech asi 20 × 30 cm velké; jehlice jsou drobné, sytě zelené; vzni...
 
Pinus mugo 'Green Alps', zvolna rostoucí, zploštělé, kulovité rostliny, v 10 letech asi 100 × 150 cm velké; jehlice jsou krátké a zelen...
 
Pinus mugo 'Green Candle', okrouhlý, kulovitý až kuželovitý keřovitý vzrůst, větve strnule a šikmo vystoupavé, výhony tlusté, v 10 let...
 
Pinus mugo 'Green Column', vzrůst kuželovitý až sloupovitý, stěsnaný, až 250 cm vysoký a 150 cm široký, větve vystoupavé, roční př...
 
Pinus mugo 'Green Creeper', zvolna rostoucí, zem pokrývající rostliny s krátkými, zelenými jehlicemi, v 10 letech asi 20 × 75 cm velké; uv...
 
Pinus mugo 'Green Globe', ploché, kulovité, zakrslé, v 10 letech asi 20 × 40 cm velké rostliny; jehlice jsou zelené; uváděna 2009, Stanley...
 
Pinus mugo 'Green Mountain', vzrůst stěsnaný, širší než vysoký, asi 175 cm výška; jehlice až 6 cm dlouhé, lehce točené, světle zelené...
 
Pinus mugo 'Green Shadow', plazivá kleč s vystoupavými konci větví; jehlice tmavě zelené a asi 3 cm dlouhé; velmi pěkná je naroubovaná n...
 
Pinus mugo 'Grüne Kugel', vzrůst ploše kulovitý, hustý roste pomalu, 15leté rostliny asi 80 cm vysoké a stejně široké; jehlice až 3 cm d...
 
Pinus mugo 'Halada', malé a kulovité, zakrslé rostliny v 10 letech asi 25 × 25 cm velké, přírůstky asi 2 cm ročně; jehlice jsou kr...
 
Pinus mugo 'Hana', malé a zakrslé, kulovité, lehce naježené, v 10 letech asi 22–30 × 30–34 cm velké; jehlice jsou krátké, zele...
 
Pinus mugo 'Hazeldale Column', úzce sloupovité, zakrslé rostliny s krátkými a zelenými jehlicemi; vznikla před 2010, Hazeldale Nursery, Oregon, ...
 
Pinus mugo 'Hedgehog', uváděna 1981, Gordon Bentham, Kanada ale bez dalších údajů
 
Pinus mugo 'Heideperle', čarověník pravidelně kulovitého tvaru, s přírůstky 3–5 cm ročně; jehlice na koncích mírně stočené; nep...
 
Pinus mugo 'Heinrich's Triumph', rychle rostoucí, kulovité rostliny s modravým olistěním; uváděna 2009, Edwin Smits, Nizozemsko
 
Pinus mugo 'Heins Triumph', vzrůst stěsnaný, asi 1 m výška; jehlice až 35 mm dlouhé, velmi hustě shloučené, mladé výhony světlejší; 1...
 
Pinus mugo 'Helvetica', široce kulovité rostliny; uváděna 1951, Hooftman Nursery, Nizozemsko
 
Pinus mugo 'Henry', jehlice velmi krátké; získána 1985, arboretum Trompenburg, Nizozemsko, ze Švýcarska
 
Pinus mugo 'Hereygers', kompaktní a zakrslé rostliny se zelenými jehlicemi, v 10 letech asi 50 × 50 cm velké; uváděna z Belgie 2009
Pinus mugo 'Hesse', zakrslý kultivar, nízký, velmi stěsnaný až poduškovitý, pomalu rostoucí, asi 90 × 150 cm velký; jehlice 6–8...
 
Pinus mugo 'Hoersholm', zvolna rostoucí pestrolisté rostliny, v 10 letech asi 150 × 100 cm velké; jehlice jsou v létě krémově zelené; p...
 
Pinus mugo 'Honeycomb', kompaktní, zakrslá, roční přírůstek asi 5 cm; jehličí v létě sytě zelené až žlutozelené, přes zimu hezk...
 
Pinus mugo 'Horstmann Dwarf', zvolna rostoucí, v 10 letech asi 80 × 80 cm velké rostliny; jehlice jsou krátké a zelené; vznikla před 1983, Hors...
 
Pinus mugo 'Hostýn Gold', vzrůst zakrslý, ploše zaoblený, hustý a nahloučený, v 10 letech asi 20 × 80–100 cm velký, vzrůst nápadně p...
 
Pinus mugo 'Hostýn Mini', kultivar vznikl jako věník na kultivaru 'Slavinii'; velmi kompaktně a kulovitě rostoucí, v 10 letech asi 30–40 cm...
Pinus mugo 'Humpy', roste pomalu, habitus stěsnaný, kompaktní, nepravidelně ploše polštářkovitý, větve krátké, 15leté rostliny ...
 
Pinus mugo 'Hvožďany', zploštělé, kulovité, zakrslé, přírůstky asi 2 cm ročně, v 10 letech asi 30 × 30 cm velké rostliny; jehlice s...
 
Pinus mugo 'Ironside', malé a polštářovité rostliny, v 10 letech asi 50 × 50 cm velké; jehlice jsou krátké, tmavě zelené; uváděna ...
 
Pinus mugo 'Iseli Flat Top', velmi husté, stěsnané, nízké a bochánkovité; uváděna 1985, Iseli Nursery, Oregon, USA
 
Pinus mugo 'Jackal', stěsnané, vzpřímené, zakrslé, v 10 letech asi 70 × 50 cm velké rostliny; jehlice krátké a tmavě zelené; uvá...
 
Pinus mugo 'Jakobsen Variegated', kompaktní, zakrslé rostliny s mladými přírůstky žlutými, během léta zelenajícími; na plném slunci může do...
Pinus mugo 'Jakobsen', vzrůst málo větvený, nepravidelný, asi 45 × 70 cm velký, větve tlusté, roste asi 5–10 cm ročně; jehlice až...
Pinus mugo 'Jalubí', nejvyšší ze skupiny v zimě žloutnoucích klečí, okrouhlý, vzpřímený, zvolna rostoucí, v 10 letech jsou rostl...
 
Pinus mugo 'Jeddeloh', vzrůst podobný jako má 'Corley's Mat', poduškovitý, textura hrubší, roční přírůstek asi 10 cm; vznikla v arb...
 
Pinus mugo 'Jim's Dwarf', okrouhlé a miniaturní, bochánkovité rostliny s malými a jasně zelenými jehlicemi; vznikla po 2010, Schaeffer Nurs...
 
Pinus mugo 'Jitka', zploštělé, okrouhlé, zakrslé, v 10 letech asi 30 × 30 cm velké rostliny; jehlice krátké, leskle zelené; uvád...
 
Pinus mugo 'Joséphine Leney', rostla ve Windsor Great Park (1992), ale bez dalších údajů
 
Pinus mugo 'Kafumbi', kulovité, zakrslé, v 10 letech asi 40 × 40 cm velké rostliny; jehlice jsou krátké, zelené; vznikla před 2000 v N...
 
Pinus mugo 'Kalouš', kulovité, zakrslé, v 10 letech asi 50 × 50 cm velké rostliny s tlustými, zakřivenými, tmavě zelenými jehlicemi ...
 
Pinus mugo 'Kalus', charakteristický ploše kulovitým tvarem, stěsnaně bochánkovitým, roční přírůstek asi 15–20 mm, v 10 letech...
 
Pinus mugo 'Kamila', okrouhlé, zakrslé, v 10 letech asi 40 × 40 cm velké rostliny; jehlice zelené; v kultuře v Nizozemsku před 2000
 
Pinus mugo 'Kiril', kulovité a zakrslé rostliny s ročním přírůstkem 3–4 cm; jehlice jsou zelené; vznikla před 2007 v České repu...
Pinus mugo 'Kissen', roste velmi pomalu, habitus stejnoměrně polokulovitý, velmi hustý, roční přírůstek asi 5 cm; jehlice pouze 1 cm...
 
Pinus mugo 'Kladsko 3', vzrůst pravidelně kulovitý, přírůstky asi 3 cm, 10leté rostliny asi 30 cm vysoké; V. Fritsche a V. Bureš, nále...
 
Pinus mugo 'Kleiner Roscutek', kompaktní, okrouhlé, zakrslé, s krátkými a zelenými jehlicemi, v 10 letech asi 40 × 40 cm velké; uváděna z Bel...
 
Pinus mugo 'Klosterkötter', vzrůst stěsnaný, vícekmínkový, kompaktní, větve vystoupavé, zprvu plošeji postavené, 15leté rostliny asi 80 ...
 
Pinus mugo 'Knajpa', zakrslé rostliny, v 10 letech asi 50 × 50 cm velké; jehlice jsou dlouhé, zelené; uváděna 2009 z Belgie
Pinus mugo 'Knapenburg', vzrůst široce vzpřímený a dost řídký a hrubý, asi 2 m výška a poměrně široký; jehlice 3–5 cm dlouhé, (...
 
Pinus mugo 'Kobold', zakrslý kultivar, vzrůst široký a kulovitý či polokulovitý, větve dost strnulé a tlusté, pupeny po 3–5, voln...
 
Pinus mugo 'Koe Gelb', kulovité, zakrslé rostliny v 10 letech asi 75 × 75 cm velké; jehlice jsou zelené, v zimě se mění na světle kré...
 
Pinus mugo 'Koemans Franz', kompaktní, okrouhlé, zakrslé rostliny v 10 letech asi 40 × 40 cm velké; jehlice krátké, zelené; uváděna 2009 z...
 
Pinus mugo 'Kokarde', keřovitě poléhavá, až 150 cm vysoká, širší než vysoká, větve nahoru ohnuté, vzrůst a velikost jehlic podob...
Pinus mugo 'Krauskopf', vzrůst nepravidelně plochý až kobercovitý, hustý, k zemi přiléhající, v 10 letech jsou rostliny asi 35 × 100 ...
 
Pinus mugo 'Krca', miniaturní, okrouhlé, v 10 letech asi 35 × 35 cm velké; jehlice běžné velikosti; uváděna 2009, Stanley & Sons N...
 
Pinus mugo 'Kronprinz', zploštělé, kulovité rostliny v 10 letech asi 50 × 80 cm velké; jehlice jsou světle zelené; uváděna 2009, Edwin...
 
Pinus mugo 'Kuck's Minimops', okrouhlé a zakrslé rostliny s krátkými, tmavě zelenými jehlicemi, v 10 letech asi 40 × 40 cm velké; vznikla pře...
 
Pinus mugo 'Kudrnáč', vzrůst poléhavý až plazivý, hustý a velmi kompaktní, roste pomalu, přírůstky asi 2 cm ročně, v 10 letech asi...
 
Pinus mugo 'Laarheide', jedna z nejzakrslejších klečí, přírůstky pouze 5 cm ročně, ploše keřovitá, pozvolna vystoupavá, větévky m...
 
Pinus mugo 'Laurin', vzrůst široce keřovitý či polokulovitý, hustě a pravidelně větvený, větve šikmo vystoupavé, 15leté rostlin...
 
Pinus mugo 'Lemon', zploštěle kulovitý, trpasličí kultivar, v 10 letech asi 40 × 60 cm velký; po celý rok drží zlatou či zlatožl...
 
Pinus mugo 'Lew Hill Upright', husté a vzpřímené, zakrslé, v 10 letech asi 75 × 40 cm velké rostliny; jehlice jsou krátké, jasně zelené; uv...
 
Pinus mugo 'Lew Hill', krásné a zvolna rostoucí, fastigiátní, roste asi 10 cm ročně; Z3
 
Pinus mugo 'Liliput', vzrůst široce kónický až polokulovitý, stěsnaný, až 60 cm výška; jehlice až 15 mm dlouhé, zelené až šedo...
 
Pinus mugo 'Little Boy', vzrůst zakrsle stěsnanější, větévky tenké, přírůstky asi 5 cm ročně; jehlice řídce rozmístěné, 15–20...
 
Pinus mugo 'Little Delight', kulovité a zakrslé, v 10 letech asi 30 × 30 cm velké rostliny; jehlice krátké, zelené; vznikla 1989, Robert Finch...
 
Pinus mugo 'Little Goldstar', vzrůst stěsnaný, kompaktní, nepravidelný, až 70 cm výška, širší než vysoký; jehlice 3–4 cm dlouhé, v lé...
Pinus mugo 'Loucký', zakrslé rostliny v 10 letech asi 50 × 50 cm velké; jehlice jsou dlouhé a tmavě zelené; uváděna 2009 z Belgie
 
Pinus mugo 'Maike', husté, zvolna rostoucí, kulovité, miniaturní, pokryté světle hnědými pupeny, roční přírůstek 1–2 cm; v ku...
 
Pinus mugo 'Mala Felica', uváděna z Německa 1983, ale bez dalších údajů
 
Pinus mugo 'Maleton', uváděna 1992, Libo Nursery, Nizozemsko, 1992, ale bez dalších údajů
 
Pinus mugo 'Malik Gelb', vzpřímené, zvolna rostoucí, roční přírůstek asi 5 cm; jehličí je v zimě oranžovožluté; v kultuře v Rakou...
 
Pinus mugo 'Manuela', stěsnané, kulovité, zakrslé, v 10 letech asi 30 × 30 cm velké rostliny s početnými, oranžovohnědými pupeny; j...
 
Pinus mugo 'Marand', vzrůst nepravidelně keřovitý, vzdušný, široce vzpřímený, pomalý, až 175 cm výška i šířka; jehlice 4–6...
 
Pinus mugo 'March', husté a pomalu rostoucí, bohatě větvené, rozkladité, 7leté rostliny asi 25 × 40 cm velké; jehlice až 55 mm dlo...
 
Pinus mugo 'Margot', husté a kulovité, miniaturní rostliny v 10 letech asi 30 × 30 cm velké; jehlice krátké, tlusté, zelené; v kultu...
 
Pinus mugo 'Maria', rarita mezi všemi čarověníky, která kombinuje dvě barvy jehlic, v základní zelené barvě se objevují shluky ž...
 
Pinus mugo 'Mayfair', zvolna rostoucí, husté a kulovité, zakrslé, v 10 letech asi 60 × 75 cm velké rostliny; jehlice jsou krátké, jasn...
 
Pinus mugo 'Meylan', okrouhlé, zakrslé, v 10 letech asi 30 × 30 cm velké rostliny; jehlice jsou krátké a zelené; vznikla před 2000 ja...
 
Pinus mugo 'Michal', vzrůst velmi zakrslý, ojedinělý růstem i barvou, habitus nepravidelně keříčkovitý až kulovitý, roste do 5 cm...
 
Pinus mugo 'Michelle', velmi husté, bochánkovité, zakrslé, v 10 letech asi 10 × 25 cm velké; jehlice velmi krátké, zakřivené a zkrouc...
 
Pinus mugo 'Milky Way', vzpřímené, pyramidální, zakrslé, v 10 letech asi 40 × 50 cm velké rostliny; jehlice jsou krémově zeleně pestr...
 
Pinus mugo 'Mini Mini', zploštělé, miniaturní, kulovité rostliny v 10 letech asi 20 × 25 cm velké, pupeny jsou početné, drobné, témě...
 
Pinus mugo 'Miniglobus', vzrůst kompaktní, hustý a kulovitý, v 10 letech asi 40 × 40 cm velké, nakonec až 70 cm výška; jehlice 4–6 cm ...
 
Pinus mugo 'Minikin', vzrůst velmi stěsnaný, pravidelně kulovitý až polokulovitý, hustý, v 10 letech asi 40 × 40 cm, nakonec asi 60 ...
 
Pinus mugo 'Minima Jenner', stěsnané, kulovité, zakrslé, v 10 letech asi 30 × 30 cm velké rostliny s početnými šedohnědými pupeny; jehlic...
 
Pinus mugo 'Minima Kalouš', vzrůst zakrslý, kompaktní, stěsnaně hustý a ploše keřovitý, 36leté rostliny asi 25 × 45 cm velké, přírůst...
Pinus mugo 'Minimops', vzrůst pravidelně polokulovitý až polštářkovitý, stěsnaný, roste pomalu, 10leté rostliny asi 50 × 50 cm velk...
 
Pinus mugo 'Misty', kompaktní, vzpřímené, pestré, v 10 letech asi 80 × 60 cm velké rostliny; mladé přírůstky na jaře světle zel...
 
Pinus mugo 'Mitsch Mini', velmi nízké a zakrslé, rozkladité rostliny se zkroucenými jehlicemi, v 10 letech asi 20 × 35 cm velké, na koncíc...
 
Pinus mugo 'Monophylla', nízké a rozkladité, zakrslé rostliny, roční přírůstek asi 3–5 cm; páry jehlic ve svazečku srostlé, a tak b...
 
Pinus mugo 'Moppet', ploché, kulovité, zakrslé, v 10 letech asi 30 × 40 cm velké rostliny; jehlice jsou krátké a středně zelené; na...
 
Pinus mugo 'Mops Dlouhý Dvůr', rostliny podobné 'Minimops', jsou kulovitě polštářovité, husté, rostou pomaleji než 'Mops'; čarověník na kult...
 
Pinus mugo 'Mops Michl', miniaturní a bochánkovité, v 10 letech asi 20 × 30 cm velké rostliny s velmi krátkými jehlicemi; vznikla před 20...
 
Pinus mugo 'Mops Midget', roste pomalu, vzrůst kompaktní a zploštělý, v 10 letech 40 × 70 cm velká; jehlice 20–25 mm dlouhé, hustě uspo...
 
Pinus mugo 'Mops Sněžná', vzrůst stěsnaný, přírůstky asi 4 cm ročně, 10leté rostliny 15–30 × 35 cm velké; jehlice jsou velmi krátké...
Pinus mugo 'Mops', tvoří přirozeně kompaktní rostliny asi 90 × 150 cm velké, kulovité, pomalu rostoucí, velmi hustě větvené, v...
 
Pinus mugo 'Morsoone', kulovité, zakrslé rostliny s krátkými, světle zelenými jehlicemi, roční přírůstek 2–3 cm; v kultuře v Angl...
 
Pinus mugo 'Mr. Wood', miniaturní, v 10 letech asi 30 × 15 cm velké rostliny; jehlice jsou drobné, zakřivené, modrozelené, na vrcholku h...
 
Pinus mugo 'Mumpitz', vzrůst kulovitý až pravidelně široce kuželovitý či vejcovitý, asi 1 m výška, roste zvolna; jehlice 3–4 cm d...
 
Pinus mugo 'Nana', zakrslé rostliny nalezené ve Štýrských Alpách, pěstována v Dublinu v Irsku v roce 1817; pravděpodobně již vym...
 
Pinus mugo 'National Arboretum', kulovité a zakrslé, jehlice sytě zelené, roční přírůstek 4–5 cm; vznikla před 2005 jako čarověník na 'Mop...
 
Pinus mugo 'Nerost', miniaturní a lehce zploštělé až ploše talířovité, větev silné a tuhé, v 10 letech asi 5(–20) × 25 cm velk...
 
Pinus mugo 'Northern Lights', zvolna rostoucí, vzpřímené, pestré rostliny, v 10 letech asi 100 × 60 cm velké; vrcholová polovina jehlic mladý...
 
Pinus mugo 'Nymphenburg', malé, drobné, zakrslé rostliny, v 10 letech asi 35 × 45 cm velké; uváděna z Německa v roce 1992
 
Pinus mugo 'Octobergold', vybarvuje se již brzy na podzim žlutě a barvu pak na jaře brzy ztrácí, má keřovitý růst, přírůstky pouze 5...
Pinus mugo 'Ophir', vzrůst (ploše) kulovitý, stěsnaný, sotva 1 m vysoký, širší než vysoký, v 10 letech jsou rostliny 45 × 60 cm ...
 
Pinus mugo 'Orange Sun', kompaktní, zakrslé, v 10 letech asi 50 × 50 cm velké rostliny; jehlice jsou v zimě v horní třetině až polovině...
 
Pinus mugo 'Oregon Jade', velmi stěsnané, nízké, bochánkovité, v 10 letech asi 35 × 100 cm velké rostliny; jehlice jsou krátké a sytě t...
 
Pinus mugo 'Oregon Pixie', husté a zploštělé, kulovité, zakrslé, v 10 letech asi 45 × 60 cm velké rostliny s hnědými pupeny většími, n...
 
Pinus mugo 'Pál Maléter', vzrůst keřovitý, vícekmenný či jednokmenný, hustý a nízký, 20leté rostliny asi 80 × 150 cm velké; jehlice a...
 
Pinus mugo 'Palouse', okrouhlé, křovinaté, kupkovité, v 10 letech asi 1 × 1 m velké rostliny; jehlice dlouhé, zelené; vznikla 1995, Is...
 
Pinus mugo 'Paul's Dwarf', zvolna rostoucí a široce keřovité rostliny, větve vzpřímené, v 10 letech jsou 45 × 55 cm velké; jehlice krátk...
Pinus mugo 'Peer Malden',
 
Pinus mugo 'Per Golden', vzpřímené pestrolisté dřeviny, v 10 letech asi 100 × 150 cm velké; jehlice mají efekt dračího oka, horní tře...
 
Pinus mugo 'Pešek', kompaktní a kulovité, zakrslé, v 10 letech asi 40 × 40 cm velké rostliny; jehlice krátké a zelené; vznikla před...
 
Pinus mugo 'Peterle', vzrůst ploše stěsnaný, široký, vícekmínkový, 15leté rostliny asi 60 × 100 cm velké; jehlice při rašení sv...
Pinus mugo 'Piatra Crairului', vzpřímené, zakrslé, roční přírůstek 2–3 cm; jehlice jsou v zimě oranžovožluté; vznikla před 2005 v Česk...
Pinus mugo 'Picobello', vzrůst kuželovitý až kulovitý, stěsnaný, 10leté rostliny asi 30 × 30 cm velké, 15leté rostliny až 70 cm vyso...
 
Pinus mugo 'Piggelmee', vzrůst stěsnaný, kulovitý, v 10 letech je asi 25 × 30 cm velká, později až 50 cm vysoká; jehlice 1–2 cm dlouh...
 
Pinus mugo 'Pincushion', nízké, bochánkovité rostliny; vznikla před 1979, F. Bergman, Raraflora Nursery, Pensylvánie, USA
 
Pinus mugo 'Pot o' Gold', zakrslé, okrouhlé, kupkovité, kompaktní, v 10 letech asi 60 × 75 cm velké; jehličí je v zimě (citrónově) žlu...
 
Pinus mugo 'Prostrata', zvolna rostoucí, rozprostřené, kompaktní, v 10 letech asi 30 × 75 cm velké rostliny; jehlice jsou jasně či stře...
 
Pinus mugo 'Pudgy', uváděna 1992, Raraflora Nursery, Pensylvánie, USA, ale bez dalších údajů
Pinus mugo 'Pumilio', velikost asi 120 × 150 cm, husté keře se sytě zelenými jehlicemi, dost proměnlivé; Z2
 
Pinus mugo 'Pygmy', uváděna z Windsor Great Park, Anglie, 1985, ale bez dalších údajů
 
Pinus mugo 'Rautal', uváděna 1983, Horstmann Nurseries, Německo, ale bez dalších údajů
 
Pinus mugo 'Reher', nalezena jako čarověník, uváděna 1983, Horstmann Nurseries, Německo, ale bez dalších údajů
 
Pinus mugo 'Reisengebirge', zploštělé a bochánkovité, v 10 letech asi 30 × 60 cm velké rostliny s kontrastními, oranžovohnědými pupeny; j...
 
Pinus mugo 'Rezek', uváděna 1990, Kristrick Nursery, Pensylvánie, ale bez dalších údajů
 
Pinus mugo 'Říčany', velmi kompaktní, zakrslé, v 10 letech asi 30 × 30 cm velké rostliny; jehlice jsou sytě zelené, krátké; uváděna...
 
Pinus mugo 'Rigi', vzrůst (úzce) vzpřímený, široce kuželovitý, téměř sloupovitý, roste rychle, 3–10 m výška; jehlice až 6 ...
 
Pinus mugo 'Robusta Poplze', vzrůst vejcovitě pyramidální, 3–7 m výška, roční přírůstky až 25 cm; objevena J. Janoušem v soukromé zah...
 
Pinus mugo 'Rock Garden', husté a zploštělé, bochánkovité, habitus pitoreskní, v 10 letech asi 20 × 30 cm, velká; jehlice jsou drobné, t...
 
Pinus mugo 'Roger's Weeping', poléhavé rostliny; v kultuře před 1985 v USA
 
Pinus mugo 'Roman', kompaktní, zakrslé, roční přírůstek 3–5 cm; jehlice jsou sytě zelené; v kultuře v Anglii před 2007
 
Pinus mugo 'Rositech', zvolna rostoucí, v 10 letech asi 50 × 80 cm velké; mladé přírůstky světle žluté, později v sezóně se jehlic...
 
Pinus mugo 'Rushmore', malé a okrouhlé, zakrslé, v 10 letech asi 40 × 40 cm velké rostliny; jehlice jsou zelené; vznikla před 1993, Robi...
 
Pinus mugo 'Sandy', kompaktní a zakrslé, v 10 letech asi 30 × 30 cm velké rostliny; jehlice jsou krátké a tmavě zelené; uváděna 20...
 
Pinus mugo 'Schneeberg', uváděna 1992, Horstmann Nurseries, Německo, ale bez dalších údajů
 
Pinus mugo 'Schweizer Tourist', vzrůst poměrně kompaktní, zploštělý, křovinatý, v 10 letech asi 50 × 80 cm velká, později až 100 cm vysoká...
 
Pinus mugo 'Sherwood Compact Seedling', výrazně zploštělé, miniaturní, v 10 letech asi 15 × 30 cm velké rostliny; jehlice jsou krátké a zkroucené; vz...
 
Pinus mugo 'Sherwood Compact', roste pomalu, vzrůst stěsnaný, pravidelně (zploštěle) kulovitý, v 10 letech asi 45 × 60 cm velká, větve tuhé ...
 
Pinus mugo 'Shina', vzpřímené, kulovité, v 10 letech asi 150 × 150 cm velké rostliny; jehlice jsou zelené, na jaře je mladé jehlič...
 
Pinus mugo 'Shon Ilse', uváděna 1983, Horstmann Nurseries, Německo, ale bez dalších údajů
 
Pinus mugo 'Short Needle', ploché, kulovité, zakrslé, v 10 letech asi 35 × 45 cm velké; jehlice jsou krátké; vznikla 1990, Iseli Nursery, Or...
 
Pinus mugo 'Silvestr', vzrůst ploše kulovitý, 15leté rostliny asi 25 × 35 cm velké; jehlice žlutozelené a nápadné především v zim...
 
Pinus mugo 'Silvia', špičky výhonů jsou obvykle větvené, nejčastěji se 3 postranními větvemi; selekce L. Konijn & Co., introdukce 1...
Pinus mugo 'Skalka',
 
Pinus mugo 'Skylands', uváděna 1992, Raraflora Nursery, Pensylvánie, USA, ale bez dalších údajů
 
Pinus mugo 'Slavinii', zakrslý kultivar, vzrůst široký a polštářovitý, větve na zemi víceméně položené, větévky vystoupavé či...
 
Pinus mugo 'Slezský Dóm', okrouhlé, kompaktní, zakrslé, velmi pomalu rostoucí, přírůstky 1 cm ročně, 10leté rostliny asi 10 cm velké; j...
 
Pinus mugo 'Slowmound', kompaktní, zakrslé, husté konifery, v 10 letech asi 50 × 70 cm velké; jehlice zelené až tmavozelené; uváděna 1...
 
Pinus mugo 'Spaan's Pygmy', okrouhlé a zakrslé rostliny, v 10 letech asi 60 × 60 cm velké; jehlice jsou velmi krátké, šedozelené; vznikla p...
 
Pinus mugo 'Spilled Milk', půdopokryvná, zakrslá, v 10 letech asi 20 × 75 cm velká; jehlice jsou středně zelené; uváděna 2009, Buchholz &...
 
Pinus mugo 'Sponi', kupkovité, zakrslé, roste rychleji než 'Gnom'; uváděna z USA 1986
 
Pinus mugo 'Stapeley', uváděna 1990, Wansdyke Nursery, Anglie, ale bez dalších údajů
 
Pinus mugo 'Starkl Thomas', zakrslý kultivar, růst poléhavý, s přírůstky kolem 5 cm ročně, při změně barvy se žloutnoucí konce jehlic ...
 
Pinus mugo 'Starkl', kulovité a zvolna rostoucí rostliny, v 10 letech asi 75 × 75 cm velké; jehlice jsou v zimě světle žluté; v kultu...
 
Pinus mugo 'Stranger', kulovité a zakrslé, v 10 letech asi 50 × 50 cm velké rostliny; jehlice jsou krátké a zelené; v kultuře v USA př...
 
Pinus mugo 'Šubrt', nízko rostoucí, zakrslé, v 10 letech asi 50 × 70 cm velké; jehlice jsou v zimě oranžovožluté; vznikla před 200...
 
Pinus mugo 'Sunshine', vzrůst nepravidelně keřovitý, asi 70–100 × 100–180 cm velký, roste asi 6 cm ročně; jehlice až 8 cm dlouhé,...
 
Pinus mugo 'Suzi', zakrslý a kompaktní, stěsnaný, kulovitého růstu, přírůstky pouze 15–20 mm ročně, v 10 letech do 20–30 × ...
 
Pinus mugo 'Swiss Dwarf', roste pomalu, vzrůst stěsnaný, zploštělý, kulovitý, až 50 cm výška i šířka; jehlice 1–2 cm dlouhé, čast...
 
Pinus mugo 'Szkolka', zploštělé a zakrslé rostliny s ročním přírůstkem 3–5 cm a poměrně dlouhými, sytě zelenými jehlicemi; vzn...
 
Pinus mugo 'Tannenbaum', velmi otužilá, vzpřímená, pyramidální, jednokmenná, zvolna rostoucí, vhodná i pro menší plochy, až 300 × 1...
 
Pinus mugo 'Teeny', kulovitá, zakrslá, v 10 letech asi 35 × 50 cm velká, nakonec až 60 cm vysoká; jehlice malé, sytě zelené a radi...
 
Pinus mugo 'The Champ', velmi zvolna rostoucí, stěsnané, zakrslé, v 10 letech asi 25 × 25 cm velké rostliny; uváděna před 1996, Kenwith...
 
Pinus mugo 'Tini', kulovité a husté, zakrslé, s krátkými a zelenými jehlicemi, v 10 letech asi 25 × 25 cm velké; v kultuře v Nizoz...
 
Pinus mugo 'Troja David', vzrůst ploše polokulovitý, velmi hustý, rostliny asi 60 × 100 cm velké; jehlice zelené, v bazální části letor...
 
Pinus mugo 'Troja Jarin', vzrůst velmi hustý, ploše kulovitý, rostliny asi 50 × 120 cm velké; jehlice kratší a sytě zelené; selekci v Pr...
 
Pinus mugo 'Troja Marcela', vzrůst zakrsle ploše kulovitý, velikost asi 60 × 90 cm, hustý, podobný 'Troja Marie, ale jehlice větší, zahnut...
 
Pinus mugo 'Troja Marie', vzrůst hustě a ploše kulovitý, velikost asi 50 × 100 cm; jehlice středně velké a sytě zelené; selekci v Pražs...
Pinus mugo 'Trompenburg', roste pomalu, široce keřovitě, 40leté rostliny asi 50 × 120 cm velké, roční přírůstek asi 5 cm, pupeny červe...
 
Pinus mugo 'Tuffet', kulovité, zakrslé, v 10 letech asi 30 × 30 cm velké rostliny; jehlice krátké a zkroucené; semenáč var. pumilio,...
 
Pinus mugo 'Twisty', zakrslé, větévky jsou elegantně pokroucené; semenáč 'Tannenbaum'; Iseli Nursery
Pinus mugo 'Tyler', miniaturní, ploché, kulovité, s krátkými, tmavě zelenými jehlicemi, v 10 letech asi 25 × 25 cm velké; vznikla p...
Pinus mugo 'Tyllep',
 
Pinus mugo 'Tyrol', vzpřímené, otevřené, zakrslé; pravděpodobně vznikla v Oregon State University, USA
 
Pinus mugo 'Umbraculifera', kulovité a zakrslé, jehlice dlouhé, s výjimkou kolem pupenů; uváděna 1986, Iseli Nursery, Oregon, USA
 
Pinus mugo 'Valley Cushion', trpasličí a zvolna rostoucí kultivar, tvoří malé zploštělé podušky, v 10 letech asi 30 × 80 cm velká; jehlic...
Pinus mugo 'Varella', vzrůst téměř pravidelně kulovitý, hustý, výška až 80 cm, v 10 letech jsou rostliny asi 40 × 40 cm velké; jeh...
 
Pinus mugo 'Variegata', zvolna rostoucí, vzpřímené rostliny, v 10 letech asi 100 × 150 cm velké; jehlice (krémově) žlutě pestré; uvá...
 
Pinus mugo 'Verkade's Broom', vzpřímené, křovinaté, zakrslé, v 10 letech asi 50 × 40 cm velké rostliny; uváděna 2003, Kenwith Nursery, Angli...
 
Pinus mugo 'Veverka', stěsnané, kulovité, zakrslé, s drobnými, tmavě zelenými jehlicemi, v 10 letech asi 20 × 20 cm velké; vznikla p...
 
Pinus mugo 'Virgata', větve hadovité, bez postranních výhonů nebo jen s ojedinělými výhony, podobně jako Picea abies 'Virgata'; nalez...
 
Pinus mugo 'Walch', velmi ploché, zakrslé, v 10 letech asi 15 × 35 cm velké rostliny; jehlice jsou světle zelené; uváděna 2009, Stan...
 
Pinus mugo 'Well's Columnar', sloupovité rostliny s hrubým jehličím; uváděna 1988, L. C. Hatch, USA
 
Pinus mugo 'White Bud', nízké a kopečkovité, zploštělé, zvolna rostoucí, v 10 letech asi 45 × 75 cm velké; jehlice krátké a tmavě z...
 
Pinus mugo 'White Green', kulovité, pestré rostliny s ročním přírůstkem 3 cm; krémově bílé a zelené jehlice jsou na rostlinách promí...
 
Pinus mugo 'White Tip', malé a poduškovité rostliny s velmi krátkými, tmavě zelenými jehlicemi se světlými špičkami; pěstována pře...
 
Pinus mugo 'Wies Blue', husté, zploštělé, kulovité, zakrslé, v 10 letech asi 60 × 75 cm velké rostliny; jehlice jsou šedavě modrozelen...
 
Pinus mugo 'Wimbachii', kulovité a zakrslé rostliny v 10 letech asi 30 × 30 cm velké; jehlice jsou krátké, tmavě zelené; v kultuře v Ni...
 
Pinus mugo 'Winchester Compact', menší než většina ostatních kultivarů skupiny jak v konečné velikosti, tak ve velikosti jehlic, velmi stěsnan...
 
Pinus mugo 'Winchester', kónické, zakrslé, v 10 letech asi 80 × 50 cm velké; jehlice krátké, v mládí tmavě zelené, v zimě žluté a t...
Pinus mugo 'Wintergold', vzrůst zakrslý, vícekmenný, široce vzpřímený, 100–150 cm výška ale mnohem širší; jehlice v létě světle...
Pinus mugo 'Wintersonne', habitus pravidelně kuželovitý až polokulovitý, kompaktní, přírůstky až 20 cm, v 10 letech jsou rostliny asi 70...
 
Pinus mugo 'Winzig', vzrůst velmi stěsnaný, hustě zavětvený, poduškovitý, asi 30 cm výška a 40 cm šířka; jehlice 1–2 cm dlouh...
 
Pinus mugo 'Wood's Pillar', kompaktní, sloupovité, v 10 letech asi 75 × 30 cm velké rostliny; jehlice jsou zelené; vznikla 1992, Edsal Wood, Or...
 
Pinus mugo 'Xenie', sebrána Milanem Haladou v bažinaté oblasti kolem hory Sv. Šebestiána v severních Čechách
 
Pinus mugo 'Yaffle Hill', vzrůst pomalý a hustě větvený, kompaktní, asi 30 × 70 cm velký; jehlice zelené až šedozelené; 1999
 
Pinus mugo 'Yellow Marble', zploštělé, okrouhlé, pestrolisté rostliny, v 10 letech asi 20 × 70 cm velké; jehlice jsou zelené a žlutě stř...
 
Pinus mugo 'Yellow Striped', vzpřímené, pestrolisté rostliny s ročním přírůstkem asi 10 cm; některé jehlice jsou žluté, některé zelen...
 
Pinus mugo 'Yellow Tip', zvolna rostoucí, vzpřímené, v 10 letech asi 150 × 150 cm velké rostliny; jehlice jsou na vrcholku žluté, v zimě...
Pinus mugo 'Zundert', vzrůst robustně keřovitý, vystoupavý, nepravidelně široký, dost hrubý, 15leté rostliny asi 100 × 120 cm velk...
 
Pinus mugo 'Zwergkugel', vícekmenné, kulovité, zakrslé, v 10 letech asi 40 × 40 cm velké rostliny; jehlice jsou velmi krátké; vznikla př...
Pinus mugo var. mughus, vzrůst nejčastěji keřovitě poléhavý, větve kolénkovitě ohýbané; šišky symetrické, přisedlé nebo velmi k...
 
Pinus mugo var. pumilio, vzrůst keřovitý, nízko položený, ploše kulovitý, ojediněle až 3 m výška, větve velmi hustě postavené, nes...
K druhu můžete přidat vlastní komentář a poslat nám jej. Uvítáme také návrhy na doplnění databáze o dřeviny, které jste zde nenalezli.


Opište prosím kódKontrolní kód
Komentáře:

2018-05-29
Připojím se do debaty. Co se týká toho kultivaru tak je zajímavé, že není nikde k němu bližší popis. Ani v rozsáhlém soupisu čarověníků našich a zahraničních pěstitelů, který je na internetu. V databázi Dendrologie také není, což znamená, že jsem se s ním nikde zatím nesetkal. Už jsem tohle viděl při nákupu rostlin v našich školkách, ale neznamená to pochopitelně, že to musí být nutně chyba. Lze tedy jediné, a to odvodit rozměry podle ostatních podobně rostoucích kultivarů klečí. Minikip bude asi podobný, jako Minimops či ostatní takové rostliny. Možné je ale také to, co píše Ivo Novák - prostě se jedná o překlep ze školek a správně je Minikin. Jméno Minikip v omezené míře uvádějí některé školky, ale častější je Minikin. S pozdravem P. Horáček

2018-05-29
Dobrý den, správný název tohoto kultivaru je pravděpodobně: Pinus mugo 'Minikin'. Popis je v databázi uveden - viz: http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=6&id=91221. Popis: vzrůst velmi stěsnaný, pravidelně kulovitý až polokulovitý, hustý, v 10 letech asi 40 × 40 cm, nakonec asi 60 × 80 cm velká; jehlice až 3 cm dlouhé, středně zelené, v zimě našedlé; uváděn kolem 1983. I. Novák

2018-05-29
Dobrý den, dne 26.05.2018 jsem zakoupila ve Školním lesním podniku v Kostelci nad Černými Lesy Pinus mugo "Minikip". Zajímalo by mne, jaké dosáhne výšky a i jiné dostupné informace. Děkuji. M. Marichelova